Neviditelný pes

VĚDA: E.coli nespadla s nebe

diskuse (0)
Žije kolem nás i v nás

Budeme-li při každém nálezu v současnosti mediálně nejslavnější bakterie E.coli v potravinách propadat panice, nebudeme mít za chvíli co jíst a pít. Tato bakterie je totiž součástí trávicího traktu všech teplokrevných živočichů, tedy i součástí naší – a to zcela běžnou. A vzhledem k tomu, že jde o fekální bakterii, můžeme se s ní setkat jak v půdě, tak ve vodě. Je prostě všude kolem nás.

Ačkoli laická veřejnost objevila tuto bakterii většinou až po sérii závažných průjmových onemocnění teprve před několika týdny, mikrobiologům je tato potvůrka známá již dlouho a jde dokonce o nejprozkoumanější bakterii ze všech, s nimiž jsme v běžném kontaktu. To, co ovšem nelze předvídat, je neustálý, kontinuální vývoj a vznik jejích nových variant (sérotypů), při kterém tu či onde dojde ke schopnosti této bakterie produkovat člověku nebezpečné toxiny. Je ale třeba říci, že se tak nestává často, a také je vhodné vědět, že v současné době jsou známy stovky variant této bakterie odlišující se mezi sebou takzvanými tělovými a bičíkovými antigeny (H a O). Mutacím přitom nelze zabránit, stačí totiž, aby se setkaly dvě E.coli (dokonce i dvě bakterie, které obě nemusí být E.coli), a nová E coli s jinými vlastnostmi je na světě.

Drtivá většina variant E coli není člověku nebezpečná a ať již dopadne zatím poslední nález tohoto mikroorganismu v balené vodě Aquila po podrobném zkoumání jakkoli, nepůjde ani náhodou o jediný druh nápoje, v němž se tyto bakterie vyskytují. Koliformní bakterie jsou běžnou součástí různých vod nebo třeba mléka a můžeme je nalézt dokonce i ve vodě z kohoutku, pokud je vodovodní potrubí staré a představující tedy riziko možné kontaminace. Jde-li ale o nepoškozené nové potrubí, je voda z kohoutku téměř jedinou zárukou absence E.coli ve vodě.

Při stovkách variant bakterie E.coli se navíc nezdá příliš pravděpodobné, že by zmiňovaná balená voda obsahovala právě onu nebezpečnou variantu, která zabíjela v Německu, byť vyloučit to asi v této chvíli nelze. Co ale stojí za zamyšlení, je neustálé rozšiřování okruhu potravin a nápojů, jejichž konzumace může být na základě principu předběžné opatrnosti teoreticky riziková. Zatím to odnesly okurky, různé druhy zeleniny, klíčky, saláty, balená voda, ačkoli skutečný zdroj se dosud nenašel a podle všeho se za situace, kdy jde o fekální bakterii, nikdy nenajde. Je ale velmi pravděpodobné, že se časem objeví jiná toxická varianta E.coli, která bude lidem působit nějaké zdravotní potíže. S tím ale nic nenaděláme – ledaže bychom přestali jíst a pít. Tím ovšem – s nadsázkou – natolik oslabíme svůj organismus omezením příjmu pro tělo potřebných látek, že nám pak mohou být nebezpečné i takové varianty bakterií a virů, s nimiž si normálně zdravý organismus člověka bez problémů poradí.

Převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora.

Autor je agrární analytik

zpět na článek