14.5.2021 | Svátek má Bonifác


ZÁBAVA: Rezervy jsou

14.5.2009

Mám na mysli dosud nedostatečně využívané rezervy v získávání pracovních příležitostí. Přitom právě u nás existují zkušenosti z dávnější i nedávné minulosti jak zvyšovat pracovní příležitosti v oboru s neomezenými kapacitními možnostmi, v administrativě. Připomeňme si několik z řady osvědčených metod.

Administrativní reformy

Podstatou dosavadních reforem je postupné slučování organizačních celků, obcí do okresů, okresů do krajů, krajů do zemí, států do unií. Zatím každé takové slučování přineslo mnoho nových pracovních příležitostí. Tato metoda je sice naprosto spolehlivá, ale těžko se dá očekávat větší přírůstek než 10-15% míst na jednu reformu, navíc jejich zavedení trvá tak dlouho, že se nedají používat příliš často.

Zcela logicky lze očekávat podobný nebo větší přínos od opačného procesu, rozdělování větších celků na celky menší.

Úřední hodiny

Ve vyhlašování úředních hodin pro veřejnost máme ještě daleko výraznější prostor. Když je například z dnešních dvou pracovních dnů omezíme na jeden den v týdnu, můžeme počet úředníků na úřadech s úředními hodinami zvýšit na dvojnásobek.

Zvyšování platů

Potřebný masivní nábor úředníků musí být zajišťován trvalým růstem úřednických platů. Z dosud osvědčených metod uvádím pouze tři. První spočívá v zavádění (12+n)-tých platů. Zatím se „n“ rovnalo maximálně dvěma, ale postupně se může dále zvyšovat. Druhou metodou je plošné zvyšování platů, třetí je radikální zvýšení platů pouze jedné skupině zaměstnanců, na jejíž úroveň pak dotáhnou odbory zbytek úředníků, v rámci požadavků na sociální spravedlnost.

Výpočetní technika

Tento výrazný krok už máme rovněž za sebou. Došlo k vybavení kanceláří podle hesla „Ke každé kancelářské židli alespoň jeden počítač“. Bohužel se statisticky nedá prokázat většinové využívání úřednických počítačů na vestavěné či dodatečně nainstalované hry, ale jistě by bylo prokazatelné podstatné zvýšení IQ úřednictva dík právě tomuto fenoménu.

Zavádění výpočetní techniky rozšiřuje pracovní příležitosti ve všech oborech. Např. ve zdravotnictví to mohu dokumentovat svou čerstvou zkušeností:

Byl jsem na pravidelné běžné kontrole v nemocnici. Prohlídka trvala necelých 15 minut včetně konvenčního zhodnocení meteorologické situace. Pak pan doktor (na doktora svižně) začal datlovat na klávesnici, pak čekal dost dlouho na odezvu počítače, což se ještě několikrát opakovalo. Když konečně dostal povel k zadání tisku receptu, byla na něm zřetelně vidět úleva. Když se recept neobjevoval, počal nervózně sundávat a zase nandávat odnímatelné části tiskárny. Pak s mnoha kletbami odešel hledat ordinaci s fungující tiskárnou. Když se s receptem konečně vrátil, bylo na něm vidět, že si další čekající pacient dost počká. Načmárání jména a názvu léku na recept by mu normálně trvalo tak minutu, s pomocí techniky to trvalo mnohem déle než vlastní vyšetření.

Když jsem recept odevzdal v lékárně, magistra pečlivě na klávesnici opsala údaje z receptu, pak vyčkala, až se počítač uráčí odpovědět. Zřejmě jí sdělil, že lék má v šuplíku hned za zadkem. Na podaný lék jsem vytřeštěně zíral, protože měl poloviční obsah než beru normálně, navíc se za něj, na rozdíl od dvojnásobné dávky, vyžadoval doplatek. Laskavá magistra mi vysvětlila, že se to stává často, protože stačí, aby lékař kliknul na sousední řádek dlouhého seznamu léků. Bez výpočetní techniky by si přečetla recept a šmátla do toho šuplíku, co měla za sebou, a bylo hotovo.

Může někdo popřít přínos výpočetní techniky pro pracovní příležitosti lékařů, magister a vůbec pro administrativu ve všech oborech?

Internet

Dalším podstatným přínosem pro zvýšení stavu úřednictva je zavedení internetu do úřadů. Možnosti trávení času na internetu jsou opravdu neomezené - od nalezení optimálních nákupů, přes denní tisk a časopisy, až po regeneraci na erotických stránkách. Internet zcela zbavuje nadřízené povinnosti vymýšlet pro podřízené další činnost. To nabude na významu zejména při mnohonásobném zvýšení počtu úřednictva. Tady je třeba ocenit jak ministerstvo školství pro jeho prozíravý přístup při přípravě žactva na úřednické povolání v rámci akce „Počítače a internet do škol“, tak ministerstvo práce za zaměření rekvalifikačních kurzů na práci s počítačem a internetem.

Vedlejší efekty

Je známo, že rozvoj stavebnictví je nezbytným základem všeobecného ekonomického růstu. Růstem počtu úředníků vzniká nutnost výstavby dalších kancelářských budov. Do přípravy těchto budov je ale třeba zapojit i psychology zaměřené na ochranu úřednické osobnosti, aby místo průhledných amerikánských kancelářských hal (kam bychom naše úředníky nikdy nedostali) vznikala naše tradiční kouzelná intimní séparé. Požadavky na samozřejmou klimatizaci nových budov pak povedou k dalšímu rozvoji energetiky.

Vize

Technický pokrok mechanizací, automatizací a robotizací trvale odstraňuje potřebu manuálních pracovníků. Pro těch pár pracovních míst, kde se ruční práci dosud nepodařilo odstranit, dovezeme pracovníky odněkud, kde je zatím počet počítačů na jednoho obyvatele menší než u nás. Nárůst počtu úředníků a jejich platů nutně vyvolá nárůst ekonomiky potřebný pro pokrytí jejich rostoucí koupěschopnosti. Růst ekonomiky pak přinese nárůst daňových příjmů, který umožní další zvyšování úřednických platů a životní úrovně.

Rada politikům

Vážení, neznemožňujte se nadále hloupými, naštěstí nesplnitelnými sliby o snižování administrativy. Ničíte tím důvěru v politiku a podřezáváte si větev, na které sedíte. Spočítejte si, kolik už je úředníků ve státní a veřejné správě, a když připočtete administrativní a administrativně-technické pracovníky v podnikové sféře, uvidíte, že jde o volební sílu, která vás, pokud se veřejně nepřihlásíte k její podpoře, ve volbách spolehlivě smete.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.