31.10.2020 | Svátek má Štěpánka


ZDRAVÍ: Virům nedělá dobře suché teplo

3.3.2020

Koronavir na nás útočí ze všech stran a kvůli němu jsme obdařováni spoustou moudrých rad, jak s ním zatočit. Přemíra nevěcných informací zbytečně přispěla i k tomu, že lid obecný asi považuje rýži za dobrou ochranu proti koronaviru. Myslím, že ochranu proti některým virům lze snadno nalézt jinak a jinde.

Saunuji dlouhá léta a pravidelně

Tuto úvahu musím proto uvést svou životní zkušeností. Od zahájení svého pravidelného saunování před dávnými lety jsem si za nějakou dobu povšiml, že jsem se od svých pacientů v době podzimních „chřipkových“ epidemií ani při nadměrném zatížení v ordinaci a v terénu ještě nenakazil ani „obyčejnou“ rinovirózou, a že dokonce za celou dobu své lékařské praxe jsem nebyl (a nejen kvůli tomu) ani jeden den na „neschopence“.

Přisuzuji to vlivu umělého a řízeného zvyšování endogenní (vnitřní) tělesné teploty zevními termogenními stimuly, kterým jsem vystavoval v horké saunové lázni. Z rozsáhlé saunologické literatury a vlastního pozorování jsem se přesvědčil, že na kontakt těla se zevní vysokou teplou vzduchu i ne endogenní (vnitřní) tělesnou hypertermií odpovídají termoregulační děje cévní, potní, hormonální a hlavně imunitní reakcí, a že tento efekt je do jisté míry shodný s ději při infekční horečce. Oproti ní je saunová lázeň navíc přímo patogenocidní (zničující choroboplodné zárodky, tedy viry a i bakterie).

Teplo chrání, ale musí být vysoké

Zvýšená endogenní teplota je obranou vůči antigenům (cizorodým látkám, tedy virům i bakteriím), protože je ničí, anebo mírní jejich invazivitu. Např. rinoviry hynou již při 37,1°C a vlivem 39,5°C hynou některé bakterie a většina virů (např. i koronaviry). Naskýtá se otázka, zda by při jakékoli viróze nebylo vhodné využít těchto termogenních faktorů saunové lázně k likvidaci především rinovirů. V této věci tomu napovídá má životní zkušenost, a to z různých důvodů..

Důvod k tomu je v tom, že vysoká zevní teplota horké části saunové lázně přispívá díky izotermám (teplotním pásmům) od 100 °C - 40 °C a souběžnou reciproční relativní vlhkostí 3 % - 40 % (RV) – měřeno od stropu k podlaze saunové prohřívárny) k likvidaci patogenů, a to zejména virů, protože je vysušuje, zatímco chlad a vlhkost zevního klimatu jim prospívá. Teplota vzduchu v prohřívacím pásmu saunové prohřívárny (90 cm nad podlahou) dosahuje až 60 °C a kolem 10 – 1 5% RV, což z ní vlastně již vytváří sterilní antivirové prostředí.

Ke konci obvyklé délky prohřívací fáze běhu saunování (za výše uvedených podmínek trvá 15 minut) dosáhne endogenní teplota 38,5 °C. Je zřejmé, že proto rinoviry v saunové lázni neobstojí, ale i ostatní druhy virů možná také ne. Pokus o likvidaci jiných virů (možná i coronavirů) však podmiňuje endogenní teplotu nejméně 39,5 °C. Její dosažení v saunové lázni však by vyžadovalo nepřerušené prohřívání nejméně až ¾hodinové. Informace o tomto způsobu likvidace coronavirů nejsou k dispozici.

Ale pozor

Uvedená vysoká endogenní teplota (v našem případě fyzikální hypertermie) by měla hypoteticky postačit k likvidaci virů, je ale provázená rizikem termogenního šoku při předržení regulérní doby prohřívání a opatrnost. Další a delší prohřívání nad regulérní normu vede až do pásma hyperpyrexie a při 41 – 42 °C může být (a je) letální (smrtící). Pokud se chce zkušený saunista přes toto

varování vystavit endogenní teplotě nad 39,5 °C musí počítat také s větší zátěži srdečního svalu. Může si sám informačně ověřit míru této zátěže, a to jednoduchým výpočtem.

Při kvótě (70 ml) objemu vypuzené krve jedním stahem srdečního svalu (pulzu, srdečního tepu - P) přečerpá srdce za minutu (= MV/min) při normální pulzové frekvenci (72/min) 5 070 ml krve. Na konci prohřívání v saunové lázni dochází k zrychlení tepové frekvence o polovinu normální teploty a MV činí 7 350 ml. Je to rozhodně méně než při infekční horečce.

Trvá-li infekční horečka (ale i předržená fyzikální hypertermie) např. 30 minut, dojde při 210 P/min. k MV 14 700 ml. Jde o zátěž jako při vrcholné namáhavé činnosti. U nezvyklého saunisty a hlavně při nedostatečnosti srdečního svalu by mohlo dojít k ohrožení srdečním kolapsem (selháním).

Ohled na úroveň kardiovaskulární činnosti je důvodem k opuštění běžného prohřívání saunovou lázní kvůli likvidaci koronaviru. Snad jenom zkušení saunisté by se o to mohli pokusit, dohled kvalifikované osoby je při tom nutný.

V běžném životě u jinak zdravých osob k tomuto ohrožení srdce ani při vysokých endogenních teplotách většinou nedochází. Vysoké toxické horečky dozní zničením infekčního agens (původce) léčbou a působení termogenního stresoru při vysoké fyzikální hypertermii lze kdykoli přerušit a ochlazením ukončit jeho vliv. Mnohdy se i pyrexie upraví sama o sobě.

Lepší než kapesník

Pokud se týká rinovirózy, pak prohřátí se má v prvé řadě aplikovat v co nejkratší době po kontaktu s infekcí, anebo s již začínajícími symptomy virózy. Je-li však infekce v plném rozběhu, nemělo by se intenzivního prohřátí používat, protože vzniklá hyperemie (prokrvení) a zrychlený oběh krve (měřeno pulzovou frekvence) by napomohly nejen k viremii (rozšíření virů a jejich toxinů do krve).

Přímá likvidace virů prohříváním není všechno. Termogenní stimulace má významný podíl na ovlivnění reakcí imunitního systému a jsou pro obranu zejména vůči rinovirům rozhodně nejdůležitější. Pojem imunita označuje schopnost organismu bránit se především antigenům (cizorodým látkám). V praxi se za antigeny uvádějí zejména patogeny (choroboplodné organizmy - bakterie, viry), ale i jiné noxy (škodliviny). Při jejich invazi na povrch těla a do sliznice dýchacích cest (a odtud do krve) dochází působením termoregulací vyvolané hypertermie k rychlé odpovědi imunitního systému.

Nobelovku imunoglobulinům

Na obraně se podílejí buněčné i sérové (krevní) složky nespecifické imunity (vrozené, přirozené), které reagují lokálně a rychle na antigen. Dojde k časné mobilitě bílých krvinek a buněk z nich odvozených. Tyto částice imunitního systému jsou transportované krví do oblasti, kde jich je potřeba. Mají schopnost měnit svůj tvar, pronikat tkáněmi a obalit (jaksi „spolknout“) patogen a tak jej likvidovat, byť za cenu vlastní zkázy. Tento děj – fagocytózu - usnadňuje soubor plasmatických bílkovin - komplement, který zajišťuje cestu krvinky k místu infekce, následné vyhledání patogenu a destrukci (poškození) jeho membrány (blány).

Další a velmi významnou součástí této přirozené imunity je existence monocytárních přirozených zabíječů (natural killer), které brání velmi rychle rozptýlení virů a omezují jejich příval již v časné fázi infekce.

V plasmě (tekuté části krve) se obranných akcí dále účastní protilátky produkované neutrofilními bílými krvinkami, lymfocyty z lymfatického systému a monocyty z kostní dřeně. Jde o soubor imunoglobulinů a jedním z pěti hlavních protilátkových faktorů je imunoglobulin A (IgA).

Imunoglobuliny sice samotné invazivní patogeny nelikvidují, ale od počátku infektu je i jejich produkty velmi rychle a účinně neutralizují a připravují zmíněnou likvidační činnost buněčných elementů. IgA se nachází v séru, slzách, slinách, mléku a převážně na povrchu sliznic dýchadel (0,9–3,5 g/l), a proto se významně podílí na ochraně proti pronikajícím mikroorganismům. Teplo působí jako antigen a aplikace saunové lázně zejména k obraně vůči rinoviróze je na místě.

Předpokládá se také, že protilátky specifické imunity (získaná např. očkováním či proděláním choroby) mohou být posílené právě reakcemi nespecifické imunity, anebo naopak již získané specifické protilátky mohou přispět k posílení časné imunitní odezvy, která se lépe ubrání antigenu.

Prohřát v domácí sauně pomáhá

Vzhledem ke kapénkovému způsobu infekce rinoviry je nutné zachytit včas rozvoj viremie po kontaktu s infekcí. Ví se, že do 2 hodin se po reálném i předpokládaném styku s ní projeví viremie. Do té doby se musí aplikovat prohřátí v saunové lázni.

Použít k tomu veřejnu saunu je nevhodné, a to kvůli tomu, že k infekci může dojít i v dalších prostorách sauny, i když samotná prohřívárna svým prostředím infekci omezuje.

Výhodu mají majitelé domácích saun, protože hned po návratu domů mohou aplikovat prohřátí. Pokud je domácí sauna k dispozici, je výhodné, může-li někdo z rodiny (ale jde to i dálkově elektronicky) nastavit začátek ohřevu ve zvoleném termínu a připravit lázeň, je důležité neztrácet čas. Použití jiných teplodárných objektů a metod (kromě parní lázně) k rychlému zahřátí je také možné, ale nesplňuje to podstatné, co poskytuje saunová lázeň – přímou likvidaci virů vysokou teplotou nejen ve vzduchu prohřívárny, zejména však při jeho vdechování na sliznici dýchacích cest.

Tento postup je však nejlépe možný jen tehdy, pokud má saunista skutečnou domácí saunu se saunovou kabinou, ve které si může vytvořit horkou vzduchovou lázeň. Konvekce tepla vzduchem je v saunové prohřívárně zároveň z poloviny provázená sálavým teplem z IR-radiace (infračerveného záření) z dřevěného vybavení prohřívárny. Samotná IR-radiace ze zářičů v infra-kabině (komerčně mylně označované za saunu) ohřívá jen kůži v rozsahu geometricky omezeném dopadu paprsků na plochu kůže, do dýchacích cest se pochopitelně nemůže dostat.

Saunový marketing by mohl pomoci

Praktické řešení záměru ochránit se saunováním zejména před virózou je dvojí: mít dostatek financí (to dnes prý není problém) a hlavně chuti k vícečetnému pravidelnému saunování v komerční sauně, anebo k pořízení své domácí sauny. Saunový průmysl nabízí pro sauny v rodinném obydlí saunové kabiny všech možných rozměrů a kapacit (od neskutečných tvarů kadibudky až po rozměry málem katedrály). Marketing se zaměřuje na luxusní provedení, které je asi projevem důvěry, že díky počtu zbohatnutí mnohých se záměry marketingu spíše splní.

Jsem přesvědčen, že těch několik zbývajících méně majetných by si saunování zasloužilo také. V té věci neškodí upozornit rozhodující složky saunového průmyslu na komerční úspěch pánů Forda a Bati, když zlevnili své jednoduché výrobky a umožnili, aby je mohl mít prakticky každý. I sauna by si to zasloužila, a to již kvůli svému vlivu na celkovou nemocnost v epidemiích rinoviróz, které výrobu ekonomicky zatěžují.

Ani doporučovaná špičková provedení nejsou zbavena chyb, pokud se týká ochrany zdravotního stavu saunistů. Zapomíná se, že měřítkem kapacity saunové kabiny a účinku saunové lázně je citlivě reagující organismus dnešního člověka. Na trhu by měly být nabízeny prosté, ale funkčně dokonalé saunové kabiny zbavené nelogických technických chyb ve hmotném vybavení a stavu fyzikálního prostředí, jakož i cenově více přístupné. Stanoví-li se jejich cena ne podle vnucujících představ o luxusu, ale podle úspěšného vzoru dávného prosazování saun prvními saunofily u nás, pak by cesta k uplatnění sauny jako nezbytného průvodce životem a ochránce zdravotního stavu lidí dneška byla jistě široká a také – myslím - ekonomicky přínosná.

Je sobota, den mého saunování. Až tohle dopíšu, půjdu do své domácí sauničky, vyhřeji se a rozčeřím hladinu imunoglobulinů, vykartáčuji a osprchuji kůži a vydýchám se na čerstvém vzduchu na zahradě, abych srdci dodal víc kyslíku. Skončím a dám si k večeři ze štědrých zásob rizoto, ať mi dá ten korunovaný virus pokoj. Keep sauning.

Antonín Mikolášek


Chytá vás mlsná? Zkuste s námi sladkou novinku od Penamu
Chytá vás mlsná? Zkuste s námi sladkou novinku od Penamu

Přihlaste se o testování novinky z řady Penam Ze srdce sladké. Balení sladkého pečiva Swing s náplní pudinkovou bude moci ve svých domácnostech...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.