5.12.2023 | Svátek má Jitka


MÉDIA: Kachna místo sexu

17.10.2012

Zase už, tentokrát přece jen po trochu delší době, lapám po dechu a snažím se zjistit, na co se mě to vlastně ti lidé ptají. Hlavu ani patu to nemá, smysl to nedává. Ale už tolik lidí se dušovalo, že to viděli v televizi a četli na internetu, že mi nezbývá, než pokusit se nají řešení.

Planeta 55 Cnc e Haven Giguere

Abych naznačil, o co jde, i když to sám vím jen přibližně: Uprostřed největšího volebního průšvihu posledních dvaceti let dokázala do médií proniknout kachna zvaná "diamantová planeta". Stručně cituji: "Astronomové objevili planetu, která je z velké části tvořená z diamantu… Přestože je planeta jen dvakrát větší než Země, je díky větší hustotě asi osmkrát těžší. Je také velmi horká, povrchové teploty zde dosahují 1648 stupňů Celsia. "Povrch této planety je pravděpodobně pokryt spíše grafitem a diamantem než vodou a žulou," srovnává ji se Zemí Nikku Madhusudhan z Yaleovy univerzity."

Omlouvám se, že nevím, koho vlastně cituji, protože prakticky doslova stejná zpráva se objevila v tisku aj tlači:

Tisk: www.lidovky.cz

Tisk: www.ceskenoviny.cz

Tlač: www.aktuality.sk

Zahraniční rozhlas: english.ruvr.ru

A zpátky doma - televize: www.ceskatelevize.cz

Naznačím jen několik indicií o nepříliš vysoké inteligenci té kachny, ať už je jakéhokoli původu. Například teplota uvedená na jednotky stupňů Celsia! Ehm, hm! Exoplanety tohoto typu detekujeme nepřímými metodami, a slušnost vzhledem k dosažitelné přesnosti měření velí uvádět vypočtenou (nikoli přímo změřenou) teplotu v nejlepším případě na desítky, s čistým svědomím na stovky Kelvinů (nebo stupňů Celsia, když už to musí znít zlidověle). Asi to přepočítávali z Fahrenheitů, což soudím z toho, koho zpráva cituje. Problematické je i tvrzení, že vědci planetu objevili. Ze všech těch titulků a zpráv každý normální člověk pochopí, že jde o nově objevenou planetu. Opět ehm! Už několik let tu animaci planetární soustavy obíhající hvězdu 55 v souhvězdí Raka nepromítám, protože je prostě už stará. Pochází z roku 2004 a tenkrát (dnes už ne) reprezentovala nejpočetnější známou cizí planetární soustavu. O planetě 55 Cancri e se už tehdy vědělo. Jen se nevědělo, že obsahuje tolik uhlíku. Přesněji řečeno, nikoho nenapadlo o tom spekulovat. Nejnebezpečnější domněnka, kterou kachna vyvolává, totiž je, že teď se už ví, že 55 Cancri e obsahuje uhlík, dokonce ve formě diamantu. Mám napsat, co se ví? Ví se …

Spisovně řečeno se neví nic. Jde jen o prezentaci výsledků počítačového modelu. Tedy o více méně (doufejme, že spíš více) podloženou spekulaci. O naprostou banalitu, ne o významný objev.

Ta největší pitomost uprostřed snůšky nicotností asi bude přece jen domácího původu, protože v zahraničí se nevyskytuje. Pravděpodobně pan redaktor (či redaktorka?) v ČTK zapojil vlastní "rozum", a aby prostému lidu vysvětlil, proč je planeta osmkrát hmotnější než Země, když je jen dvakrát větší, připojil vysvětlivku o vyšší hustotě. Nad takovými úvahami mě vždycky napadá citát z klasika: "Boha joho, oni mi tuná jebú!"

Koule o dvojnásobném průměru bude mít vždycky osmkrát větší objem (který se počítá jako třetí mocnina průměru, tedy 2 x 2 x 2 = 8). Z toho plyne, že hmotnost bude mít osmkrát větší při stejné, nikoli vyšší hustotě! To se v celém tom řetězci mezi autorem té krávoviny a redaktory či dokonce moderátorem, který ji s opravdu veřejnoprávním výrazem ve tváři přednášel národu z televizní obrazovky, nenašel někdo schopný přemýšlet aspoň na úrovni studenta druhého ročníku střední školy?

Ta informace o osmkrát větší hmotnosti při dvakrát větším objemu, ale přece jen něco důležitého říká. Totiž, že o té planetě nevíme s jistotou vůbec nic. Jediné, co se podařilo spíš odhadnout než změřit, je právě ta hmotnost. A protože nic netušíme o její struktuře a hustotě, jednoduše odhadneme průměr podle poměru k hmotnosti Země, jako kdyby hustota byla stejná. Doufejme, že nezávislé změření průměru a zhruba i spektra exoplanety je opravdu výsledkem objektivního snažení, ne snahou najít výsledek, který by hlavně přitahoval pozornost.

Proč se tak zbytečné zprávě podařilo aspoň na chvíli přitáhnout pozornost médií? Možná má pravdu kolega Kubala, který v docela seriózním článku na www.exoplanety.cz zmiňuje její mediální sexuální potenciál. Nevadí, že je to kachna, hlavně, že je sexy. Nebo je ještě někdo, komu vadí?

Převzato z blogu JanVesely.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autora.
Autor je pracovníkem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové