3.8.2020 | Svátek má Miluše


VĚDA: O původu SARS-CoV-2

21.3.2020

Nemohl jsem si názvem tohoto textu odpustit referenci k básnickému cyklu Miroslava Holuba „O původu věcí“, neboť Holub by byl jistě člověkem, který by k dnešku měl co říct, jako imunolog i jako básník. Chtěl bych ale především upozornit na včerejší korespondenci otištěnou v Nature Medicine pod názvem The proximal origin of SARS-CoV-2.

Vzhledem k lavinovému šíření poplašných informací na českém internetu o tom, že SARS-CoV-2 není důsledkem přírodního výběru, ale prací syntetické biologie, považuji za důležité, aby zazněla i opačná informace.

Nejsem povolán k interpretaci výše uvedeného článku, ale jen stručně: Autoři z kalifornského Scripps Research Institute pracují v zásadě se stejnými informacemi jako autoři hypotézy o tom, že vir vznikl uměle, vykládají je však zcela opačně. Tedy vznik viru přisuzují čistě evoluci. V této fázi je každá hypotéza nejistá, ale článek uvádí řadu podpůrných argumentů proto, že vir je přírodního původu. V části článku „Theories of SARS-CoV-2 origins“ se můžete dočíst, že jak vazebné místo virového spike proteinu, tak i samotná kostra viru neodpovídají tomu, jak by při případné „výrobě“ postupoval expert v oboru, který by použil například aktuální teorie o vztahu struktury a vazebnosti. Samozřejmě, tyto argumenty nemohou vyloučit možnost jakési „superkonspirace“. Tedy že virus byl přípraven od začátku a úmyslně na základě zcela nových poznatků a teorií a jeho tvůrci evoluci pouze imitují. Nicméně, při konstrukci vědeckých hypotéz je třeba být nejprve konzervativní, a proto se hypotéza o přírodním vzniku zdá být věrohodnější, přinejmenším jako počáteční vysvětlení. Jak autoři uvádějí, debata musí pokračovat. Bude důležité získat sekvenční data z velmi brzkých pacientů, která by mohla napovědět o „mladé“ variantně viru, a dále z potenciálních zvířecích nositelů, což by mohlo ukázat, jak vypadala intermediální forma viru. Jakékoliv unáhlené závěry jsou však na škodu budoucímu vědeckému zkoumání.

Za zajímavou považuji též závěrečnou diskusi o tom, zda adaptabilita viru na lidský receptor ACE2 proběhla před nebo po přenosu na člověka. V případě, že podobné adaptační kroky mohou na tomto viru probíhat v hostitelských zvířecích organismech a pak se přenést na člověka, by se totiž mohlo stát, že budeme mít podobné koronavirové epidemii opakovaně i v budoucnosti. Z tohoto hlediska by potom „konspirační“ teorie, že virus byl připraven kompletně uměle, byla vlastně tou lepší variantou…

Závěrem chci dodat, že osobně jsem určitě pro, aby soukromé laboratoře hrály důležitější roli v české vědě i zdravotnické diagnostice, než je tomu v současnosti, a nechápu míru nedůvěry, které se jim ze strany českého státu dostává. Pro budoucí úspěšný rozvoj České republiky je totiž soukromý technologický sektor naprosto zásadní. Vyvolávání divokých hypotéz, které se pak šíří mezi veřejností bez přírodovědného vzdělání a bez znalosti toho, jak vědecký proces ve skutečnosti probíhá, však budoucímu postavení soukromých vědeckých firem nijak nepomůže.

South San Francisco, 18.3.2020

Reference:
Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med (2020).

Michael Volný Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.