30.5.2020 | Svátek má Ferdinand


CHTIP: Židovský humor XIII.

29.12.2018

Nauč se smát, aniž bys plakal, říká jedno přísloví. Židovský humor odráží složitost historie vyvoleného národa. Přináším svým milým čtenářům další porci oblíbených vtipů.

Přijde Mojše za rabbim a povídá: „Rabbi, chci se oženit a má nastávající je dcerou velkostatkáře Katze.“
Rabbi na to: „Ožeň se, Mojše!“
Mojše: „Ale ona je hrozně ošklivá.“
Rabbi: „V tom případě si ji neber.“
Mojše: „Ale dostane věno jeden milión.“
Rabbi: „Pak se s ní ožeň.“
Mojše: „Kulhá a je hloupá...“
Rabbi: „Tak tu si neber.“
Mojše: „Ale otec mě udělá spolumajitelem firmy.“
Rabbi: „Tak si ji vezmi.“
Mojše: „Ale ona je hrbatá...“
Rabbi se zamyslí a pak řekne: „Víš co, Mojše, nech se pokřtít.“
Mojše: „A to mi nějak pomůže?“
Rabbi: „To ne, ale ať se s tebou trápí farář.“

Nápis na synagoze: „Vstoupíš-li dovnitř s nepokrytou hlavou, je to stejné, jako bys zcizoložil.“
Pod to někdo připsal: „Zkusil jsem oboje. Nedá se to srovnat.“

On to tak není úplně vtip, ale je to cosi, co je skvělou charakteristikou. Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení plné zuby, a rozhodl se seslat na lidi potopu. Ale tentokrát bez Noemovy archy, žádné holubice s ratolestí, jen samá voda, kam oko pohlédne.
A tak přizval nejvyšší duchovní všech tři monoteistických náboženství a oznámil jim, že mají tři dny na to, aby se připravili na potopu, po níž nezůstane žádná pevnina.
Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili jsme a přichází trest. Modleme se, konejme dobré skutky a dostaneme se do ráje.“
Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v Alláha, přijměme nyní mučednickou smrt a na onom světě budeme odměněni.“
Konečně rabín předstoupí před své souvěrce a praví: „Židé, máme tři dny na to, abychom se naučili žít pod vodou.“

Manželská hádka. Paní Kohnová si s panem Kohnem už nějakou dobu vyměňují urážky a výčitky, když v zápalu hněvu Kohn vytáhne nejzazší argument:
„....a navíc máš malá prsa!“
Paní Kohnové na chvíli dojde dech, ale za okamžik se již pohotově snaží vymyslet odpověď. Jenže čím víc o tom přemýšlí, tím víc si uvědomuje, že mu asi nemá co vyčíst: dole je vybaven slušně, je inteligentní, vzdělaný, úspěšný, má dobrou práci, jeho kamarádi jsou slušní a příjemní lidé. Proto po vyčerpání všech možností ji nenapadne nic lepšího, než jeho hlavní slabina:
„...a ty...a víš co? Tvoje manželka má malá prsa!“

Tak shavua tov a dobrou náladu.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora

(Minulá dodávka chtipů od Chechtavýho tygra zde.)Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.