27.11.2021 | Svátek má Xenie


BIG BEN: Sorosova vzdělávací perla

3.5.2017

“Perla, kterou je nutno chránit.” Tak nazval Sorosovu Středoevropskou univerzitu v Budapešti Frans Timmerman, plným titulem „první místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro portfolio lepších regulací, vlády zákona a charty základních práv“. Jednou z těch jeho lepších regulací, vládou zákona a základním právem je vyhrožovat Maďarsku sankcemi za demokraticky schválený výnos maďarského parlamentu upravit zákon o cizích školách na maďarské půdě tak, aby se tato univerzita (v zákoně konkrétně nezmíněná) musela řídit stejnými pravidly jako všechny ostatní zahraniční školy působící v Maďarsku, čili bez výjimek a privilegií. Musel to být pro Timmermana drzý políček, hned tak brzy poté, co Maďarsku pohrozil vyloučením z EU nebo odejmutím hlasovacího práva za odmítání uprchlických kvót. „Kumulativně nám celková situace v Maďarsku dělá starosti,“ svěřil se médiím. A zda je Maďarsko vůbec ještě demokracií, vrtí hlavou evropští komisaři, kteří se už několik let ani nedopatřením nedopustili ničeho ani vzdáleně demokratického a samotný pojem demokracie se pro ně stal „dvojitou holandštinou“, jak Angličané idiomaticky nazývají věci nesrozumitelné.

Sám Soros nad tou nevídanou maďarskou drzostí zasupěl a uspořádal v Budapešti padesátitisícovou protivládní demonstraci za účasti velkého počtu cizinců, narychlo tam svolaných příslušníků všelijakých anti-demokratických agitačních středisek a nevládních neziskovek, většinou absolventů této perly. I zželelo se ho miliardářskému kolegovi potažmo českému minstru financí, který navrhl perlu přesunout do Prahy, zřejmě jako mistrný volební tah.

Na čem Timmerman staví své perlové hodnocení, neupřesnil, ale ví se, že Sorosova univerzita školí přesně ten typ pavzdělanců vhodných leda pro kariérní postup v institucích EU a NGOs. Co si od přesunu perly do Prahy slibuje Babiš, se ho zatím nikdo nezeptal. Dost možná to sám neví a jen se chce Sorosovi a EU zavděčit v naději, že z nich něco kápne. Prohrábněme se tedy za něho tou snůškou perel, jimiž jsou náměty a předměty studia a výsledná dizertační témata uváděná na univerzitním serveru, ne všechna nezasvěceným smrtelníkům ihned srozumitelná.

1. Znevlastnění a bezbudoucněnost (disposession and futurelessness) na soutoku marxismu a teorie výstřednosti (queer theory). (A zde si připomeňme, že tato teorie se zabývá především výstřednostmi sexuálními, též označovanými akronymy jako LGBT).

2. Frigidní transgrese: odhalování výstřednostních potencialit asexuality.

3. Víc než jen lepenkové děvčátko: propagační modelování a utváření neoliberálních subjektivit.

4. Zviditelňování zranitelností: temporálnost „uvědomovacích“ památností.

5. Balancování mezi tradičními genderovými reprezentacemi: úsilí lesbické ženy o vytvoření nové formy sebevyjádření.

6. Jak se Vladimír Putin stal homosexuální ikonou – reparativní čtení výstřednostní politické ikonografie.

7. Zkoumání hegemonické maskulinity v profilech trans-atrakčních mužů v online seznamkách.

8. Mobilita, zranitelnost a akceschopnost: dekonstrukce genderovaného reprezentování uprchlíků.

9. Problémy s feministickým pro-pornografickým diskursem a jeho fantazírování o mužském objektu pornografie.

10. Algoritmy homofilního přearanžování a difúze sítí založených na podobnosti.

11. Doktrína proporcionality v adjudikaci LGBT práv: výzva lidským právům.

12. Teorie výstřednosti a Korán: jak homosexuální muslimové v Londýně artikulují svá sexuální narativa.

Přesně ten typ vzdělání, jaké by Babišovi pomohlo řídit firmu jako stát.

Převzato z www.securitymagazin.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.