3.3.2021 | Svátek má Kamil


ZÁBAVA: My to Evropě osladíme?

26.12.2008

Ne, my ji poSPOJujeme!

Vzhledem k nadcházejícímu dni D, kdy zadek našeho politika usedne na pomyslnou předsednickou sesli EU, je třeba zesílit snahu o to, aby se EU konečně zabývala něčím pořádným a neplýtvala časem na takové podružnosti, jako je energetická bezpečnost, ekonomická krize nebo globální oteplení.

Vzhledem k politice rovných šancí prosazované Unií je poté, co už bylo dosaženo gender a jiné rovnosti ve společnosti potřeba nepolevit v úsilí a cíleně likvidovat i skryté a dodnes opomíjené znevýhodnění velké části občanů EU. A tím se právě má zabývat projekt SPOJ, tedy Státní Projekt Ochrany Jmenovců.

Podstata projektu je velmi prostá. Pro realizaci sice bude nutno zřídit jednak nový úřad v rámci EU, jednak na něj navazující úřady v rámci jednotlivých států, nicméně v celkovém počtu úředníků se to nijak neprojeví. Ruku na srdce - v celkovém počtu úředníků by se mohl významně projevit pouze takový počin, jako je angažování všech obyvatel Číny pro outsourcing správy EU. Podle posledních výpočtů by tím mohlo dojít ke znatelnému snížení počtu úředníků. Dalším efektem by zřejmě byla větší srozumitelnost úředních dokumentů, byť by byly v čínštině. Ale zpět k projektu SPOJ. Tedy nově zřízený úřad bude mít za úkol kritickou a pečlivou revizi literárních a audiovizuálních děl s ohledem na postavy v nich se vyskytující. Dané postavy potom bude v základním principu nutno rozlišit na skutečné postavy z reálného života a potom na postavy fiktivní a zároveň bude nutno dbát na to, jak je konkrétní postava v díle prezentována.

A teď se dostáváme k meritu věci, k tomu rozdílu, který už na základě pouhého jména ovlivňuje rovnost ve společnosti. Vezměme si například animovaný seriál Mach a Šebestová. Zatímco lidé se jménem hlavních postav mají už od začátku kladnou prezentaci a PR, hůře jsou na tom třeba takoví Humlové, Kadrnožkové a to už nemluvím o Pažoutech anebo Horáčcích. A co takový Trautenberg, to už musí být naprostý horor! Co posměšků, ústrků a dětských traumat může takový neuvážený výběr jmen způsobit, jak ztížený start do života mají nositelé těchto jmen! Vzhledem k tomu, že je daná věc posuzována jako nezasloužená výhoda anebo handicap, bude nový úřad moci prostřednictvím masivního přerozdělování tuto nerovnováhu srovnat a vyhladit. Za pomoci speciálně vyvinutého počítačového systému - jehož vývoj a údržbu budou podle plánu zajišťovat přednostně české společnosti, vybrané na základě veřejné soutěže (hlavní a jedinou výběrovou podmínkou je spřízněnost těchto společností s vládní koalicí, protože taková společnost nejlépe souzní s tím, co je zadavateli od systému požadováno) - bude možno přesně určit, jak je které jméno v kultuře prezentováno, zdali kladně anebo záporně, a pro jména s kladným hodnocením bude potom možno stanovit, jak velký příspěvek jejich nositelé budou ročně odvádět do fondu SPOJ.

A nyní se dostáváme k tomu, jak bude SPOJ kompenzovat nositele jmen, která vyjdou z hodnocení se záporným nábojem. Je samozřejmé, že peněz z fondu SPOJ nemůže být použito přímo na vyplácení kompenzačních dávek jednotlivým občanům, to by bylo velice krátkozraké řešení. Místo toho bude zřízen speciální odbor při ministerstvu kultury, který bude za pomoci grantů a dotací podporovat tvorbu děl, jež ve společnosti odstraní negativní vnímání jmenovců. Například natočení dalších dílů večerníčků Mach a Šebestová, kde Horáček s Pažoutem budou žít v harmonickém registrovaném partnerství a budou jádrem gay a lesbické komunity v malém městě (všimněte si, prosím, i akcentu na rovnost v sexuální orientaci, pěkný příklad mezioborové práce). Zde budou ruku v ruce čelit nepřízni osudu a ústrkům, kterých se jim bude dostávat od zapšklých, netolerantních maloměšťáků, a to obzvláště poté, co si adoptují malého Roma a Vietnamce.

Jak tedy vidíte, je před námi velká výzva a šance, jak lze takovou příležitost, jakou je předsednictví EU, využít k opravdovému pokroku na poli humánní společnosti v současném multikulturním světě.

Zdá se vám snad takovýto projekt přitažený za vlasy? Nám na první pohled malinko také. Na druhou stranu ve společnosti, ve které jsme nuceni platit anonymnímu spolku jakýchsi blíže neurčených autorů za to, že si můžeme na DVD vypálit video z naší dovolené, se už perspektiva pohledu trochu mění ...

eMag.czAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.