9.8.2022 | Svátek má Roman


ZDRAVOTNICTVÍ: Dobrovolné očkování je nesmysl

12.8.2010

Z médií jsme se dozvěděli, že Nejvyšší správní soud na základě platné vyhlášky odmítl sankce pro rodiče, kteří nenechali své dítě očkovat. V jedenadvacátém století je to pozoruhodné rozhodnutí!

Význam očkování nejen pro očkovaného jedince, ale i pro společnost byl již dávno prokázán. Epidemický výskyt různých infekčních onemocnění byl očkováním potlačen. Má často nedostatečně medicínsky vzdělaný rodič rozhodovat o osudu dítěte – a tím pádem také o možnosti rozšíření nákazy? Zvažovali autoři vyhlášky či soudci tento aspekt?

Vypusťte nemoci

Takovouto svobodu rozhodování, kterou soud rodičům přiznal, je možné nahlížet z pohledu medicínského, etického a ekonomického.

Medicínský pohled je jednoznačný. Pozitivní význam očkování byl mnoha studiemi u nás i v rozvojových zemích potvrzen.

Etický pohled: je etické, aby neočkovaný jedinec v případě onemocnění ohrožoval ve svém okolí ty, kteří nemohli být ze zdravotních důvodů očkováni či pro svůj věk ještě očkováni nebyli? Má například takové dítě právo navštěvovat dětský kolektiv (jesle, školku atd.)? Víme přece, že schopnost infikovat okolí často předchází prvním projevům onemocnění.

Ekonomický pohled je neméně zajímavý. Je nepochybné, že náklady na léčení onemocnění jsou vyšší než na jeho prevenci očkováním. Nebylo by správné, aby rodiče, kteří se rozhodli dítě neočkovat, pak vlastní léčbu a následky onemocnění hradili? Viděl jsem dítě, které z nedbalosti rodičů nebylo očkováno proti obrně. Onemocnělo, přežilo s obrnou obou horních končetin a bude invalidní do konce svého života. Svobodné rozhodnutí je vždy spojeno s odpovědností.

Nepochybně zazní argument o možných komplikacích očkování.

Jsou, ale početně zanedbatelné. Ostatně v celé medicíně zvažujeme riziko proti zisku. U očkování jednoznačně převažuje zisk. Navíc je zde třeba vidět vedle zisku jednotlivce i ochranu společnosti. Bez předepsaného očkování vás například ke studiu na některé americké univerzity nepřijmou. Názor rodičů na očkování je nezajímá. V řadě zemí nemůže neočkované dítě nastoupit ke školní docházce.

Rozhodnutí soudu je pro nás medicinmany překvapivé. V jiných situacích, například při nutnosti chirurgického zákroku, bez kterého by dítě bylo ohroženo a se kterým rodiče nesouhlasí, přebírá odpovědnost za rozhodnutí o operaci stát. To proto, aby dítě nedoplatilo na neuvážené rozhodnutí rodičů.

Soudní rozhodnutí týkající se očkování je závažné i z hlediska perspektivy. Již dnes jsou z každých sto tisíc dětí narozených u nás za rok asi tři tisíce neočkované. Není těžké si představit, jak by mohla situace kvůli tomuto rozhodnutí vypadat za dvacet až třicet let.

Hlídáme i cizí civilizace

Zdraví obyvatel z hlediska výskytu infekčních onemocnění je veřejným zájmem, který by misku vah měl převážit proti svobodě individua. Tu osobně vnímám jako nejvyšší hodnotu, kterou máme, ale která se nesmí dotýkat svobody ostatních. Jsem pro, ať se každý opije, to je jeho svobodné rozhodnutí. Ale v tomto stavu nesmí řídit autobus!

Jenom pro zajímavost: v době, kdy se naši soudci rozhodli, že na základě dobrovolnosti lze bránit šíření infekce, Mezinárodní výbor pro výzkum vesmíru žádnou dobrovolnost při zábraně šíření infekce do vesmíru nepřipouští. Vše, co posíláme k jiným planetám, se náležitě sterilizuje, abychom neohrozili civilizace, o kterých ani nevíme, zda existují!

Autor je přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK FN MotolAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!