27.5.2022 | Svátek má Valdemar


POLITIKA: Dotazník správného občana

27.4.2022

Na pomoc akci „Udej se sám!“

Úřad vlády rozjel novou iniciativu boje proti dezinformacím nazvanou „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“. V jejím rámci mimo jiné vyzývá občany, aby nahlašovali ty, kdo v jejich okolí šíří dezinformace. Je objasněno, že nahlašování dezinformací není práskačství, protože lži jsou nebezpečné. Lidé by je na sociálních sítích měli hlásit, a pokud pojmou podezření, měli by nahlásit příslušným orgánům trestnou činnost.

Jedná se bezesporu o příkladný počin, který plně odpovídá výši mravního kreditu stran „demokratické koalice“. Protože však vláda nepředjednala tento svůj krok na tripartitě, mohou při realizaci vzniknout určité problémy. Zákoník práce nepamatuje na případ, kdy někdo z dílny nebo kanceláře půjde udat své spolupracovníky přímo v pracovní době. Jakkoliv by to bylo žádoucí, není zatím jasné, zda mu po dobu absence na pracovišti může běžet řádný plat. Pokud by členové většího pracovního kolektivu chodili udávat své kolegy dokonce jednotlivě, mohly by vzniknout značné časové prostoje, což by se projevilo sníženou konkurenceschopností naší ekonomiky. V případě vzdělávacího systému zase není dořešena forma omluvenky, pokud se uvědomělý žák či student rozhodne jít podat oznámení na své učitele hned přímo v době výuky.

Podobným problémům lze zabránit nastartováním akce „Udej se sám!“. Ve snaze pomoci vládě docílit kýžené jednoty národa skrze systematické a cílené udávání je možno nabídnout speciálně upravený sociologický dotazník. Obsahuje patnáct otázek roztříděných do pěti tematických okruhů: informace, ekonomika, demokracie, bezpečnost a kultura. (Poznámka: Tento nástroj byl vyvinut v rámci grantového projektu Dotazník pro 21. století.)

Zde prezentujeme dotazník v plném znění:

Oblast informací:

1. Proč si, podle vašeho názoru, občané sami nedokáží vyhodnocovat pravdivost informací, ať již je jejich vzdělání jakkoliv vysoké?
2. Proč si pravdivost informací nedokážete vyhodnotit Vy sám osobně? Co anebo kdo Vám v tom brání?
3. Domníváte se, že schopnost rozlišit informaci od dezinformace závisí více na výši IQ, anebo na správném politickém postoji? Na tuto otázku nemusíte odpovídat upřímně.

Oblast ekonomiky:

4. Obáváte se, že při okamžitém přerušení dodávek zemního plynu, ropy a uhlí z Ruska, nám bude hrozit o Vánocích nedostatek banánů?
5. Jakou maximální částku jste ochotni platit za elektřinu, přispěje-li to k rozhodnému oslabení Ruska? Údaj uvádějte v eurech za kilowatthodinu.
6. Při jak vysoké ceně benzínu jste ještě schopni dojíždět do práce alespoň obden?

Oblast demokracie:

7. Souhlasíte s názorem, že stát se nemá starat o své občany? Jak z tohoto hlediska hodnotíte filtrování informací pro obyvatelstvo?
8. Také se domníváte, že respektování názorů občanů je výrazem obyčejného populismu?
9. Jaký stupeň omezení svobody slova je, podle Vašeho názoru, ještě slučitelný se zdáním demokracie?

Oblast bezpečnosti:

10. Víte, jak daleko od Vašeho bydliště se nachází sklad, z něhož Vaše vláda dodává zbraně jedné z bojujících stran?
11. Kolik času vám v případě potřeby zabere přesun do ... nejbližšího krytu? Víte alespoň přibližně, kterým směrem běžet?
12. Pokuste se odhadnout, o kolik se zvýší Váš subjektivní pocit bezpečí, budou-li stíhačky přelétávat nad supermarkety s prázdnými regály v kratších intervalech.

Oblast kultury:

13. Kterými mladými umělci a umělkyněmi byste si přál/a mít natočený klip „Udej bábu, udej dědka“?
14. Přivítal/a byste, kdyby Česká televize nabídla divákům v sobotním večerním vysílání nový seriál z konfidentského prostředí s názvem „Zpívá celá rodina“?
15. Dovedete si představit, za jaké občanské postoje bude pan prezident udělovat Sabinův řád a Čurdovu medaili?

Poznámka závěrem: Přestože autor dotazníku má o svých čtenářích mnohem vyšší mínění než česká vláda o svých občanech, vyhodnocení ankety je navrženo mimořádně jednoduše. Respondent, který třeba jen nad jedinou odpovědí krátce zaváhá, se jde prostě sám udat. Šetří tím čas dalším uvědomělým spoluobčanům, kteří mohou zatím pracovat na jiných případech, ať již na pracovišti, v rodině anebo v okruhu svých dobrých přátel.

 PL, 25.4.2022