27.5.2022 | Svátek má Valdemar


BLÍZKÝ VÝCHOD: Fakta o údajném násilí izraelských osadníků

4.11.2021

Pozornost světa se již delší dobu soustřeďuje na Blízký východ a tam probíhající konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Denně jsme konfrontováni s příklady zmaru a zkázy. Na konci června 2019 se i bývalý americký prezident Donald J. Trump, stejně jako mnozí jiní světoví politici, spolu se svou administrativou pokusil vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, uspořádal proto mírovou konferenci v Bahrajnu, ze které nakonec vzešly Abrahamovské dohody, díky kterým Stát Izrael postupně uzavřel mírové smlouvy se čtyřmi arabskými státy (Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko).

Ovšem palestinští vůdci opět odmítli (a bohužel dodnes odmítají) uzavřít mír s Izraelci a místo toho spílali arabským vůdcům, kteří normalizovali vztahy s Izraelem, popouzejí své obyvatele k útoku proti Židům v Judeji a Samaří a k protižidovskému násilí vybízejí také izraelské Araby uvnitř samotného Izraele. „Ovocem“ palestinského podněcování jsou téměř každodenní útoky palestinských teroristů proti izraelským vojákům a civilistům zejména v Jeruzalémě a v Judeji a Samaří, které si někdy vyžádají cenu nejvyšší.

V průběhu tohoto roku přišel o život 19letý izraelský student ješivy Yehuda Guetta, který byl zastřelen palestinskými teroristy na křižovatce Tapuah ve městě Kfar Tapuah v Samaří dne 2.5.2021. Postřeleni s ním byli také další dva izraelští studenti, kteří ale tento teroristický útok přežili.

Nicméně velká část médií hlavního proudu o napětí v Izraeli a v Judeji a Samaří neinformuje objektivně, buď se o palestinských teroristických útocích vůbec nezmíní, nebo, hůře, viní z palestinského terorismu samotné Izraelce, ač jsou to většinou oni, kdo jsou napadeni a musí se bránit, a někdy jsou dokonce osočeni z násilí, kterého se ani nedopustí. Za odstrašující příklad nám můžou posloužit dvě z protiizraelských lží, které zazněly v mezinárodním tisku a dokonce i na půdě OSN.

1) „Izraelci napadli, zbili a poté zapálili palestinského chlapce na Západním břehu Jordánu“

Na konci srpna roku 2021 zvláštní koordinátor OSN pro Blízký východ Tor Wennesland ve svém projevu před Radou bezpečnosti OSN křivě obvinil izraelské osadníky z útoku na palestinského Araba, ale později se ukázalo, že ve skutečnosti byl jím zmíněný Palestinec tím, kdo házel kameny na židovské obyvatele poblíž komunity Homesh v Samaří.

V tomto prohlášení Wennesland nařkl Židy, kteří žijí poblíž Homeshe, z násilí proti palestinským mladíkům. Posléze nepravdivě tvrdil, že izraelští osadníci unesli a svázali jednoho z nich, zbili ho a poté zapálili. Izraelské pachatele označil za „nechutné“ a požadoval, aby je izraelské úřady dopadly. Nicméně pravda byla ve skutečnosti opačná. Z vyšetřování izraelské policie vyšlo najevo, že dne 17. srpna 2021 skupina palestinských Arabů zaútočila kameny na izraelské obyvatele poblíž komunity Homesh v Samaří. Ti se však bránili a dav palestinských násilníků odehnali pryč.

V reakci na to předseda regionální rady Samaří Yossi Dagan zaslal Wenneslandovi dopis, ve kterém požaduje, aby vzal zpět své lživé obvinění, které vznesl proti Izraelcům žijícím v Samaří („Západním břehu Jordánu“), na půdě OSN. Ovšem až do současnosti se Wenneslad Izraeli za své nepodložené osočení neomluvil.

2) „Izraelští osadníci napadli palestinské vesničany v Al Mufaqara“

Mezinárodní sdělovací prostředky přinesly další senzační informaci o tzv. „brutálním násilí izraelských osadníků vůči palestinské vesnici al-Mufaqara“ v jihohebronské pahorkatině během židovského festivalu Simchat Torah ze dne 28.9.2021.

Všechny zprávy, které jsou však navzájem nekonzistentní, se shodují pouze na tom, že Izraelci a Palestinci házeli navzájem proti sobě kameny, přičemž útok údajně iniciovali izraelští osadníci z nedalekých komunit Avigayil a Havat Maon. Pravdou je, že se část násilí odehrála na kopcích vně i uvnitř arabské vesnice, zraněnií byli jak Židé, tak Arabové a poškozeny byly četné domy a automobily patřící oběma bojujícím stranám. Izraelští vojáci rozehnali oba bojující davy slzným plynem a omračujícími granáty.

Avšak následné policejní vyšetřování dokázalo, že „incident na slavnosti Simchat Torah“ se udál tak, že několik Izraelců z Avigayilu bylo napadeno běsnícím palestinským davem poblíž židovského města Havat Maon. Tamější Arabové ze sousední vesnice al-Mufaqary na ně zaútočili kameny a holemi. Ale namísto toho, aby se tito neozbrojení Židé zalekli a ve strachu utekli, vzali do rukou kameny a posléze arabské útočníky pronásledovali a zahnali je zpět do jejich vesnice, kde se nimi potýkali až do příchodu izraelské armády.

Je smutné, že palestinské smyšlené vyprávění o těchto případech násilné izraelsko-palestinské konfrontace okamžitě přejala světová mainstreamová média, aniž by si o nich zjistila skutečná fakta. Byly to dvě dramatické události, jež se týkaly jednak falešného obvinění židovských osadníků z pokusu o brutální vraždu palestinského chlapce a jednak okolností, které vedly věřící izraelské civilisty bojovat během jednoho z nejvýznamnějších svátků judaismu. Židovská tradice totiž zakazuje užití násilí - s výjimkou krajní situace nutné sebeobrany.