7.3.2021 | Svátek má Tomáš


Diskuse k článku

VĚDA: Je pobělohorská doba temna jen mýtus?

Prosadit se něčím novým v přírodních vědách je obtížné. Nápady jako např. popírání přistání lidí na Měsíci či trvání na tom, že Země je placatá (přívrženci placaté Země mají u nás webovou stránku placata-zeme.cz).

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. David 19.11.2020 23:25

Ať to tehdá bylo, jak bylo, ŘKC si namastila kapsáře. Josef II. jim to utípl. V roce 1923 ŘKC přišla o pozemkové majetky in natura, byly jí svěřeny pouze do do užívání, dle josefínských reforem de iure nad 50 ha. 1926 posvěceno parlamentem a vládou, ŘKC tudíž majetek (většinu) měla pouze v užívání, nikolivěk v majetku. Komunisti jim odebrali pouze minimum, pacht není předmětem odebrání práva vlastnického, pouze vypovězení pachtovného. Církevní restituce, co je to? Podraz na berním poplatníkovi, který si musí hýčkat z berní svého ŘKC (i dalších církevních) prelátů. Jsem agnostik, církví mi netřeba, ale církevní restituce vnímám jako podraz věrchušky na berních poplatnících, kdy třeba ŘKC měla majetky pouze v užívání. Mohu se ale mýlit, "ora et labora", nechť pupky prelátů rostou. Msgre Duka je také pěkně boubelatý, jako správný prelát, nuzotou a askezí (preliminovanou ŘKC askezí), měl by nasasdit režnou kutnu a stát se bosým mnichem. Qui modo?

K. Křivan 19.11.2020 22:28

Když mi bořitel mýtú šáhne na Čapka, tak já šáhnu na něj a zbořím jeho ksicht. Doslova, k čemuž mi dopomáhej Bůh.

K. Křivan 19.11.2020 19:29

Masaryk - ono šlo o boj s Habsburky proti Habsburkům. Proti nim se "300 let jsme trpěli" docelo hodilo. K tomu ještě Jirásek s husity,.... Habsburkové měli policii a armádu, Masaryk zas národní obrození a ideologii.

J. Hanzlík 19.11.2020 17:02

„Mizí pojetí historie jako vědecké disciplíny...“ Jak prosím? On je exaktně vědecký dějepis? Dovoluji si podotknout, že můžeme pouze požadovat vědeckou metodu zkoumání historie, a to je především tanec mezi mýty, z kterých odvozujeme pohnutky a cíle jednotlivých aktérů a usuzujeme míru dopadu na tehdejší dobu. S rizikem, že naše pozice je postižena optikou doby.

Bourat mýty je z kulturního hlediska nemravné, protože stály při člověku a jeho velkých kultur už od starověku a jsou nepominutelným důkazem odlišnosti lidského druhu od zvířat. Namítnete, že to je přeci lidské ratio, rozum! Ale co myslíte, že stálo při konstrukci mýtu, který musel být uchopitelný tlupou, národem nebo říší? Největší dar mýtu je pro lidstvo etika, důležitá složka lidského jednání, která pochopitelně nekotví ve vědě. I dnes řídit se jen pověstným „dal/má dáti“ vyžaduje disciplínu sebeovládání. Věda je někdy i na to slabá.

Autor předestřel historizující magory a jiné bourače a vybízí k návratu k vědecké disciplíně, kterou reprezentuje jedině asi pokorné vysokoškolské šprtání cinknuté ideologií doby, ale hlavně, že se to tak má učit a basta! Vzdělané a samostatně myslící zběhy, kteří si dovolí pochybovat, kárá. Ale pokud je mi známo, jsou to drtivou většinou autority, které neboří, ba spíše naopak stírají pavučiny utkané pozdějšími vítěznými pavouky a vystavují účet bořitelům, a ten je mastný.

P. Brich 19.11.2020 17:40

Věda se opírá o fakta a vytváří hypotézy, které zůstávají hypotézami, dokud je fakta nevyvrátí nebo nepotvrdí.

Alternativní historie se opírá pouze o interpretace předkladatele.

Se šprtáním věda nemá co do činění. To dělali jen ti, co chtěli samé jedničky a neměli na to.

J. Kouk 19.11.2020 16:40

Dobrá úvaha i článek na zamyšlení. Naštěstí dnešek jejich snahy a úsilí nic neznamenaji

J. Kouk 19.11.2020 16:41

Naštěstí pro dnešek.. :)

P. Urban 19.11.2020 16:35

Ano, v pobělohorské době panoval sociální útisk (stejně jako v době předbělohorské) a násilná rekatolizace. Pokud jde o jezuitské tmářství, těžko říci. Jezuitské školství rozhodně nepatřilo ke špatným. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč se "tmářský řád" uchytil v českých zemích dlouho před Bílou Horou.

Pobělohorská doba znamenala také velký rozkvět umění, které esteticky fakticky zformovalo českou krajinu. Co je na této argumentaci primitivní či ahistorické?

Ano, mělo to svá pozitiva i svá negativa. Zralý člověk tohle dokáže zhodnotit. Aniž by musel popírat, že z například demokratického hlediska znamenala porážka stavovského povstání velký krok zpět.

Pokud chce někdo šokovat pozitivním pohledem na pobělohorskou historii, pak má hodně velké zpoždění. Pokud pro to vhodná doba vůbec kdy byla. Pozitivní pohled na pobělohorskou dobu přinesl už Pekař. Kupodivu, Masaryk ho kvůli tomu za nulu nepovažoval.

K. Salajka 19.11.2020 19:24

Demokratická hlediska nebyla žádné ze stran konfliktu vlastní. Stavovská vzpoura neuspěla také proto, že pro šlechtu nebyla města rovnoprávným spojencem. Naopak měšťané (nikoli bezdůvodně) předpokládali, že neúspěch odnesou hůře nežli šlechta.

M. Zikmund 19.11.2020 12:30

On je ale rozdíl mezi přepisováním dějin a bořením mýtů. V tomto by si měl autor udělat jasno. Historik je jako zapisovatel šachové partie. Pokud 20.tah bílého byl Jc3, tak má to tak napsat a jiný zápis je přepisování dějin. Ale pokud něčí analýza hodnotí tento tah, co tím bílý myslel a jaký význam tento tah měl, pak asi různé analýzy dojdou k různým závěrům. A pokud se jedna analýza liší od těch ostatních, tak to může být bořením mýtu, ale není to ještě nic špatného, pokud je to logicky zargumentované. I takové "a přece se točí" bylo nakonec bořením mýtu (i když v jiné oblasti, než je historie).

K. Vojtíšek 19.11.2020 12:22

Měli bychom si vzít příklad ze židů a chránit své dějiny zákonem. Dnes nemůže nikdo napsat, že holokaust je mýtus. Okamžitě se zvedne řev a autor bude souzen podle zákona na ochranu židů. Ale když někdo napíše, že doba temna je mýtus, žádný zákon ho neomezí a jeho lež se může volně šířit. Je třeba vytvořit zákon proti popíračům doby temna.

K. Křivan 19.11.2020 19:40

Holokaust nemůže být mýtus protože každý Čech znal několik Židů, kteří se z Terezina (Osvětimi) nevrátili.

Už jen výraz "doba temna" je mýtus..

V. Heidlerová 19.11.2020 20:06

Podivný mýtus - jak se pak vysvětlí téměř úplné vymazání českého národa z mapy národů (států) Evropy?

P. Selinger 19.11.2020 11:34

Tři sta let jsme úpěli pod Rakouskou nadvládou. To se nám to úpělo !

K. Křivan 19.11.2020 19:45

Čeští poltici z císařského parlamentu ti trpěli, v posledních měsících války když je vojenský soud odsoudil k smrti. Ještě že císař Karel vydal amnestii.

V. Podracký 19.11.2020 10:56

Autor připisuje kampaň přepisování dějin profesním snahám vyniknout, ale já se domnívám, že celá ta akce má hlubší kořeny v současné odnárodňovací snaze. Národ nesmí mít minulost, která by vězela v nějaké samostatnosti. Nesmí být vzor samostatného českého útvaru. Ale hlavně: nesmí být záporný vzor cizí kolonizace, vždyť z Evropy přece vždy přišlo jen dobro!

P. Brich 19.11.2020 16:28

Ano. Německá EU über alles!!

P. Havel 19.11.2020 10:18

Hlavní problém je podle mě likvidace elit a první (?) politická emigrace. Zůstal zemědělný lid, který byl rád že je rád a pro který se stavěly hezké barokní kostelíky. Přišly nové elity a zbytky těch předbělohorských se samozřejmě také snažily. Ale ten odliv byl negativní.

Zajímavá úvaha viz článek "How a Conservative looks at History".

V. Novák 19.11.2020 15:50

Zemědělný lid moc rád nebyl, protože na něj přišlo druhé nevolnictví, robota a ideopolicie nejen jezuitská.

Ty elity mu nijak nepřály, takže mu byly celkem fuk

R. Meišner 19.11.2020 9:07

fakt je ten, že po Bílé hoře přišla při násilné rekatolizaci k největšímu majetku katolická církev, a to právě vyháněním české šlechty a zabavováním jejího majetku. právě ta církev, která teď křičí, co vše jí komunisté ukradli, --a že co bylo ukradeno, musí být vráceno. tehdejší česká šlechta se bohužel této hry již zúčastnit nemůže. toť vše.

V. Petr 19.11.2020 10:04

Viz též kníže Lichtenštejn, který zbohatl konfiskací majetku (nejen) těch, které odsoudil k smrti...

J. Nevrkla 19.11.2020 8:26

Motivací zřejmě je zbavit národy vlastní identity, národní hrdosti. Vytvořit kosmopolitni individuum bez kořenů, ideálního poslusneho otroka vládnoucí globální elity, jehož názor a zájem nehraje žádnou roli, nikde se mu nemůže dostat zastani. To se jim nesmí povést.

J. Kalina 19.11.2020 8:20

tak jsou zde 2 proudy: - poznat podrobně co se tehdy stalo a kdo a jak k tomu přispěl a pak jde o výklad z pozice nějakých preferencí a většinou i nějakých současných cílů.

Habsburkové byli na českém trůnu téměř 100 let před Bílou horou. Přemyslovci měli právo vládnout (si vybojovali) v Českém knížectví později království, ale české krve v nich nebyla za ta staletí snad ani kapka viz jejich manželky z německých zemí, Uher, Polska. Husitství bylo nejspíš důsledkem nestrávení rychlosti změny za Karla IV a po něm a si rýpnu: také se založením UK dal prostor a platformu přemnoženým intelektuálním tlachalům všeho druhu a ambicí čímž neříkám, že někteří neměli úroveň a pravdu. Kdybychom byli v 17.-18. století poněmčeni možná bychom vyhráli 1. světovou válku, Hitlera, Lenina, Stalina by nikdo neznal, nebyla by 2. světová válka. Neexistoval by SSSR, ale konstituční monarchie. Nebo vše úplně jinak. Húnous.

Za to dnes se tlačí na "prospěšně změny k lepšímu" takovým fofrem, že to může skončit jedině blbě. Nikdo dnes v médiích nerozebírá tak očividnou zkušenost, jako je ekonomický vzestup a zaplavení Evropy a USA zbožím z Asie počínaje Japonskem, a konče Čínou přes všemožné restrikce a velkou dopravní vzdálenost a bez výhody" EU. Je zcela evidentní, že se jim to povedlo hlavně tím, že nepřijaly zákony platné v dnešní EU, tak jako jsme to učinili my a nyní nemůžeme postavit ano "suchý WC" na dvorku natož dálnici. Jak to, že jsou u nás ochotni někteří diskutovat o masivní, nelegální imigraci, když vidí dopady této diskuze před 40 ti lety v západní Evropě a to byla většinou legální. Co tady asi může vzniknout za stát, když si stále větší počet lidí od nás a od jinud dokáže vyřvat pomalu cokoliv a tudo metodu si osvojuje stále více osob.

F. Kusák 19.11.2020 9:01

Diskuzní příspěvek má být pokud možno krátký a k věci. Založte si blog a tam si pište ty svoje duchaplnosti.

J. Jurax 19.11.2020 11:22

Ano.

Co tedy máte k věci?

H. Rybnická 19.11.2020 10:06

Pane Kalino, zajímavý a neotřelý názor. Konečně někdo kdo myslí svou vlastní hlavou, je schopen své myšlenky věcně podat, neuráží spoludiskutující a nepapouškuje ony známé verze.

V. Bok 19.11.2020 17:53

Jo, mě se to také líbilo, i když ne se vším souhlasím, jak už to někdy bývá. Třeba s tou německou a nečeskou krví u Přemyslovců, ono to u jiných evropských dynastií nebylo jinak. Někdy se musely dokonce i přejmenovávat královské rody, jako hned na počátku 1. světové u Angličanů. Pocházeli totiž z Hannoveru...

R. Szewczyk 19.11.2020 8:05

no, připomínat zrádce a kolaboranta , komenského, je naprosto tristní, napřed zradí císaře , a pak ty, co mu podají pomocnou ruku, to jest takový český sport, zradit, viz kriminální elementy, zvané bůhví proč legionáři,

F. Svoboda 19.11.2020 8:41

R^R^R^!!!!!!

V. Novák 19.11.2020 9:47

Není pan Polák?