29.11.2023 | Svátek má Zina


FEJETON: Experiment OPERA

22.11.2011

Zprávy, které nám v poslední době přicházejí ze Ženevy, respektive z CERN, nenechávají mnohé z nás chladnými. Jakkoliv je jejich primárním zdrojem experimentální LHC (hezky česky nazývaný velký hadronový urychlovač), jehož magnety jsou chlazeny na zatraceně nízkou teplotu, jsou ty zprávy opravdu horké.

Tedy, abych byl přesnější – a tady je přesnost zatraceně důležitá, to mi věřte. Napsal-li jsem, že ony zajímavé zprávy přicházejí ze Ženevy, není to tak úplně pravda. Ty skutečně nejzajímavější, ty přišly nakonec z italského Gran Sassa, v kterém probíhal navazující experiment nazývaný OPERA. Zatímco ve švýcarské Ženevě je sídlo CERN, kterému LHC patří, je samotný LHC umístěn poněkud západněji. A aby to bylo ještě složitější, nenachází se jen na území Švýcarska, ale (a to z větší části) také na území Francie. Každopádně vzhledem k tomu, že CERN je evropská organizace, navíc založená v době, kdy označení evropský ještě nebyla nadávka, můžeme tyto drobné geopolitické anomálie hodit za hlavu.

Čeho se ty avizované horké zprávy týkaly, všichni jistě dobře víme. Stručně řečeno nějaká neutrina, která byla emitována v důsledku srážky urychlených částic ve Švýcarsku, dorazila do Itálie dříve, než měla. Dalo by se nad tím mávnout rukou, pokud by to "dříve" nebylo o tolik dříve, že by (aby to tak bylo) musela by ona neutrina cestovat větší rychlostí, než je rychlost světla (au, Alberte, promiň).

Pandořina skříňka byla otevřena a teď co s tím.

Samozřejmě se hned objevilo nezměrné množství vysvětlení, ze všech stran se ozývaly tisíce názorů, reakce byly více či méně bouřlivé. Někteří, jako třeba Trekies, byli nad věcí: "Co zrovna nám budete povídat…" V Anglii všichni byli možností z prolomení Speciální teorie, zejména pak jejího druhého postulátu, přímo nadšeni: "Konečně se tomu Němci vrátí to, co způsobil Izákovi." Ale nezůstalo jen u fyziky. V jedné bavorské pivnici měl jakýsi Bernd prohlásit: "Když už se prolamují takové fundamentální zákony ve fyzice, mohlo by dojít i na ty zatracené dekrety."

Ale zpět k tématu. Zajímalo mě, zdali už teď existují nějaká vysvětlení. Je jasné, že z CERN ještě dlouho nic nevypadne, je to přeci jen evropská organizace (podle posledních zpráv hledají budovu pro komisi, která by se tím měla začít zabývat). A protože teoretická fyzika je mým koníčkem, udělal jsem si mezi komunitou podobně zaměřených přátel malý privátní průzkum. Předem upozorňuji, že jednotlivá vysvětlení a názory mají značně nesrovnatelnou úroveň. Nás, amatérských teoretických fyziků zas tolik není, a tak se mezi nás občas dostane i někdo, kdo si to označení jen velmi těžko zaslouží. Na druhou stranu víme, že občas i ten, jenž je ponejprv jen k smíchu, to může dotáhnout i zatraceně vysoko (jak jsme se smáli Alovi, a nakonec nám ji všem vyfoukl). Můj průzkum byl anonymní a tak to i zůstane. Jména respondentů ani další informace o nich tedy neuvádím. Jen jsem se pokusil odpovědi do jisté míry kategorizovat a zcela obecně u nich uvést nějaké společné rysy. Otázku jsem pokládal jedinou: "Co si myslíte o výsledcích experimentů LHC a OPERA, které indikují, že mohou existovat částice pohybující se rychlostí, která překračuje rychlost světla".

- nejčastější odpověď: "Nic."

- poměrně častá odpověď: "Mají to rozštelovaný."

- politicky a nacionálně motivovaná skupina názorů: "Jak jste si mohli myslet, že se dokáží domluvit, byť jen na přesném začátku experimentu, nota bene zrovna Švýcaři s Italama."

- vysoce skeptické hodnocení základních aspektů experimentu skupinou mírně vzdělaných amatérských teoretických fyziků: "Jak znám ty dnešní vědátory, určitě měřili vzdálenost mezi Ženevou a Gran Sassem pomocí Google nástroje Vyhledat trasu, místo aby spočítali vzdálenost vzdušnou čarou."

- mírně skeptické hodnocení základních aspektů experimentu skupinou vysoce vzdělaných amatérských teoretických fyziků: "Jak znám ty dnešní vědátory, určitě počítali vzdálenost mezi Ženevou a Gran Sassem vzdušnou čarou."

- sporadické názory odvážnějších amatérských teoretických fyziků: "Mezi Ženevou a Gran Sassem, v hloubce cca 11 km je v zemi dutina a v ní je malá černá díra. Tomu, kdo ví, co taková díra udělá s časem, nemusí říkat víc a je mu to jasné. Kdo to nezná, stejně by to nepochopil."

- jeden jediný, a nutno dodat, že nepříliš přesvědčivý, ale přesto docela originální názor: "Všichni moc dobře víme, jak Italové rádi nedodržují předpisy. Představte si mladého Itala, třeba ve Ferrari Spideru 458, jak se vrací z návštěvy strýce v Ženevě. Celou cestu, až na hranice Itálie dodržuje předpisy, pak se ještě trmácí tím pitomým tunelem, kde se seznámí s holkou z Říma, takže jakmile je na své milované Autostrada, nasadí střechu a šlápne na to. V konečném důsledku pak do rodného Gran Sassa dorazí dříve, než se dalo předpokládat. No a s těmi neutriny je to podobné."

- a nakonec důkaz toho, jak strach z globalizace a ovládnutí planety finančním démonem ovlivňuje i jinak obvykle racionální názory některých mladých amatérských teoretických fyziků, jež jsou patrně i skalními Trekies (což je obvyklá kombinace): "Já v tom mám jasno od začátku. Bude-li možné mezi Ženevou a Gran Sassem dosáhnout rychlosti vyšší, než je rychlost světla, bude tím pádem možné porušit princip kauzality. A pak se v rychlém sledu odehraje následující. Itálie zažádá o státní půjčku Švýcarsko – Italové ty peníze dostanou ještě dříve, než budou odeslány ze Švýcarska – a hned vzápětí Švýcaři odeslání peněz stornují. V tomto okamžiku bude celý objem půjčky v oběhu vlastně 2x. Co je pak tedy LHC? Ve svém důsledku pouhopouhý nástroj vzniku hyperinflace, navíc bez nutnosti tak nákladného tisku nových bankovek. Bez toho, abych si dělal nějaké zásluhy, navrhuji této formě hyperinflace říkat "warpinflace."

Nechávám na zvážení čtenářům, jak a do jaké míry názory mých respondentů korelují se skutečností. Faktem je, že jak už je v současné době obvyklé, ovlivňuje dění mezi Ženevou a Gran Sassem nejen oblast teoretické fyziky. Možná se o tom, jak vznikl vesmír (k čemuž mají všechny experimenty probíhající na LHC významnou měrou přispět), hned tak nedozvíme, ale každopádně se i tak dozvíme mnohé a za to to určitě stojí.

P.S. Ještě jednou, Alberte promiň. Je to jen joke. Já moc dobře vím, že ačkoliv mají obě tvé úžasné teorie v názvu slovo "relativita", je těch 299 792 458 m/s (ve vakuu) zatraceně absolutních! Mají to rozštelovaný!