29.10.2020 | Svátek má Silvie


FEJETON: Pohřbili ypsilon

5.6.2020

Pracovnici Zlepšovatelského ústavu ve Staré Bedně vypracovali návrh úprav českého pravopisu, který m.j. konečně řeší otázku měkkého a tvrdého „i“, resp. „y“. Podle nového návrhu se bude ve všech slovech používat pouze měkké „i“, kterému byla dána přednost před tvrdým vzhledem k tomu, že délka linky měkkého „i“ činí v průměru pouze 34,6% délky linky tvrdého „y“, což přinese značné časové i materiálové úspory v procesu psaní. Další významná úspora času vznikne u uživatelů jazyka eliminací prodlev při psaní, které dosud pramenily z rozmýšlení a začasté i váhání o tom, jaké písmeno v daném slově aplikovat.

Navrhovaná úprava počítá samozřejmě i s tím, že některá významem odlišná slova se liší právě použitím „i“, resp. „y“.

V případech, kdy by mohlo dojít k nejasnostem o pravém významu takového slova, bude v nové úpravě dotyčné slovo upřesněno synonymem, uvedeným bezprostředně za slovem v závorce, čímž bude jakákoliv možnost chybné identifikace slova zcela vyloučena, např.: Chlapec bil /tloukl/ psa. Písmena „d“, „t“, „n“ budou apriorně interpretována jako tvrdá, změkčovaná budou výhradně aplikací háčku, tedy: Ti ti ti, ti ti ti, ti to budeš plaťiťi. Místo synonym pak bude v řadě případů vhodnější použití vylučovacího upřesnění, jak např.: Chlapec bil /netloukl/ doma.

V nové úpravě bude tedy možné zapsat i známou, dříve písemně nerealizovatelnou hříčku: Na zahradě stála tič a na té tiči ptačí budka. Přišel velkí vítr a obě bidla /tič i budka/ spadla.

Tvrdému „y“ tedy ve Staré Bedně odzvonili. Zbude nám jen ve vzpomínkách a ve rčení „stojí jako tvrdé i“.

Lubomír Kurz


Velké testování s Dr. Oetker! Rozdáváme 250 pudingů různých příchutí
Velké testování s Dr. Oetker! Rozdáváme 250 pudingů různých příchutí

Kdo by neznal pudingy v prášku od Dr. Oetker, který je s láskou vyrábí už od roku 1923. Nyní má padesátka z vás možnost vyzkoušet pět různých...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.