5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


BRUSEL: Tento týden v EU (55)

21.3.2023

Bruselu přišla tento týden řada nových legislativních návrhů souvisejících se Zeleným údělem – jde o reformu trhu s elektřinou, akt o kritických surovinách nebo akt o klimaticky neutrálním průmyslu.

Pondělí 13. března 2023
Komise zveřejnila výroční zprávu o Safety Gate, což je unijní systém pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských nepotravinových výrobcích. Zpráva se věnuje fungování systému v roce 2022. Nejvíce hlášeným druhem nebezpečí byla přítomnost škodlivých chemických látek. Pokud jde o druh výrobků, hlášení se nejčastěji týkala hraček a automobilů.

Rada prodloužila platnost sankčního seznamu vůči Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině o další půlrok. Na seznamu je nyní 1 473 jednotlivců a 205 organizací.

Komise podala již dříve avizovanou žalobu na Českou republiku kvůli neprovedení transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. (Této směrnici, tehdy ještě ve fázi návrhu, jsem se věnoval v článku Budou udavači (totiž whistlebloweři) v EU chráněným druhem?.)

Úterý 14. března
Rada rozhodla o významném navýšení finančního stropu Evropského mírového nástroje, a to na 7,979 miliardy eur. Tento zvláštní fond mimo rozpočet EU, který funguje od roku 2021, slouží (s ohledem na svůj název poněkud paradoxně) k financování vojenských a obraných aktivit EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V současnosti je klíčovým kanálem pro financování vojenské pomoci EU Ukrajině.

Komise předložila sdělení, ve kterém nastiňuje svoje představy o fungování integrované správy vnějších hranic EU v příštích pěti letech. Měl by tak být zahájen víceletý cyklus strategické politiky v této oblasti. Zároveň Komise vydala doporučení členským státům ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení.

Komise také přišla s návrhem reformy uspořádání trhu s elektřinou v EU, která má podle jejích slov „urychlit prudký nárůst obnovitelných zdrojů energie a postupné ukončení využívání zemního plynu, snížit závislost výdajů spotřebitelů na kolísavých cenách fosilních paliv, lépe chránit spotřebitele před budoucím prudkým nárůstem cen a potenciální manipulací s trhem a zajistit, aby průmysl EU byl čistý a konkurenceschopnější“. Návrh spadá do sféry Zeleného údělu.

Středa 15. března
Slavil se další mezinárodní den. V minulých dvou týdnech došlo na lední medvědy (viz díl 53) a na ženy (viz díl 54), tentokrát přišli na řadu spotřebitelé. Soudní dvůr EU při této příležitosti na Twitteru připomněl některé své rozsudky z poslední doby, které se týkaly ochrany spotřebitele.

Začíná další kolo rozdávání železničních časových jízdenek mládeži v rámci soutěže DiscoverEU, o které jsme se zmiňovali v dílech 6 a 41 tohoto seriálu. K dispozici bude jako obvykle 35 000 jízdenek. Od zahájení programu v roce 2018 jich zatím bylo rozděleno 212 700 (mezi téměř 916 000 uchazečů).

Čtvrtek 16. března
Evropská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 3,50 %, a to s účinností od 22. března.

Komise předložila další návrhy související se Zeleným údělem, respektive s jeho nově vznikajícím průmyslovým plánem:

  • Návrh aktu o kritických surovinách cílí na zajištění bezpečných a diverzifikovaných dodávek surovin důležitých pro „zelené a digitální ambice Evropy“, aby Unie v těchto záležitostech byla co nejvíce soběstačná. Podle návrhu by mimo jiné mělo být do roku 2030 dosaženo toho, že EU zajistí nejméně 10 % roční těžby těchto surovin, nejméně 40 % jejich zpracování, aby recyklovala 15 % své každoroční spotřeby těchto surovin a aby nedovážela více než 65 % roční spotřeby každé takové suroviny jen z jediné třetí země.
  • Návrh aktu o klimaticky neutrálním průmyslu (Net-Zero industry Act) směřuje k tomu, aby se v rámci Unie usnadnila produkce vybraných technologií, které jsou potřebné k dosažení klimatických ambic EU. Cílem je, aby do roku 2030 Unie vyráběla nejméně 40 % celkového využívaného množství těchto technologií.

V rámci připomínání 30. výročí vytvoření jednotného vnitřního trhu (viz díl 45) Komise vydala sdělení The Single Market at 30 a Long-term competitiveness of the EU looking beyond 2030.