25.9.2021 | Svátek má Zlata


BLÍZKÝ VÝCHOD: Dopustíme vlastní úpadek?

27.10.2015

Máme ještě vůli bránit se agresivitě muslimských zemí usilujících o světový chalifát?

Není náhodou Katedrála sv. Víta muslimským svatým místem?
Pokud by UNESCO přijalo návrh arabských zemí, je naší povinností z této organizace vystoupit.

Je to jako v pohádce o Smolíčkovi – jen prstíčky si ohřejeme, hned zase půjdeme.
V roce 2011 byli Arabové žijící na území západního břehu Jordánu a v pásmu Gazy přijati většinovým hlasováním za členy UNESCO – orgánu OSN pro vědu, výchovu a kulturu.

Pominu otázku, jaký byl za léta od roku 2011 kulturní, vědecký a výchovný přínos těchto Arabů světu (kromě zručného vyrábění raket Kasám a jim podobných, jimiž pravidelně ostřelovali území Státu Izrael, a výchovy dětí k vražedným útokům).

Nemohu ovšem nepřipomenout, že volbami etablovaná vůdčí organizace těchto Arabů, Hamás, je zapsaná na seznamu teroristických skupin téměř všech západních zemí.
Uvedené členství v UNESCO je příznačným znamením schizofrenie současné evropské civilizace, která se podobnými akty vzdaluje vlastním kořenům a hodnotám.

Proč o tom píši v říjnu 2015?

Šesti muslimskými státy byl nedávno v UNESCO předložen návrh uznat Západní stěnu (Zeď nářků) za muslimské svaté místo. Tyto státy zároveň požadují, aby mezinárodní společenství odsoudilo Izrael za to, že v důsledku současné vlny arabského terorismu liberalizuje přístup svých občanů ke střelným zbraním. Návrh odkazuje na Jeruzalém jako na „hlavní město okupované Palestiny“.

Je zřejmé, že velmi liberální přístup Izraele k počínání Arabů na Chrámové hoře po roce 1967 byl zcela kontraproduktivní. Agresivní Arabové v současnosti zcela maří zájem neislámského turisty nahlédnout do Skalního dómu, který není jen islámskou svatyní – patří k historické tradici tří monoteistických náboženství –, a maří dokonce i možnost na Chrámovou horu vůbec vstoupit. Na rozdíl od Zdi nářků, kterou si může zblízka prohlédnout jakýkoli turista, aniž by musel prokazovat svou víru.

Poté, co Izrael akceptoval po roce 1967 arabské výsady na Chrámové hoře, devastovala nová správa těžkými stroji archeologické podloží a vyvážela je nákladními auty na skládky, aby zcela zahladila stopy někdejšího Prvního (založeného králem Šalomounem) a Druhého Chrámu a historického židovského osídlení. Arabská správa Chrámové hory bez protestů UNESCA řídila toto barbarské počínání připomínající zničení a zahlazení území Lidic nacisty.

Archeologický průzkum skládek jejich důsledným prosíváním přinesl poničené zlomky svědectví tisícileté historické tradice, a tedy i kulturních hodnot celého civilizovaného světa.

Kdo tedy patří spíše do světové organizace, která by se měla zabývat výchovou, poznáním a rozvojem kulturního bohatství?

Západní zeď Chrámové hory, kterou by si rozpínavý islám hlasováním v UNESCU chtěl přivlastnit (protože s jídlem roste chuť), je jedním z pozůstatků starověké opěrné zdi, která zpevňovala umělou plošinu, na níž stál v době vlády krále Heroda Velikého zrekonstruovaný Druhý Chrám, zničený římskými okupanty. Pro Židy je Západní stěna nejbližším místem modlitby ke starozákonní Svatyni uvnitř zničeného chrámu. Je považována za nejsvatější místo, kde se Židé mohou modlit.

Pokud by návrh hlasováním prošel, mělo by být povinností politické reprezentace České republiky z UNESCA vystoupit.

Už dávno bylo na místě realizovat návrh prezidenta M. Zemana a přemístit velvyslanectví České republiky v Izraeli do jeho hlavního města Jeruzaléma.

Je třeba prokázat, že Česká republika má respekt ke kulturní minulosti a tradici a nestane se součástí hodnotovou mdlobou zaplavené západní civilizace postupně směřující k úpadku.

Převzato z autorova blogu s jeho souhlasemKolo štěstí se sebamedem: Vytočte si kosmetiku pro celou rodinu!
Kolo štěstí se sebamedem: Vytočte si kosmetiku pro celou rodinu!

Celý týden hrajeme o 400 hodnotných cen a slevy na kosmetiku značek sebamed, sebamed PRO! a sebamed Baby. Vytočte si i vy na kole štěstí kompletní...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.