18.9.2019 | Svátek má Kryštof


VĚDA: Zahradník nebo Matějů?

28.12.2009

„Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace je nekvalifikovaná a její nekvalifikovanost je vskutku do nebe volající“ tvrdí v článku Rada vlády? V cizině věc elity v LN z 26. 11. Rudolf Zahradník, první předseda Akademie věd České republiky (1993-2000). Jako důvod uvádí, že z 15 členů této Rady „pět jejích členů neuveřejnilo ani jedinou práci v oblasti věd“ a „šest má „ubohé publikační aktivity“. Podle Zahradníka „V obyčejném světě totiž obdobné rady sestávají výlučně z jedinců, kteří příslušejí k vědecké elitě.“

Na tuto ostrou kritiku odpověděl v článku Kritika, nebo mystifikace čtenářů? v LN z 8. 12. Petr Matějů, jeden z členů této Rady. Podle něj Zahradníkova kritika složení Rady „prozrazuje naprosté nepochopení toho, o jaké těleso ve skutečnosti jde.“. Jde totiž „poradní orgán vlády, který se znalostí zákonů a principů financování má vedle základního výzkumu spravovat též výzkum aplikovaný, vývoj a inovace.“

Na Zahradníkovo volání po „vědecké elitě“ Matějů odpovídá příkladem britské Rady pro vědu a technologie (Council for Science and Technology), jež má podle Matějů „čtrnáct členů jmenovaných vládou, z nichž je vedle hlavního poradce vlády pro vědu osm zástupců univerzit a pět zástupců podniků“ a ptá se Zahradníka, zda tedy „i v britské radě zasedá pět „nekvalifikovaných diletantů“.“

Kdo má pravdu? Petr Matějů má pravdu v tom, že s ohledem na řadu povinností, které Radě ukládá zákon 130/2002 Sb., mezi něž patří především návrh rozdělení veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace, není příslušnost k opravdové vědecké elitě tím nejdůležitějším požadavkem. Členové Rady by samozřejmě měli mít zkušenosti z vlastní činnosti ve vědě či výzkumu, ale špičkoví vědci to být nemusí. Podle mého názoru je rozhodující ochota věnovat práci v Radě hodně času a schopnost prokousat se různými právními normami, jimiž se rozdělování veřejných prostředků na vědu a výzkum řídí.

Pokud jde o příklad složení britské Rady pro vědu a technologie (RVT), nemohl si ovšem Petr Matějů vybrat lepší příklad, potvrzující Zahradníkovo tvrzení, že ve světě se podobné rady skládají vesměs z vědecké elity. Nevím, odkud Petr Matějů čerpal informace o RVT, ale z jejich vlastní webové stránky to patrně nebylo. Pomiňme skutečnost, že jejích členů není 14, jak uvádí Matějů, ale 15 a soustřeďme se na jejich odborné životopisy. Ty jsou u všech jejích členů vskutku impozantní. A nejen u devíti členů, kteří jsou v seznamu uvedeni jako profesoři, ale také, ba možná především, zbývajících šesti, mezi nimiž by měli být „zástupců podniků“. Dva z nich, Sir Mark Walport a Sir Paul Nurse jsou rytíři, přičemž oba byli královnou Alžbětou do šlechtického stavu povýšeni za mimořádné zásluhy o rozvoj lékařství. První z nich byl v minulosti profesorem lékařství na Imperial College v Londýně a dnes řídí jednu z největších nadací na světě podporující biomedicinský výzkum. Sir Paul Nurse, prezident Rockefellerovy univerzity v New Yorku, získal v roce 2001 Nobelovu cenu za lékařství za výzkum buněčného cyklu. Všichni čtyři zbývající „zástupci podniků“ jsou členové elitní Královské inženýrské akademie, sdružující 1426 „nejeminentnějších inženýrů ze všech odvětví k podpoře excelence ve vědě, umění a praxi inženýrství“. Dva z nich byli v minulosti viceprezidenty této Akademie. Co je všem členům britské KVT vedle vysoké odborné kvalifikace společné, jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti z řídící a poradenské činnosti v nejrůznějších vědeckých a vzdělávacích institucích v Británii i ve světě. Podíváme-li se na odbornou kvalifikaci a životopisy pěti „zástupců podniků“ v naší Radě, vidíme ten propastný rozdíl, na nějž poukazuje Rudolf Zahradník. Skutečnost, že Zbyněk Frolík, o němž se zmiňuje Petr Matějů, je velmi úspěšný podnikatel v oboru výroby nemocničních lůžek, nepředstavuje sama o sobě žádný důvod, proč by měl být Zbyněk Frolík členem naší Rady pro výzkum, vývoj a inovace a proč by měl být současně také jedním z dvanácti členů Rady pro reformu vysokoškolského vzdělání, poradního orgánu ministryně školství.

KVT je vrcholným, nezávislým poradním orgánem britské vlády v otázkách strategie rozvoje vědy a technologie. Radí přímo britskému premiérovi a prvním ministrům Skotska a Walesu v otázkách, které přesahují kompetence jednotlivých ministerstev. Nezabývá se samozřejmě technickými záležitostmi přípravy rozpočtu, hodnocení výsledků a podobně, jimž se musí věnovat naše Rada. O tom, co skutečně dělá si lze udělat velmi dobrý obrázek návštěvou stránky, z niž si lze stáhnout vedle výročních zpráv rozsáhlé studie (CST Reports), zabývající se skutečně strategickými otázkami britské vědy a výzkumu. Doporučuji aspoň nahlédnout do dvou z poslední doby: Národní infrastruktura pro 21. století a Strategické rozhodování v oblasti technologie. Ta druhá byla vypracována na žádost britské vlády doporučit ty obory vědy, výzkumu a inovací, které nejvíce slibují komerční nebo společenské využití do pěti let. Je to velmi zajímavé čtení, o kterém se nám v našich podmínkách ani nesní. Britská KVT se také nedávno vyjádřila k zamýšlené změně způsobu hodnocení a financování výzkumu na britských univerzitách Orgán takto zaměřený a s takovou prestiží u nás neexistuje a je proto nejvyšší čas ho zřídit a jmenovat do něj osobnosti, o nichž hovoří Rudolf Zahradník.Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.