23.9.2021 | Svátek má Berta


VĚDA: Další důkaz o pravdivosti biblického záznamu

13.8.2021

Starověký Izrael, přesněji Judské království postihlo v 8. století před Kristem zemětřesení. Víme o této pohromě z Bible. Nyní byl v Jeruzalémě nalezen důkaz. Referuje o něm server listu The Jerusalem Post.

V článku Evidence of 2,800-year-old biblical earthquake found in Jerusalem (4.8.2021) je uvedeno, že důkaz o tomto zemětřesení byl nalezen v Jeruzalémě – v archeologické lokalitě City of David National Park. Je to poprvé, kdy byl objev učiněn v izraelském hlavním městě; v minulosti byly podobné důkazy nalezeny v Hazoru a Tell es Safi/Gát (starověké filištínské/pelištejské město, dle Bible rodiště Goliáše).

Při nynějších vykopávkách objevili archeologové vrstvu obsahující známky destrukce. Časově spadá do 8. století př. Kr. Tedy do období, kdy Jeruzalém nebyl napaden cizím vojskem; mimo to místo nevykazovalo např. známky požáru.

Vedoucí vykopávek Joe Uzie a Ortai Chalaf říkají, že byli nálezem velice překvapeni. Ptali se sami sebe, co mohlo způsobit tak dramatickou destrukci budov a předmětů a ověřili si, co k tomu uvádí Bible. Našli dva odkazy – v knihách proroků Amose a Zachariáše. Oba žili každý v jiném století (Amos v osmém a Zachariáš v šestém př. Kr.), nicméně oba píší o jednom a témže zemětřesení. „A co je zajímavé,“ dodávají Uziel a Chalaf, „zemětřesení, o němž se píše v Bibli v knihách Amose a Zachariáše, nastalo v době, kdy se zřítila budova, kterou jsme vykopali v Davidově městě.“

Podívejme se nyní na oba biblické texty.

/I/ Proroctví Amose proroka, kapitola I, verš první.:

Slova Amose, který byl z tekójských chovatelů ovcí. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.

/II/ Proroctví Zachariáše proroka (o dvě století později), kapitola XIV, verš pátý:

Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše.

Judský král Uzijáš (jižní monarchie) a izraelský král Jarobeám II. (severní monarchie) vládli v 8. století př. Kr. V té době k onomu zemětřesení došlo. Skutečnost, že se o něm zmínil i Zachariáš o dvě stě let později, naznačuje, že šlo o výrazný milník; asi jako je pro naši dobu milníkem covid – doba po covidu, doba před covidem.

Závěr z výše uvedeného je prostý. Máme tu další článek v řetězu důkazů o pravdivosti biblického záznamu. Archeologie a biblický text jsou dvě strany téže mince. Spojité nádoby.

Záležitost má i svou politickou dimenzi. Proč se Arabové chovají hystericky ve vztahu k archeologickým vykopávkám prováděným Izraelci v jejich hlavním městě? Protože s každým takovýmto objevem se zvětšuje počet důkazů o historickém propojení lidu Izraele se Zemí izraelskou a její metropolí Jeruzalémem. Tedy přesně to, co se palestinští Arabové snaží ze všech sil popřít. Marně.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.