11.7.2020 | Svátek má Olga


FEJETON: Pohřbili ypsilon

5.6.2020

Pracovnici Zlepšovatelského ústavu ve Staré Bedně vypracovali návrh úprav českého pravopisu, který m.j. konečně řeší otázku měkkého a tvrdého „i“, resp. „y“. Podle nového návrhu se bude ve všech slovech používat pouze měkké „i“, kterému byla dána přednost před tvrdým vzhledem k tomu, že délka linky měkkého „i“ činí v průměru pouze 34,6% délky linky tvrdého „y“, což přinese značné časové i materiálové úspory v procesu psaní. Další významná úspora času vznikne u uživatelů jazyka eliminací prodlev při psaní, které dosud pramenily z rozmýšlení a začasté i váhání o tom, jaké písmeno v daném slově aplikovat.

Navrhovaná úprava počítá samozřejmě i s tím, že některá významem odlišná slova se liší právě použitím „i“, resp. „y“.

V případech, kdy by mohlo dojít k nejasnostem o pravém významu takového slova, bude v nové úpravě dotyčné slovo upřesněno synonymem, uvedeným bezprostředně za slovem v závorce, čímž bude jakákoliv možnost chybné identifikace slova zcela vyloučena, např.: Chlapec bil /tloukl/ psa. Písmena „d“, „t“, „n“ budou apriorně interpretována jako tvrdá, změkčovaná budou výhradně aplikací háčku, tedy: Ti ti ti, ti ti ti, ti to budeš plaťiťi. Místo synonym pak bude v řadě případů vhodnější použití vylučovacího upřesnění, jak např.: Chlapec bil /netloukl/ doma.

V nové úpravě bude tedy možné zapsat i známou, dříve písemně nerealizovatelnou hříčku: Na zahradě stála tič a na té tiči ptačí budka. Přišel velkí vítr a obě bidla /tič i budka/ spadla.

Tvrdému „y“ tedy ve Staré Bedně odzvonili. Zbude nám jen ve vzpomínkách a ve rčení „stojí jako tvrdé i“.

Lubomír Kurz


SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce
SNAŽÍTE SE O MIMINKO? Funkce vaječníků s věkem klesá, pomoci může asistovaná reprodukce

S prodlužujícím se věkem a poněkud hektickým způsobem života přibývá žen, které mateřství odkládají. Těhotenství po čtyřicítce dnes proto není výjimkou. Vaječníky ale obelstít nejde, na řadu pak přicházejí reprodukční kliniky, které mají řešení.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.