6.8.2020 | Svátek má Oldřiška


METEOROLOGIE: Pravda o ladovské zimě

25.12.2014

Už asi pět generací Čechů je rok co rok terorizováno ladovskou vizí vánoc. Kostel, kopec, sáňkující děti a spousta, spousta sněhu. Už jsem se na to chystal několik let, ale letos jsem to konečně dotáhl a podíval se panu Ladovi na zoubek.

Základem bylo vyhledání nejnižších a nejvyšších denních teplot v době Ladova mládí. Zvolil jsem roky, které by měly jeho pohled nejvíce ovlivnit a sice mezi jeho třetím a dvacátým rokem života. Tedy léta 1890 až 1907. Jelikož se mi nepodařilo najít historické teploty přímo v Ladových rodných Hrusicích, zvolil jsem naše nejstarší meteorologické pracoviště, pražské Klementinum.

Protože Hrusice leží výše než Praha (nejnižší místo v katastruje 296 m n.m. a nejvyšší pak 435 m n.m.) vyhledal jsem ještě pro porovnání aktuální teplotní údaje z Hrusic (léta 2004-2013) a z Prahy-Libuše (1996-2013). Starší údaje než z roku 2004 z Hrusic bohužel nebyly k dispozici. Časový úsek 1996-2013 je zvolen proto, aby byl stejně dlouhý (18 let) jako zkoumaný úsek Ladova mládí. Všechny nalezené údaje jsou k dispozici v tabulkách pod článkem.

Jelikož není možné zjistit údaje o srážkách v době Ladova mládí, vycházel jsem ve svých závěrech pouze z teplotních údajů. Nerozlišuji tedy vánoce zasněžené a holomrazy, ale jen zda byly či nebyly na blátě. Pokud byly teploty ten který rok převážně pod bodem mrazu, bral jsem to jako vánoce bílé, pokud převáně nad nulou, pak jako vánoce na blátě. Sporné roky, jako například rok 1897, jsem přiřadil ke sněhu, právě z důvodu, že ve výše položených Hrusicích mohlo být přeci jen chladněji. Jelikož však porovnáním aktuálních teplot v Praze a Hrusicích zjistíme, že rozdíl nebývá nijak podstatný, jasně byť mírně nadnulový rok 1896 jsem ponechal na blátě.

Výsledkem bylo zjištění, že v letech Ladova mládí byly vánoce 10x bílé a 8x na blátě. Ve sledovaném úseku v současnosti, tedy v letech 1990-2013, bylo bílých vánoc 11 a těch blátivých jen sedm. Kdo by to byl řekl, že?

Nebudu si zde hrát na vědce a ani prosazovat své závěry jako nevyvratitelnou pravdu, ale střízlivě hodnoceno byly vánoce za pana Lady prakticky stejné jako dnes. Sem tam mráz až přaští (1892, 1899, 1906 a 1996, 200, 2003), jindy zase skoro na koupání (1905 a 2011, 2013). Někdy sněhu více, jindy zase bláto. A to, jak nám to mistr předložil na svých malbách, odpovídá více jeho romantickým vzpomínkám na mládí, než skutečné realitě. Proto netruchlete, pokud ty letošní nebudou zapadané sněhem, však oni ty opravdové, ty ladovsky bílé, určitě zase někdy přijdou.

lada1a

Teploty ve dnech 22.-26.12. v letech Ladova mládí 1890-1907. Modře zvýrazněny roky, kdy mohly být vánoce na sněhu. (Zdroj archiv Klementina)

lada2

Teploty ve dnech 22.-26. 12. v letech 1996-2013. Se zeleným podkladem teploty v Hrusicích (H), se žlutým podkladem v Praze-Libuši (L). (Zdroj CHMU)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.