14.6.2021 | Svátek má Roland


VĚDA: SYSIFOS v Radhošti

2.6.2017

aneb Kam nechodí poslanci, tam chodí lékař

Valašské pohádky a pověsti patřily k zlatému fondu mé dětské četby. Nejvíc si z nich pamatuji různé báje o velebném Radhošti, jeho slujích, ponorných řekách, pokladech. A samozřejmě tu o „sirotkovi v Radhošti“, s drsným začátkem a šťastným koncem. Inu pohádka. A také s naučením – jen se nebát, i v temnotě si udržet pozitivní myšlení. Třeba pak, zpátky na světle, také uvidíte, že ty v pádu ulomené krápníky jsou vlastně zlaté...

Nakolik se ovšem pohádky kryjí s dnešní realitou?

Radhošť je nadále velebný a Valaši výborní hostitelé. Nikoliv náhodou se tedy pod ním – žel nikoliv v něm – pořádají mimo jiné různé vědecké akce.

A tak se ve dnech 19. – 20. května v Rožnově pod Radhoštěm konaly již XXII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny. Jejich dlouhodobým organizátorem je Česká společnost alergologie a klinické imunologie, České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Námětem ale tentokrát nebyly ryze profesní otázky „od příčin a léčby atopického exému po astma“, ale téma daleko obecnější - Racionální myšlení a medicína“.

Inu racionální myšlení je obecně problém. Není jednoduché už je definovat. A není snadné „převádět je do praxe“.

Nedávno jsem věnoval svůj blog obsahu a průběhu semináře na téma „Perspektivy genových modifikací v biomedicíně a zemědělství“, pořádaném Akademií věd ČR cíleně pro Poslaneckou sněmovnu ČR. A konstatoval téměř absolutní nepřítomnost samotných poslanců. Dle zkušenosti Kanceláře AV je takový výsledek odborně vzdělávacích akademických akcí spíše pravidlem. Stěžuje snad přílišná odborná znalost problému jeho objektivní posuzování?

Informace o pokroku vědeckého poznání v této rychle se rozvíjející oblasti nejen „prostým“ občanům, ale i jejich politickým zástupcům tedy nelze předávat jen přímo. Jak praví stará moudrost: „když někdo nechce, je to horší, než když nemůže“. Ale spíše oklikou, přes jiné, vzdělanost nepodceňující, odborníky. I poslanci přece chodí třebas k lékařům, pravda? Oni, jejich manželky, přítelkyně, děti ...

Program byl sestaven ze šesti vyžádaných přednášek. Jejich autoři jsou většinou činní na univerzitách/vysokých školách z Brna, Olomouce, Prahy. Ale také – snad to u čtenářů neoslabí důvěru v profesionalitu jejich názorů – polovina z nich je členy SYSIFA, tedy českého Klubu skeptiků.

Váhal jsem, zda do tohoto textu uvádět i jména řečníků – ale nakonec ano, ať, řečeno slovy Josefa Švejka, jeden ví, že je někdo přesně od někuď.

Sympozium svým příspěvkem Racionální myšlení v medicíně“ uvedla hlavní organizátorka MUDr. B. Novotná (Alergologie,Interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno). Autorem přednášky „Placebo tisíckrát jinak aneb alternativní medicína“ byl prof.V. Mornstein z Biofyzikálního ústavu LF MU, Brno. Poutavě na téma „Jsme loutky v rukou parazitů?“ hovořila Mgr.L. Příplatová z Laboratoře evoluční biologie,katedry filozofie a dějin přírodních věd z PřFUK Praha. MUDr. J. Novák, alergolog a klinický imunolog z Prahy, podrobně a kriticky komentoval strategii některých farmaceutických firem při ověřování antihistaminik. Název dostatečně ilustruje jeho závěry „Medicína založená na omylech.

Další přednáška, od autora tohoto příspěvku, shrnula pod názvem „Jsou biopotraviny opravdu zdravější? nejen téma samotných biopotravin a iracionalitu víry, že jsou spolehlivě zdravější než „ty ostatní“. Informovala také bezmála stovku přítomných lékařů o podstatách technologií genetických modifikací – a přínosech či rizicích genového editingu. Včetně světového, potažmo evropského legislativního přístupu k oběma těmto postupům a jejich produktům.

Ing. dr. A. Pavlíček z katedry systémové analýzy VŠE Praha pak přednesl nesmírně zajímavý příspěvek s názvem „Iracionalita na internetu a sociálních sítích“. A komentoval zasvěceně i obecný problém – čemu dát přednost: větší svobodě informací nebo větší bezpečnosti v současném postfaktologickém světě, prosyceném i agresivitou či terorismem různého typu?

Kvalitní i místy šokující byla také přednáška Mgr. M. Křupky z Ústavu imunologie LF a FN Olomouc

Mýty a fakta o očkování“. Rozpory mezi iracionalitou „odmítačů“ a poznatky současné medicíny byly věru zásadní. A obdobně varovné bylo závěrečné pojednání prof. Z. Vybírala z Fakulty sociálních studií MU, Brno s názvem „Tak zvané alternativní psychoterapie“.

Jedinou vadu na kráse tohoto setkání bych viděl v jeho časovém limitu. Sál byl průběžně plný, málo bylo ale času na diskusi. Radostné bylo vidět zájem odborníků- lékařů, daleko méně radostné bylo zjištění, jako po málem dvou-třech desítkách let spoluexistence „biopotravin“ a „GM potravin“ převážně důvěřují v zázračnost těch prvých a nebezpečí těch druhých.

Účelová politická i mediální preference těch prvých v evropském prostoru prostě koná své dílo.

Tři související postřehy závěrem:

První : Vracel jsem se do Prahy Pendolinem a získal tedy darem výtisk sobotní MF Dnes. Nojo, ještě jako jeden z mála procent občanů tohoto státu občas čtu klasické tiskoviny (viz přednáška kolegy Pavlíčka), nesbírám informace jen z těch elektronických sítí .Jak že to v ní psala redaktorka Markéta Dušková?

Titulek „Medu bude méně, kvůli zimě i jedům. Včelám ublížilo počasí i postřiky polí. Včelaři počítají škody“. A sám text? „Ústřední kontrolní a zkušební ústav pěstitelský (ÚKZUS) upozorňuje pěstitele, že si musí dát pozor na aplikaci přípravků ...mohou totiž vyrobit pro včely smrtící koktejl. Aby pěstitelé nemuseli s jednotlivými druhy vyjíždět několikrát na pole, tak je smíchají do jedné nádoby, čímž vznikne naprosto toxický postřik...“

Usvědčit a potrestat viníka, získat náhradu škody – to už je pak úkol vskutku „sisyfovský“.

Alternativa: nejen přísně trestat amatérské ošetřování „konvenčních“ plodin, ale také konečně akceptovat ty GM, které pesticidní postřiky nepotřebují vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře.

Jenže – evropské zelené nevládky i vládky už pár let vtloukají laikům do hlavy „Nepusťte GM do Evropy. Žádné GM, žádné pesticidy, dejte včelám šanci“. Vnímáte nesmyslnost, protivořečení si tohoto sloganu? Kdo je tu tedy vlastně viník?

Druhý: Záhy po návratu mi volal MUDr. Novák, s prosbou přeposlat mu „pédéefku“ mé přednášky.

Chtěl s ní seznámit maminku, které praktická lékařka radí, aby alergii svého dítěte léčila zejména pomocí biopotravin ....

Třetí, nejčerstvější : jak zjistíte z internetu- viz zde.

Skeptický SYSIFOS recentně podal vyjádření k Poslaneckou sněmovnou přijatému doplňku zákona „o zdravotní péči“, podaném poslancem prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou. Jinak předsedou zdravotního výboru PS a uznávaným onkologem. Jeden by si málem řekl „to jsou paradoxy“. Doplňku zahrnujícímu do zákona Tradiční Čínskou Medicínu – TCM.

Takže se dočkáme legislativně podpořených nelékařských zdravotnických povolání „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“ – tedy medicíny „nezaložené na důkazech“. Čímž, jak praví ono Stanovisko, se otevře cesta k hrazení příslušných úkonů z veřejného zdravotního pojištění. Čímž, logicky, ubude prostředků na standardní, leč i vysoce moderní a vědecky podloženou léčbu chorob závažných a vzácných.

Tedy občane, uvaž, čemu bys dal přednost. Zlaté krápníky se zatím, co vím, v Radhošti netěžej.

A když tak si ně přednostní nárok po právu budou dělat Valaši...pokud PS nerozhodne jinak.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.