6.10.2022 | Svátek má Hanuš


VĚDA: Elementární částice není hmota

23.1.2007

Zveřejnění článků o podstatě hmoty vždy vyvolává mnoho rozporuplných reakcí. Diskuse jsou pro mne v mnohém inspirující, protože dávají nahlédnout do způsobu lidského uvažování. Často se objevují názory, že částice je hmota. Domnívám se, že vysvětlení tohoto omylu přesahuje rámec internetové diskuse, a proto jsem napsal těchto pár řádků.

Základní vlastností hmoty je v podstatě zmenšovat vzdálenost mezi hmotnými objekty, tomuto úsilí říkáme gravitace. Důsledkem gravitační interakce je, že hmota způsobuje zmenšování informací o vzdálenosti od jiné hmoty. V důsledku lze napsat, že hmota usiluje o zmenšení prostoru.

Z pohledu gravitačního úsilí „zmenšit prostor“ vůbec nezáleží na tom, zda působení hmoty interpretujeme kvantově nebo makroobjektově. Gravitace k sobě hmotu přtahuje neomezeně a v obou případech brání nashromáždění veškeré hmoty do jediného bodu jen jiné typy interakcí, které s hmotou vůbec nesouvisejí.

Někdo, namítne: A co setrvačnost? Ano, i při „vypnutí“ všech „nehmotových“ interakcí zůstane nějakou dobu hmota ještě v prostoru. Setrvačná energie je však pouze důsledkem dříve působících jiných interakcí. Setrvačnost v podstatě vyjadřuje pouze energii, kterou je nutné vynaložit k tomu, aby se hmota dostala do gravitací požadovaného stavu, tedy shromáždila se v jediném bodě.

K tomu, abychom „něco“ mohli nazvat částicí, musíme mít bod, ve kterém se promítá více než jeden typ interakce, neboť potřebujeme i „rozměr“, a „samotná“ hmota má rozměr „0“. Ve chvíli, kdy má něco větší rozměr než „0“, muselo dojít k překonání gravitace nějakou jinou interakcí. Lidé mají často představu, že při nějaké malé hodnotě „r“ přestává gravitace působit, není k tomu však žádný důvod. Působení gravitace je pouze redukováno působením jiných interakcí na hmotě nezávislých.

Mnoho oponentů informačního pojetí vesmíru argumentuje tím, že informace je nic. Kdybych uvažoval stejně, mohl bych prohlásit, že vlastně hmota je v důsledku také nic. Obě úvahy jsou zcestné, informace vyjadřuje vztah interakcí v bodě a hmota je jednou z informací, které se v uvažovaném bodě projevují.

Částice je tedy prostor vytvořený neoddělitelným uspořádáním více interakcí, a když je jedna z přítomných interakcí gravitační, říkáme, že je částice hmotná. Nic víc, nic míň.

Ivo Vašíček