Neviditelný pes

FEJETON: Jak jednat na českých úřadech po 1.1.2006 (2.)

18.1.2006Část II.
Pár slov k neutralitě (rozumí se zákona - pozn. autora). Liberálně -konstituční stát (tedy i demokratická republika - pozn. autora) uděluje "rovné občanství " a je tudíž vůči svým občanům neutrální. Je také povinován nestranností ve strukturách nebo funkcích označených jako super partes, t.j. povahy nestranné, - například kvalita byrokratického aparátu se posuzuje podle neutrality jeho chování.
(G.Sartori - Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, česky nakl. Dokořán 2005)"


TAK ODTEĎKA OBČANÉ JINAK!

Abych v rámci sousedské výpomoci učinil dobrý skutek (čtenářům pak musím připomenout, že já nejsem Mgr. V. Vlk - advokát) předkládám několik návrhů, jak postupovat.
Dopis či žádost by měla nejlépe začínat nějakým vhodným oslovením. Několik jsem jich vybral. Například:
* Vaše vyskoprevoschoditělstvo, vysokoctěný Úředníku (vhodné pro starší generace žadatelů i Úředníků) Slovo Úředník odteďka budeme psát na začátku vždy s velkým písmenem!!!
* Veliký a ctný sáhibe (pro znalce indických reálií)
* Vaše Nezměrná Jasnosti, Slunce naší země, Nepřekonatelný Dobrodinče (zvláště vhodné pro venkov při žádostech o dotace)
* Vzdělaný a Moudrý Zachránče naší kultury, měst a vesnic, samoty nevyjímaje, laskavě shlédni na přiložené neumělé plánky (při podání žádosti na Stavební úřad)
* Přátelé, bratři, aktivisté, hluboce se omlouvám, že vás zdržuji při gigantickém úsilí zachraňujícím celou planetu plněním a sledováním závěrů Kjótského protokolu (vhodné na ministerstvo lesů, vod a strání a při žádosti o dotace na vyčištění rybníka), ale ty kachní hovna, i když jsou zaručeně přírodní a ekologický, fakt kazí vodu v rybníčku a ta děsně smrdí...
* Ctěná Neoblomná Spravedlnosti, Úžasná Soudcovská Stolice! Předem bych chtěl skromně podotknout, že souhlasím s tím, aby byl Vašemu Talárovstvu vyplácen nejen 13. a 14., ale já navrhuji i 15., ba 16 a možná i dvacátý plat za vaši nedoceněnou práci. Proto Vás žádám, kdybyste se laskavě mrknul na můj spis, který poznáte i podle zažloutlých desek protože už u Vás leží 15 let... (při podání k soudu)
* Soupane Náčelníku, vaše Neúplatná Pendrekovitosti (při jednání s dopravním inspektorátem)
* Vaše ctěná a štědrá Pracovitosti! Pln neskonalé úcty a pokory, plně si vědom toho, že jako zchátralý stařec na konci života nebudu již moci svojí kdysi pracovitou rukou přispět svou daní na Váš neskonale odpovědný úkol, kterým nás, nehodné důchodce, udržujte na živu, dovoluji si Vás uctivě obtěžovat. Přestože již není naděje že bych daní přispěl ke zdaru vaší práce, vaše ctihodná Úřednosti, budu se za vás modlit, což se snad s tou sklerózou ještě naučím, a hlavně na vás budu myslet a vzpomínat za dlouhých nocí, stižen stařeckou nespavostí, častým nočním prostatickým nucením, ba dokonce i stařeckou zácpou, kterou však jistě odstraním použitím nejlacinějších glycerinových čípků, které si zakoupím, pokud ovšem ... (vhodné při podávání Žádosti o uznání odpracovaných let do důchodu v podniku, který zkrachoval anebo z něj uplavaly papíry při záplavách)

Zbytek pak doplňte obyčejným textem, ten si však předem, upozorňuji předem a pouze váženou Úřední osobou s tzv. kulatým razítkem, nechte zkontrolovat.

Potřebujete, abyste mohli zabránit, že vaši žádost bude možno posuzovat jako skutečně hrubě urážlivou, nejméně následující odborné posudky.
Postupujeme přitom podle zásady že:
ÚŘADU SE BRÁNÍME ZÁSADNĚ PAPÍREM S ÚŘEDNÍM RAZÍTKEM

Opatříme si tedy:
1. Odborný posudek od Ústavu pro jazyk český, že Žádost neobsahuje žádná obscénní, nesrozumitelná, vulgární slova.
2. Také je potřeba zajistit znalecký rozbor, zda je žádost srozumitelná a zda její skrytý obsah nemůže být vykládán jako zakamuflovaná urážka. Nejvhodnější se mi jeví k vytvoření takovéhoto posudku některá Vysoká škola, například Fakulta sémantiky, vhodná by mohla být též Fakulta filologie (pozor, vedená pouze prověřenými českými profesory). Pod posudek požadujte podpis universitního hodnostáře nejméně s dvěma tituly. Odmítejte kohokoliv s titulem Mgr. U něj si většina starších lidí myslí, že je jedná o magistra z lékárny. Úředníci jsou často osoby středního a staršího věku! POZOR!
3. Nesmí chybět posudek a ověřený doklad, že vás zastupuje ve věcech trestních nějaká renomovaná právní kancelář. Dokument podepsaný nejméně spolumajitelem kanceláře a potvrzený v kopii notářem máme vždy u sebe.
4. Nejste-li si jisti, že přeci jen by nemohl Úředník nalézti ve vaší Žádosti nějakou "hrubou urážku" (například dotaz na soudce, jestli už za těch dvanáct let ten spis aspoň otevřel), nechte si vystavit "do foroty" dobrozdání psychiatra, že jste byli v poslední době vystaveni těžkému stresu, a zajistěte si, aby vás případně mohla narychlo přijmout nějaká psychiatrická léčebna (to moc pomáhalo za bolševiků, když vás chtěli estébáci zhaftnout, a jistě se i dnes najde mnoho statečných lékařů kteří vás ukryjí, než se vše přežene).

část první
část druhá
závěr

Pokračování příštězpět na článek