6.2.2023 | Svátek má Vanda


VĚDA: Podporuje GAČR vědu, nebo ji někdy i sabotuje?

23.5.2016

aneb Má řadový vědecký pracovník stejná práva jako cikánka?

Moje veřejně publikované názory (viz např. Neviditelný pes ze dne 6.6.2013 a 21.3.2014 a publikovaná stať v knize ́Světem badatele ́ str. 254-256, vydavatel OPS, 2013 a 2014, anotace na Neviditelném psu 11.3.2015) vedly nejen k abdikaci předchozího předsedy GAČR (prof. Matějů), ale i k zabudování mého jména do černé listiny hříšníků ́škodících ́ GAČR.

Rád bych použil jako precedentu níže uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu v návaznosti na neudělení mého projektu Grantovou agenturou ČR (GAČR), jehož obsah byl svým způsobem průkopnický v oblasti termální fyziky, neb dokazoval, že stovky dosud publikovaných dat jsou falešné, protože nezahrnují důsledky Newtona ochlazovacího zákona známého už roku 1701. Před nedávnem Ústavní soud odsoudil makléřku Noskovou za její diskriminační jednání s nárokem na omluvu, a to na základě ́provokační ́ žádosti romské ́volavky ́ (paní Balogové) o pronájem bytu, který jí byl odmítnut. Stejně jako v případě pronájmu bytu není ani na udělení grantu právní nárok, ale analogicky předchozímu případu by mohl Ústavní soud odsoudit toto jednání GAČR (neudělení grantu) stejným způsobem jako nepřidělení bytu v případě cikánské provokatérky.

Ve stejném smyslu jsem já, řadový vědecký pracovník, podal žádost o přidělení grantu, ačkoliv jsem předem předpokládal, že moje osoba je pro grantovou agenturu nepřijatelná, vzhledem k mému předchozímu internetovému boji s jejím byrokratickým a ne zcela rovným přístupem k žadatelům (viz výše). Můj grantový projekt byl ohodnocen výtečně, ale já jsem grant stejně nedostal, tak jako už několikrát před tím. Bohužel, antidiskriminační zákon je postaven tak, že musí žalovaná strana dokázat, že nedošlo k diskriminačnímu jednání. Oslovení Ústavního soudu ale vyžaduje komplikovanou cestu přes advokáty, pro řadového občana nedostupnou. Proto jsem použil alespoň možnost internetového zveřejnění.

Nově zvolený předseda GAČR (prof. Netuka) odmítl možnost diskriminačního jednání a odkázal mě odvolat se ke Kontrolní radě GAČR. Odvolání jsem radě předložil koncem prosince, ale odpověď jsem dostal až v březnu (na moji apelaci jsem dostal odezvu, že rada se nemusí řídit obecně závazným termínem odpovědi do jednoho měsíce). Nicméně odpověď byla ve smyslu, že platí předchozí rozhodnutí, protože GAČR nemá dost financí uhradit moje požadavky. To je odezva nejen evidentní, ale i identická s původním důvodem neudělení grantu a je šokující, že jsem na ni musel čekat více než dva měsíce - rada se stejně asi neobtěžovala čtením důvodů mého odvolání. Moje lopotná práce s koncipováním odvolání byla zbytečná, stejně jako je do té míry zbytečná existence celé Kontrolní rady. Stejně tak je zbytečná i bezmezná práce 2/3 neúspěšných žadatelů o grant.

Pokud by se Kontrolní rada nechala obtěžovat čtením důvodů odvolání, zjistila by, že součástí projektu je publikace knihy kontrahované renomovaným nakladatelstvím Springer, což je aktivita, která je v rámci ČR ojedinělá a možná v roce podání grantu jedinečná. Tento fakt by GAČR měla upřednostnit v rámci dobré propagace cenné práce českých badatelů a ne ji svojí lhostejností doslovně sabotovat. Každý účastník veřejné soutěže v ČR má právo na odvolání a přezkoumání posudků a jeho odvolání nemůže být smeteno jen z formálních důvodů nedostatku financí.

Nestrannost práce GAČR jsem již dříve kritizoval, bohužel GAČR je povinna se řídit zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na druhé straně pokud je úspěšnost nějakého výběru menší než 1/3 (přestože úspěšnost přihlášek stoupla z předchozích 17 % až na současných 27 %), není už statisticky zaručena jeho objektivita a právě losování by pak bylo jediným způsobem, jak vyloučit vliv subjektivního rozhodování. Zejména se jedná o upřednostňování projektů a jejich autorů členy hodnotících panelů a výběrem zpravodajců, což už předem znemožňuje rovnocenné recenzní ohodnocování - losování se nicméně stalo součástí výběru recenzentů!

Paní ombudsmanka Šabatová píše, že makléřce Noskové hrozí nejen úhrada finanční kompenzace za nemajetkovou újmu pro ́volavku ́ paní Balogovou, ale možná i tučná pokuta. Paní Balogová navíc požaduje úrok z prodlení a úhrady za spojenou práci (písemnosti, telefony atd.). Obdobně jaké nároky by měl mít i vědecký pracovník - za čas a odbornou práci spojenou s podáváním neúspěšné grantové přihlášky, vyžadující nejen expertní znalosti, ale i preciznost při vyplňování nezbytných kolonek, které se často stávají hlavní podmínkou úspěšnosti grantu. Jaké jsou osudy dvou třetin nepřijatých grantů, z nichž některé přes finanční nepřízeň pokračují, a které pak vykazují mnohdy cennější výsledky než granty přijaté - následně to nikoho z GAČR už nezajímá. Přes moji dřívější apelaci se jejich dodatečným posouzením už nikdo nezabývá, leží mimo finanční sféru honby za kvantifikací výsledků (počet citací, velikost hodnotících faktorů) a není to ani práce pro ombudsmanku - co takhle ombudsmana pro vědu? Opravdu naši vědu hodnotíme objektivně? Stačí nám citační indexy, recenzní řízení, výběrové panely a grantové systémy - nebo je potřeba něco víc ?!

Citace:
Fiala J., Šesták J. Professional value of scientific papers and their citation responding. Kapitola 26 v knize: ́Thermal Physics and Thermal Analysis: From macro to micro highlighting thermodynamics, kinetics and nanomaterials ́ (J. Šesták, P. Hubík, J.J. Mareš, Editors), Springer, v tisku 2016.
Cronin B., Atkins H.B, (Editors), The Web of Knowledge, Information Today, Medford, New Jersey 2000.
Bornmann L., Mutz R., Hug S.E, Daniel H.-D. A multilevel meta-analysis of studies reporting correlations between the h-index and many different citation index variants. Informetrics 5 (2011) 346 – 359.

Emeritus a dr.h.c.