9.2.2023 | Svátek má Apolena


ZDRAVÍ: Koronavirus (2)

23.11.2021

Co je třeba o covidu-19 často připomínat, přestože to skoro všichni vědí

Tato část informací se týká šíření koronaviru SARS-CoV-2 vzduchem. Mnoho opatření je zapomenutých nebo nedůsledně uplatňovaných a nedostatečně kontrolovaných a vymáhaných.

Vlády mnoha zemí považují motivaci lidí, aby se nechali očkovat proti koronaviru, za jediné opatření, které mohou použít k snížení vysokého počtu nemocných a hospitalizovaných.
Nesouhlasím, vakcinace není jediné možné opatření.

Vyžaduje to však vysvětlení některých pojmů a jejich správné uplatnění a musí být respektován základní předpoklad boje s infekcí:
Hledat zdroj a neopakovat stejné chyby. Pokud byl virus zavlečen do uzavřeného kolektivu, je třeba tomu příště zabránit. Šíření onemocnění mimo postižený kolektiv musí omezit karanténa a izolace ohrožených. Musí být vytvořeny podmínky pro plnění příkazů k testování, izolaci a karanténě.

- Vakcinace je účinným prostředkem k snížení rizika infekce, k snížení počtu nemocných se závažným průběhem onemocnění a k méně časté potřebě hospitalizace.
- Vakcinace však nezaručuje, že vakcinovaní vůbec nemohou šířit virus.
- Prodělané onemocnění také nezaručuje, že uzdravení nemohou šířit virus.
- Osvědčení o vakcinaci a o prodělaném onemocněníje jako doklad o bezinfekčnosti bezcenné.

Je však vyžadováno při cestách do zahraničí a mělo by být poukazem na případnou hospitalizaci bez spoluúčasti. Sejmutí a uložení kódu by mělo být prováděno na některých povolených kulturních, sportovních a společenských akcích k vyhodnocení jejich podílu na šíření koronaviru.

Spoluúčast při hospitalizaci nemocných covidem-19, kteří nebudou vakcinovaní, by byla důraznou motivací pro očkování.

Covid-19 šíří infikovaní lidé kapénkami a aerosolem ve vzduchu.
Ochranou před nakažením a opatřením proti nakažení jsou správně používané respirátory, omezení zbytečných kontaktů mezi lidmi, dostatečná vzdálenost při nezbytné komunikaci a práce z domova. Toto by mělo být dodržováno bez výjimek a bez lockdownu, mělo by však být namátkově kontrolováno.

Proti šíření koronaviru vzduchem by měla být dodržována nebo nově zavedena tato opatření:

Respirátory ve všech uzavřených prostorách. Odůvodněné výjimky je třeba řešit povinným testováním osvobozených od této povinnosti metodou PCR jednou týdně.
Povinné přestávky v obchodech, restauracích, provozech služeb a při výuce pro šesti a více žáků nebo studentů. Přestávky musí být využity k intenzivnímu větrání, ozonizaci a dezinfekci.
Zákaz účasti více než 200 diváků na fotbalových a hokejových zápasech a omezení počtu diváků na mezinárodních utkáních a utkání nejvyšších soutěží na 30 % kapacity.
Sejmutí respirátorů by mělo být po jednom upozornění důvodem k přerušení utkání a odchodu diváků bez náhrady vstupného.

Tato opatření a jejich dodržování sníží množství viru ve vzduchu a sníží počet nemocných. Další informace se zaměří na hygienická opatření, na potraviny, které jsou významným vektorem šíření koronaviru a na nevyužité výzvy.

Dokončení zítra.

Ústav pro výzkum a vzdělávání, z.ú., Brno

Karel Hruška