26.6.2022 | Svátek má Adriana


BLÍZKÝ VÝCHOD: Drzost bez hranic?

23.4.2016

Nikoli, pouhé přitakání Josephu Goebbelsovi

Ve svém rozhořčení nad dalším výpotkem spolku zvaného UNESCO, který z úctyhodné organizace pro výchovu, vědu a kulturu klesl na úroveň propagandistické agentury, se pan Stejskal na těchto stránkách dne 21.4.2016 podivuje nad souhlasem evropských zemí s používáním arabských názvů pro posvátná místa známá ze Starého či Nového zákona, jako by to bylo něco nového. V době, uctívající nové náboženství politické korektnosti, se zamlčuje, jak hluboce je v mediích i běžném žargonu politiků zakořeněna zásada připisovaná propagandistovi Třetí říše: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“

A tak se běžně hovoří o cikánské, semitské či slovanské rase, a rasismu vůči takovým etnickým skupinám. O chorobném, panickém strachu a úzkosti, rozuměj o fobii tam, kde je míněna přirozená lidská ostražitost proti novému a neznámému. O extrémismu v případě, že se někdo dovolává staletími ověřených lidských zkušeností. O mírumilovnosti islámu, když jsme obden konfrontováni s jeho krvelačnou podobou. Jednou z mnohých, ale v současnosti nejviditelnější.

Mezi takové již bezmyšlenkovitě opakované pojmy patří také název území, které stát Izrael spravuje od Šestidenní války v roce 1967. Když si ve Wikipedii zadáte pojem „Předjordánsko“, objeví se šipka a slova „přesměrováno na Palestina“. Ani zmínka o tom, že do roku 1967 bylo Jordánské království tvořeno Zajordánskem (dnešní území království) a Předjordánskem, přesně definovaným územím, o které v prohrané válce přišlo. Přitom Palestina je zde definována jako celé území mezi řekou Jordánem a Středozemním mořem. V každodenním mediálním žargonu se ale území, která dříve patřila Jordánsku a nyní zde působí jedna ze složek palestinské samosprávy, nazývají Západní břeh (rozuměj Jordánu). Potíž je v tom, že jeho vymezení na rozdíl od původního Předjordánska není definováno. Jedni si pod ním představují vše, co Jordánsko spravovalo do roku 1967, tedy i východní část Jerusalema. Jiní pouze tu část téhož území, kde nejsou opevněné osady židovských osadníků. Pod takový pojmem ale logicky může být zahrnuto celé území mezi řekou Jordán a Středozemním mořem. Protože se významné palestinské organizace nezřekly svého cíle zahnání všech Židů do moře, je logické, komu slouží používání tohoto nepřesně definovaného pojmu. Bez ohledu na počet organizací, medií či mluvčích, kteří tento pojem bezmyšlenkovitě používají.

A zde se zase vracím ke geniálnímu manipulátoru veřejného mínění, o kterém není slušné mluvit nahlas. Pan Urban mi kdysi v komentáři k mému článku na podobné téma napsal:

„Pojem rasa je běžně používán k označení jakékoli populace geneticky se odlišující od svého okolí. (Nebo je aspoň za takto odlišnou považována.) A většina lidí tomu také tak rozumí. I významy cizích slov se mohou měnit.“

Ano, většina lidí si podvědomě přisvojí terminologii, která je jí dlouhodobě podsouvána. Ať už je to organizací UNESCO, dennodenní mediální masáží či názorem okolí. A význam pojmů se „mění“. Asi tak jako v mém dětství, kdy mi spolužák bezelstně sdělil, že Žid smrdí, protože to tak všichni říkají. Že se on sám s ničím takovým osobně nesetkal, sice připustil, ale vůbec mu to nebránilo vyprávět „vtip“ s uvedenou pointou.

Je na každém, jak s původními pojmy naloží. Zda si ponechá jejich původní význam, nebo si nechá vymýt mozek některým z goebbelsovských potomků.