9.8.2022 | Svátek má Roman


POLEMIKA: Globální oteplování ustalo

5.3.2008

Leden 2008 byl nejstudenějším lednem za posledních 20 let

V lednovém newsletteru CEPu jsme publikovali graf měsíčních průměrů globální teploty. Ke grafu jsme přidali titulek „Konec globálního oteplování?“ Neviditelný pes uveřejnil 3.3. článek pana Vladimíra Čermáka z Akademie věd. Pan Čermák tvrdí, že se oteplování naopak neustále zrychluje.

Změřené údaje ale nejsou na jeho straně.

Podotýkám, že to není pouze CEP, kdo si všiml, že se růst teplot zastavil, a nejsou to zdaleka jen pravicové think tanky. Např. si toho všimli i v prosincovém vydání socialistického měsíčníku New Statesman: „The fact is that the global temperature of 2007 is statistically the same as 2006 as well as every year since 2001. Global warming has, temporarily or permanently, ceased. Temperatures across the world are not increasing as they should according to the fundamental theory behind global warming – the greenhouse effect. Something else is happening and it is vital that we find out what or else we may spend hundreds of billions of pounds needlessly.“ (www.newstatesman.com/200712190004)

Navíc leden 2008, který v lednovém vydání newsletteru CEPu ještě nebyl podchycen, je rekordně nejstudenějším lednem za posledních 20 let! Včetně aktuální lednové hodnoty vypadá vývoj globální teploty ve 21. století následovně:

vývoj globální teploty ve 21. století

Pan Čermák píše, že se při letmém pohledu skutečně může zdát, že se růst teploty zastavil. Nejen při letmém pohledu. To samé ukazuje i hlubší analýza časové řady.

Vraťme se na okamžik k vývoji teploty ve 20. století. Průměrná globální teplota v roce 1901 byla 13,84°C a v roce 2000 14,33°C. Teplota za 100 let tak narostla přibližně o 0,5°C (panu Čermákovi nárůst teplot ve 20. století z nějakého důvodu vyšel 0,74°C).

Že by za tento nárůst mohla činnost člověka, je sporné. Kdo si myslí, že je to nesporné, asi by nyní ani neměl číst dál, protože každý „ne-růst“ teploty v budoucnosti mu bude způsobovat v hlavě zmatek.

globální teplota leden 1901 - leden 2008

(Zdroj dat zde

Panu Čermákovi, který mě minulý týden oslovil dopisem, jsem sdělil některé mé pochybnosti o jeho závěrech. Diskrétně jsem mu je sdělil, on si je zřejmě nevzal k srdci, když publikoval svoji reakci na Neviditelném psu. Zopakuji tedy své výhrady veřejně:

Teplota není lineární veličinou

Především považuji za chybu uplatňovat při analýze a prognózách globální teploty metodu lineárního trendu.

Statistická věda nabízí několik metod k odhadu trendu časových řad. Vhodná metoda závislí primárně na vstupních předpokladech. Předpoklad, že vývoj teploty je v zásadě lineární, považuji za ideologickou předpojatost. Lidé, kteří věří, že za růstem teploty od 20. století stojí člověk tím, že emituje CO2, věří i na to, že od 20. století musí být růst teploty lineární.

Oprostěme se ale od ideologie. Teplota dlouhodobě kolísá a před dvěma sty lety byla zhruba stejná jako dnes. Teplota není akciový trh, který sice někdy roste a někdy klesá, ale navzdory občasným turbulencím dlouhodobě roste. Že teplota rostla během 20. století, neznamená, že poroste během 21. století.

Pro analýzu trendů globální teploty považuji za vhodnější použít buď klouzavý průměr, nebo nějaký polynom, který ukazuje na měnící se směrnici trendu. Když se směrnice blíží nule (křivka se zplošťuje), lze hovořit o tom, že se globální oteplování zastavuje.

trendová křivka

Ke zvolení vhodné trendové křivky slouží např. tzv. metoda minimalizace druhých mocnin odchylek měřených dat od trendové čáry. I tehdy, když nemáme solidní výchozí předpoklad o povaze trendu časové řady, metoda nejmenších čtverců nám může napovědět, jakou rovnici pro odhad trendu použít.

Proložení teplotních dat klouzavým průměrem nebo polynomem ukazuje obracení trendu teplotního vývoje. Metoda analýzy pomocí lineárních křivek, kterou používá pan Čermák, je nejen nepřesná, ale rovněž velmi závislá na tom, jak je zvolen začátek a konec zkoumané řady. (Toto ho svedlo na scestí, když zcela absurdně tvrdil, že tempo oteplování je ve 21. století 2,5x rychlejší než za celé 20. století.)

Nehodnotím, jestli je dobře nebo špatně, že globální teplota přestala růst. Ani netvrdím, kdo za to může. Ani netvrdím, že současná změna trendu je definitivní. Jen tvrdím, že globální růst teplot se prozatím zastavil.