1.2.2023 | Svátek má Hynek


ZÁBAVA: Konečně tunel pod Atlantikem

5.4.2021

Lidstvo od nepaměti touží překlenout moře, spojit kontinenty. V soutěži o nejlepší návrh propojení Evropy se Severní Amerikou zvítězil projekt tunelu, jehož realizaci má na starosti Světová nadace tunelářů World Tunnel Foundation.

Ve hře byl i obchvat po zamrzlém Severním ledovém oceánu nebo přemostění Atlantiku.

Během rozhodovacího procesu zhatilo postupné oteplování plány na čtyřproudovou dálnici propojující tři kontinenty s velkým kruhovým objezdem kolem severního pólu. Přeměnilo je v tradiční lodní cestu. Plány byly odloženy k realizaci v příští době ledové.

Další podrobné studie ukázaly, že navrhovaná stavba mostu by s největší pravděpodobností vyčerpala zásoby kovů na Zemi, následkem čehož by byla vážně ohrožena výroba automobilů a vlakových souprav. Most by pak mohl sloužit jen pro pěší. Nejbližší let sondy z Marsu přiveze pouze několik gramů horniny a teprve další analýza ukáže, kolik v něm bude železa a zda by jeho dovoz mohl být rentabilní.

World Tunnel Foundation (WTF) tudíž vybírala z návrhů předložených nejprominentnějšími tuneláři světa. Prostudovány byly zkušenosti s budováním podobného díla před více než dvěma tisíci lety z ostrovního města Atlantida do Řecka. Jak známo, město se hned po vytunelování propadlo navždy do moře. Zůstává záhadou, zda se tak stalo následkem důlní činnosti nebo hanbou.

Zvítězilo řešení, které počítá s trasou tunelu pod Bermudským trojúhelníkem. Mistři oboru usoudili, že na tunel napojené penězovody budou ústit právě v oblasti, kde případné ztráty a opakovaná zmizení finančních prostředků na stavbu bude snadné vysvětlit tajemnými přírodními úkazy.

První výkop se uskutečnil v naprostém utajení na východním pobřeží Ameriky. Práce postupovaly zpočátku rychle, nicméně po několika desítkách mil narazili tuneláři na síť neprozkoumaných chodeb pod dnem oceánu. Ukázalo se, že v nehostinných hlubinách písku a kamení mořského dna žije dosud neobjevená komunita krtka obojživelného. Tento objev definitivně vysvětluje úkaz pozorovaný sovětskými ponorkami v dobách studené války, kdy si tehdejší velení severní flotily vysvětlovalo množství malých kopečků na dně moře testováním kapesních atomových zbraní americkými imperialisty.

Po objevení neznámého druhu krtka se do věci vložila vlivná ekologická organizace Pro kočku a stavba tunelu musela být neprodleně zastavena. Krtky bylo třeba spočítat, zdokumentovat jejich životní styl a zmapovat chodby vedoucí až k pobřeží, kam krtci občas migrují, aby se nadýchali čerstvého vzduchu.

Tunelování jiné než krtčí bylo v příslušné oblasti postaveno mimo zákon. Podobný osud potkal plánovanou Tulení zastávku jižně od Grónska, původně zamýšlenou jako stanici pro čerpání pohonných hmot a dotací na provoz tunelu.

Tuneláři podali žaloby na organizaci Pro kočku a stížnosti kvůli ušlým ziskům a proinvestovaným financím. Brzy poté byl ve vytunelované hornině původně určené k zasypání Velkého kaňonu překvapivě zjištěn výskyt cenných kovů. V mimosoudním vyrovnání odkoupila WTF zařízení na vrtání tunelu za původní pořizovací ceny, poskytla jako kompenzaci nové fondy na nákup nástrojů na rýžování zlata a odsouhlasila dotace Pro kočku na mapování činnosti a ochranu kolonií krtka obojživelného.

Stávající dokumentace tunelu byla archivována a byly vyčleněny prostředky na analýzu nové trasy tunelu. Odborníci se budou plánováním zabývat příští dvě pětiletky a prozkoumávat podloží dna oceánu, zda nenarazí na další vzácné živočichy. V roce 2030 na světové konferenci WTF zveřejní výsledky předběžné studie.

Na náhlé změny plánu okamžitě reagovaly akciové trhy. Po potvrzení zpráv o výskytu krtka a vynuceném přerušení prací na tunelu posílily akcie leteckých společností a prudce klesla cena zlata. Žádné souvislosti mezi nálezem kolonie krtka obojživelného, nákupem akcií aerolinek a prodejem podílů ve zlatých dolech všemi členy představenstva WTF nebyly prokázány.

Stavba nového tunelu by po schválení a dalších přípravách mohla začít někdy kolem roku 2037 s navrhovaným dokončením v červenci 2061 na počest přeletu Halleyovy komety, kdy je rovněž plánován pokus o její odchyt a převedení a oběžnou dráhu Země.

Zdroj: první apríl 2021

Převzato z blogu Stryczek.blog.idnes.cz se souhlasem autora.