9.8.2022 | Svátek má Roman


VĚDA: Hadronová radioterapie

20.2.2006

Radioterapie, založená na ozařování nádorového ložiska svazky ionizujících částic, je jednou z hlavních metod léčby nádorových onemocnění. Cílem radioterapie je odstranění nádorového ložiska při co nejmenším riziku, že dojde ke vzniku komplikací. Proto je nutné oblast, ve které energie předávaná částicemi vede k usmrcení velkého množství buněk, co nejostřeji omezit a přizpůsobit podle tvaru nádoru a minimalizovat tak radiační zátěž okolních tkání. To do značné míry umožňují moderní metody konformní radioterapie včetně tzv. radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT).

Novinkou, která se začíná v radioterapii nádorových onemocnění používat zejména v USA, Japonsku a západní Evropě, je tzv. hadronová radioterapie. O její využití u nás usilují pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR ve spolupráci zejména s Ústavem jaderné fyziky AV ČR a s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Tato metoda je založena na ozařování svazky urychlených protonů a lehkých iontů, tedy jader lehkých atomů (vodíku až kyslíku). Oproti konvenční radioterapii, která využívá fotonové či elektronové svazky, přináší hadronová terapie principiální výhodu, která spočívá v odlišném způsobu předávání energie těmito těžkými nabitými částicemi. Zatímco fotony a elektrony předávají nejvíce energie v oblasti těsně pod povrchem organismu, protony a ionty předávají maximum energie až těsně před svým doběhem. Poloha tohoto maxima je dána energií částic. Oblast předávané energie je velmi ostře vymezena a ani při ozařování nádorů uložených ve značné hloubce pacientova těla nejsou okolní tkáně a orgány zatíženy velkou dávkou. Díky tomu je možné do nádoru dopravit vyšší dávku a zvýšit tak pravděpodobnost jeho odstranění.

Klinické výsledky ukazují, že u řady typů nádorů dosahuje hadronová radioterapie významně lepších výsledků než klasická léčba. Zatímco například pro jistý typ očních nádorů spočívá chirurgická léčba v odstranění oka a klasická radioterapie také většinou vede k částečné ztrátě zraku, schopnost vidět na obě oči zůstává zachována u 90% pacientů, kteří podstoupili hadronovou radioterapii. Evropské studie odhadují, že díky využití hadronové radioterapie se úspěšnost léčby nádorových onemocnění, která v současné době činí pouze cca 50%, zvýší o 5-10%.

Více informaci na www.particle.cz/medicine

Fyzikální ústav AV ČR

Pavel Kundrát