Neviditelný pes

ZÁBAVA: Ware, ware, jak se v tom vyznat

13.12.2008

Malý výkladový slovník počítačových pojmů

* Hardware - hmotná část počítače, do které se dá praštit, případně kopnout, když nefunguje všechno, jak má.

* Software - nehmotná část - bez ní je hardware jenom mrtvé železo k ničemu. Software je tím pravým viníkem, proč počítač nefunguje, ale praštit nebo kopnout se do něj nedá.

* Bioware - v rámci systému počítač - člověk je bioware ta část mezi klávesnicí a židlí.

Hardware, software a bioware tvoří navzájem propletenou komplexní soustavu, charakteristickou naprosto nedeterministickým chováním, díky čemuž se výrobci hardwaru i softwaru už předem vyvlékají ze zodpovědnosti za škody, které by mohlo používání jejich produktů napáchat. Pro producenty biowaru platí to samé, ale až poté, co produkt dosáhne plnoletosti.

Některé kusy biowaru jsou schopny různě pokročilé úrovně interakce se softwarem a hardwarem, proto můžeme mluvit o různých třídách biowaru, od BFU (Be a free user) přes Lamu nebo Lamera až po Guru. Někteří jednotlivci bioware se tak mohou stát producenty softwaru nebo hardwaru, i když je mnohem obvyklejší, že se stávají především producenty dalšího biowaru.

Software lze dále členit na operační systémy, aplikace, viry a další ware s tím, že hranice některých tříd splývají.

Operační systém je ta část softwaru, která umožňuje funkci aplikací, virů a dalšího waru. Nejznámějším operačním systémem jsou Windows, dále je tu Unix/Linux a další, jako je MacOS nebo třeba Solaris. O rozšířenosti operačních systémů nerozhoduje kvalita produktu, ale kvalita marketingu. Na nejrozšířenější systém potom logicky existuje nejvíce aplikací, virů a dalšího waru, jako je adware, malware, spyware atd.

Hlavní rozdíl mezi aplikací a dalším warem je ten, že aplikaci používá uživatel vědomě, jinak oba druhy dělají především něco užitečného pro svého majitele. Pakliže mi aplikace umožňuje psát tento článek, spyware potom registruje každé stlačení klávesy na mém počítači, aby to nahlásil výše. A především čeká, až začnu dělat něco zajímavějšího, jako je třeba návštěva mého bankovního konta přes internet.

Potom tu jsou ještě viry - ty bez výběru ničí, na co přijdou, od těch raději dále. Virům se vyhnete díky použítí kvalitního antivirového programu, anebo díky nepoužití operačního systému, který je na viry náchylný. Hádejte, který to je.

Dále tu máme freeware a shareware. Freeware poskytuje jeho výrobce všem a zadarmo na neomezenou dobu v naději, že tak učiní svět lepším a přátelštějším. Shareware poskytuje jeho výrobce taktéž zadarmo, ale na omezenou dobu a v naději, že tak učiní svět lepším a přátelštějším, a především v naději, že mu za tu práci někdy někdo nakonec zaplatí. Firmy, které produkují software, se na všechny dříve zmíněné koukají skrz prsty, protože jim kazí kšefty a lidé jim nechtějí platit za něco, co si mohou pořídit zadarmo.

Poslední věc, o které jsem se chtěl v daném článku zmínit, je flameware. Pokud nevíte, co to je, přečtěte si diskuzi a komentáře pod článkem. V normálním životě se proces podobný flameware obvykle rozpoutá při porovnávání dvou a více fotbalových klubů jejich zapálenými fanoušky, při srovnávání různých značek sportovních vozů, piva. Jedná se o obyčejné hospodské řeči, flamewarem se to stane, až když zúčastnění začnou používat internet.

Prevzato z eMag.cz s laskavym svolenim autora.zpět na článek