Neviditelný Pes

FEJETON: Vládní úkol roku - obědy pro děti - je vyřešen

11.1.2019

Jak naší agentuře HÁDÁM sdělil nejmenovaný člen Výboru pro obecné blaho, je problém dětského hromadného stravování již téměř vyřešen.

Náš zpravodaj, který nechce být jmenován, nám sdělil připravované podrobnosti o stěžejním zákonu, který by měl být předložen na poslanecké schůzi koncem března t.r. Předpokládá se jeho schválení napříč politickým spektrem.

Jelikož jde o zcela zásadní problém, který ve své naléhavosti předčí dostavbu dálnic a Temelína, byli členové vlády posledních 10 dní na svých židlích ve Strakově akademii nikoli od 7 hodin ráno, jak je nyní zvykem, ale již od půl šesté, takže zasněný premiér přehlédl, že se projednává tento jím nemilovaný návrh zákona.

Před četbou paragrafovaného znění ministryní sociálních věcí byl členům vlády promítnut film z náhorní planiny kdesi v Etiopii, kde malé děti s nafouklými bříšky nesou svůj ešus s nepříliš vábnou šlichtou. Některým obézním členům kabinetu se při zmíněném promítání udělalo nevolno a se štkaním museli odejít z místnosti. Po této palebné přípravě (autor filmu drsňák Jaroslav Foldyna) bylo přistoupeno k četbě paragrafů předmětného zákona.

Článek 1. Obědem je myšlena jakákoli energeticky bohatá potravina vyrobená v Kosteleckých uzeninách a podniku Penam.

Článek 2. Při významných výročích bude dětem předloženo vodňanské kuřátko. Pro ty, co to dojí, budou připraveny obrázky Jaromíra Jágra se stehýnkem v zubech.

Článek 3. Výpočet úhrady za příslušnou porci bude realizován dle jednoduchého vzorce E=(3x-2f) + (u/2,5 - y)2.

Článek 4. K rozluštění nároku na bezplatnou stravu bude v každé výdejně určen státní úředník s brutto mzdou 30 tisíc Kč, vybavený počítačovou technikou umožňující rozklíčování situace každého dítěte dle uvedeného vzorce v čl.3, které přistoupí k okénku.

Článek 5. Pokud dítě přinese místopřísežné prohlášení rodičů, že oba dva včetně prarodičů volili v posledních parlamentních volbách hnutí ANO, nebude tento vzorec uplatňován a dítě přejde se svým táckem ihned k okénku.

Článek 6. Ve všech jídelnách pro dětské strávníky bude vedle fotografie hlavy státu pověšena fotografie pana Andreje Babiše. Dle mínění všech členů vlády jde o absolutně apolitický krok, nemající s předmětným zákonem žádnou souvislost.

Článek 7. Dětem, kterým strava nesedne, bude určena zvláštní místnost s nadživotní fotografií Miroslava Kalouska, kde budou moci pozřené snadno zvrátit.

Článek 8. Na konci kalendářního roku 2019 bude celý projekt vyhodnocen ministryní financí. Předkladatelům je však už teď naprosto jasné, že bude ziskový.

Předkladatel dále uvedl, že předpokládá bezproblémové schválení zákona poslaneckou sněmovnou. Předběžný souhlas vyslovila KSČM, které byl dán přislib, že v příslušném ročním období budou na stolcích misky s třešněmi. SPD pana Tomia Okamury byl dán přislib jednoho, maximálně však dvou dnů, kdy bude strava Kosteleckých uzenin a Penamu nahrazena stravou z jeho obchodu s nudlemi.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autorazpět na článek