29.11.2020 | Svátek má Zina


Diskuse k článku

LIDÉ: Alzheimerovské variace

Málokdo z nás si umí představit, co se děje v mozku jedince, který trpí touto nemocí. Náš zevní pohled se od toho vnitřního proklatě liší.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Čermák 10.5.2019 18:54

Re: Děs

No, nepovedlo se mu to, ale já to pochopil...

J. Kanioková 10.5.2019 17:27

Je to strašně kruté, mám to po kom zdědit,

mamka na tom byla strašně špatně, dlouho. Bojím se.

K. Janyška 10.5.2019 17:01

Re: CO JE TO LIDSKÝ ROZUM ?

Existence a přítomnost abstrakce nám umožňuje myslet, tedy vybírat z této informační databanky informace, které potřebujeme k adaptaci na spontánní řád, tedy k přežití. Samozřejmě, že i k vnitřním uvažovacím procesům. Ty nám umožňují citit Já. Já tedy není ničím jiným, než našim vnitřníkm dialogem a každý z nás musí uznat, že pokud myslí, pak přemýšlí, tedy klade si otázky a sám si na ně odpovídá. I když v jednoduchých věcech nevědomky, ale ve složitých a zásadních to každý z nás víme. Kriticky posuzujeme a odpovídáme na otázky proč a vybíráme lepší řešení. A teprve pak se rozhodneme.Tedy, kdykoliv myslíme, abstrakce je přítomna.

A co tedy lidský rozum po tomto výkladu je ?

Je zkušenostní kázní, se kterou nevědomky přistupujeme k abstrakci a jako bychom ji požádaly, aby nám řekla to, co všechno je ve hře a my z ní vybereme to, co nám vyhovuje pro všemožné účely, zejména účely adaptace na spontánní řád. Tedy myslíme, tedy používáme rozum, tedy jsme, jak říká klasik... Dzp.

K. Janyška 10.5.2019 17:01

CO JE TO LIDSKÝ ROZUM ?

Kulturní evoluce lidí započala objevem obchodu, jehož účinky individualizovaly a subjektivizovaly divochy a oddělily je od ostatních. Tento proces je nekonečný a týká se dále i dnešních necivilizovaných i civilizovaných a bude se týkat i těch budoucích.

Jaký význam má toto sdělení pro posouzení toho, co je to lidský rozum ? Zcela zásadní. Ten je totiž evoluční hodnotou stejně, jako všechno, co se lidí a lidského světa týká. Civilizovaní totiž byli a jsou svojí aktivitou, většinou dokonce nezáměrnou, zdrojem vzniku neustále se od nich k necivilizovaným rozšiřujícího spontánního řádu lidské interakce a lidského světa, jako jediné možnosti lidské existence.

Je-li to tak, a prokazatelně je, potom celý tento proces musel také dát vzniknout i lidskému rozumu, tedy možnosti, adaptovat se účinně a záměrně, i když bez povědomosti lidí o této závislosti, na spontánní řád lidského světa, který jako jediná myslitelná řídící struktura, poskytuje jednotlivcům nástroje ke sledování nekonečného množství svých cílů a záměrů jednání tak, aby přitom nenaráželi do ostatních.

Jeho pravidla chování jsou od prvopočátku obsahem lidských myslí. Samozřejmě, že zprvu jen na úrovni, na které mohla být, jenže časem v závislosti na civilizačním procesu a upřesňování spontánního řádu na úrovni vyšší a vyšší, až zatím špičkové dnešní.

Lidská mysl se tak v čase a v prostoru vyvíjela, coby odezva na vždy momentální současné, a následkem toho se evolučně "přivyvíjel" i mozek, který je doslova jejím technickým sídlem. Lidské smysly, které byly u našich předků přítomny už z genetické evoluce přiváděly do lidské mysli nové a nové informace o novém a novém a daly vzniknout nástroji lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního, tedy abstrakci. Takto obří databance informací a nejsložitějšímu spontánnímu řádu vesmíru.

J. Minarčík 10.5.2019 16:20

Dobrá ,ale ne celá sonda

Bohužel jsou případy daleko horší,agresivní,pokálené,ap.,šílená choroba,už bych to v rodině zažít nechtěl a není obrana,pro sebe bych si přál radši rychlou smrt!

J. Vlček 10.5.2019 15:17

Re: Divný svět

K vašemu přání se, s dovolením, rád připojuji, pane Navrátile.

K. Janyška 10.5.2019 14:37

Re: CO JE TO LIDSKÁ MYSL ? JEN TAKOVÉ MYSLÍTKO ? NE !

Co to však myšlení je ? Je to schopnost lidské mysli, která sídlí v mozku, produkovat závěry, které jsou platné a na základě kterých se člověk dokáže efektivně adaptovat na spontánní řád světa a na spontánní řád lidského světa, které jsou zdrojem úplně všeho vzniklého na Zemi, tedy i samotné lidské mysli. Takže i ona vznikla jako reakce na ně, přesněji řečeno, jako vnitřní adaptační uzel spontánního řádu lidského světa. Jak to však dělá, že myslí ?

Prostřednictvím abstrakce, coby spontánně vyvinutým nástrojem lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního, tedy její nejsložitější a nejdůležitější součástí, ze které vybíráme informace pro další adaptační potřeby, aniž bychom to samozřejmě věděli. Je to výběr iniciovaný vnějšími impulsy přiváděnými smysly nebo také vnitřním uvažovacím mechanismem. Kdykoliv myslíme, abstrakce, tedy tato obří a složitá databanka, ale také vnitřní supersložitý spontánní řád informací, je přítomna. Rozum je pak pouhou kázní, se kterou k tomuto stroji ve stroji přistupujeme a jakobychom ho žádali o řešení pro naše uvažovací potřeby.

Lidská mysl není tedy primárně sídlem emocí a nálad a lásky a nenávisti atd, ale má úkol primárně "přežívací", který ji zadává vnější prostředí a ona ho umí zpracovat a vygenerovat řešení k přežití člověka. Je vnitřní součástí a uzlem spontánního řádu lidského světa, ba co víc, jeho základem. Souběžný vývoj člověka a jeho světa s lidskou myslí všechno spojil vjedno. Z toho vyplývá zásadní poznání. Nedá ses tím hnout. Nahradit tzv. pravidla správného chování, která jsou obsahem lidských myslí je nemožné. Jen evolučním vývojem a jen v vnitřními impulsy, které reagují na sebezáchovné, seberegulační a sebepořádací účinky spontánního řádů lidského světa, který je lidské mysli ředitelem... Dzp.

K. Janyška 10.5.2019 14:37

CO JE TO LIDSKÁ MYSL ? JEN TAKOVÉ MYSLÍTKO ? NE !

Pro platnou odpověď na tuhle kardinální, ale také možná nejsložitější, otázku lidstva vůbec, musíme do kompozitivní teorie. Tedy ke vždy nejvyššímu, vědou, a jen vědou, permanentně aktualizovanému a stále prokazovanému, vědění o lidském světě, a to jen a jen bez pověr a mýtů. Je to tedy suma vědeckých, a jen přísně vědeckých, informací, vzájemně provázaných a neodporujících si, získaná kompozitivní, tedy skladnou, metodou společenských věd. Viz slavná Kontrarevoluce vědy od A.F.Hayeka.

Co tedy přináší toto přísně vědecké pojednání z hlediska nalézání odpovědi na předmětné téma ? Samozřejmě, že vše podstatné, co s lidskou myslí souvisí, tedy jejím vznikem, funkcí a důsledky z její existence. Popisuje, jak vznikla a vyvíjela se a co pro život člověka znamená dnes a bude znamenat navždy. Vždyť její existence je neodělitelná od existence biologického lidského těla a je jedinou možností pro jeho adaptaci na svět, tedy na situaci, prostředí a budoucí neznámé tak, aby přežil.

Náš prapředek, mějme na mysli toho, který žil v tlupách a genetickou stavbou byl už podoben nám, byl řízen instinkty stejně, jako jiné druhy zvířat. Ostatně v jejich říši tak tomu je dodnes. Jen člověku se podařilo z důvodů, které nejsou předmětem této úvahy, dostat se ve vývoji dál a souběžně s ním se také zvyšovala jeho schopnost se přizpůsobovat všemu, co ho obklopovalo. A nezůstalo to bez následků. Jako odezva na tento neosobní spontánní vývoj se mu v mozku, tedy organizačním zařízení těla, vyvinutém genetickou evolucí, vyvíjela evolucí kulturní i schopnost reagovat více a více na události v jeho okolí a přenosem minulých zkušeností v čase a jejich nápodobou i schopnost je používat. Vyvinula se nejsložitější entita vesmíru, lidská mysl. Pozvolna a v dloudé době tak narůstala schopnost našeho prapředka myslet.

A. Sedláčková 10.5.2019 14:37

Viděla jsem jen jednoho člověka,

trpícího Alzheimerem. Byla to sestřenice mé maminky. Její dcera ji přivezla na návštěvu, protože se o mamince zmiňovala. Bylo vidět, že nikoho a nic nepoznává, navíc prostředí jiného státu (žila od dětství v Rakousku) myslím přispívalo k jejímu zmatení. Byla tak vyděšená, že si to neumíte představit a současně plná pokorného odevzdání. Jen díky radám Lori, její dcery, jsme se s maminkou chovaly tak, že se alespoň částečně uklidnila. Tristní pohled na osobu, která bývala velice krásná, nespoutaná - tak trošku potvůrka - tetička Anna.

K. Janyška 10.5.2019 14:36

Re: Já ano. Musí to být hrůza. Možná však, že větší pro okolí,

Řídí se jí celý lidský svět, jen to lidi nevědí. Je na ně zatím příliš složitá. I na vás.. Dzp.

Z. Rychlý 10.5.2019 14:32

Re: Já ano. Musí to být hrůza. Možná však, že větší pro okolí,

Jak bych mohl!? Netuším, co se odehrává v mozku Alzheimerově.

Teorii jsem vzal na vědomí, něco jsem si z ní ponechal. Jako celek se jí řídí akorát nějaký Kajan, zbytek světa pokýval hlavou a šel světem dál i bez ní. Někteří v ní, pravda, ustrnuli a jsou jako ten pověstný Miloušův kůl. RIP.

K. Janyška 10.5.2019 14:08

Re: Já ano. Musí to být hrůza. Možná však, že větší pro okolí,

Musím, nikdo jiný ji neumí. Nikdo !!! Rozumíte mi ? Dzp

Z. Rychlý 10.5.2019 11:50

Re: Já ano. Musí to být hrůza. Možná však, že větší pro okolí,

Pan autor popisuje děsivý opak.

Vy sám už Alzheimera máte - důkazem je neustálé opakování mantry o kompozitivní teorii.

J. Kraus 10.5.2019 11:11

Re: Pane Vodvářko,...

Ano, taky jsem se teď za některé svoje komentáře až zastyděl. A k věci: nejsou všude hodní a vlídní. V jednou pražském ústavu nechali příbuznou bloudit po chodbách, nestarali se aby se najedla, za pár týdnů zhubla přes deset kilo. Pak se podařilo dostat ji do Filipova a tam v celku spokojeném nevědomí žila ještě pět let.

J. Holíček 10.5.2019 9:39

Re: Divný svět

Připojuji se. Dnes moc pěkné, empatické.

Dík. :-))

P. Boublíková 10.5.2019 9:16

Re: Děs

Vy už toho "Parkinsona" myslím máte :-)

K. Janyška 10.5.2019 9:01

Já ano. Musí to být hrůza. Možná však, že větší pro okolí,

než pro postiženého. Minimálně se podle mne on sám netrápí světem... Dzp.

F. Navrátil 10.5.2019 8:58

Divný svět

Pane Vodvářka, díky za to, že pro čtenáře lidsky objevujete neznámé světy. Prosím vás úpěnlivě, piště takto a nedělejte exkurze do politiky.

J. Vlček 10.5.2019 8:31

Pane Vodvářko,...

...dnes vám chci moc poděkovat za tento názorný vhled do mysli člověka postiženého Elzheimerovou nemocí. Rozšířil jste tím moji představu, jak se cítí jeden z mých nejbližších. Podobá se to zlému snu, ze kterého se ale nelze probudit. Ať už jsme věřící, nebo ateisté, můžeme se jen modlit, aby se nám tato choroba vyhnula.

Omlouvám se, že většinou vaše články dosti tvrdě kritizuji, ale dnes vám ještě jednou děkuji.

Z. Rychlý 10.5.2019 6:37

Děs

na druhou.

Abych to zlehčil: Lépe s Parkinsonem vybryndat, než se s Parkinsonem zapomenout napít.

S. Kalužík 10.5.2019 0:54

No, něco mi to připomíná,

ale nemohu si vzpomenout co. Snad se mi to zítra povede :)