22.6.2021 | Svátek má Pavla


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (93)

10.7.2019

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné.

Když někdo vysloví jméno Henner, většině lidí se vybaví minimálně dva Hennerové a nikoli pouhou shodou okolností oba Kamilové. A oba výteční vzdělanci a vynikající synové českého národa. Otec profesor JUDr. Kamil Henner (1861-1928) byl excelentní český právník, od roku 1900 profesor církevního práva na české univerzitě, vynikající pedagog a český vlastenec. V akademických letech 1901-1902 a 1907-1908 byl děkanem její právnické fakulty, v letech 1914-1915 byl rektorem české Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1912 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a v letech 1925 až 1928 byl předsedou její I. třídy soustřeďující společenské vědy. Mimochodem – v roce 1917 vyšel nový zákoník kanonického práva a rok poté začal profesor Henner vydávat tiskem jeho výklad. Jednalo se o unikátní příručku, tehdy v dobové evropské i světové právní literatuře zcela ojedinělou.

93 Znamenití 1

Manželka doktora Hennera Marie, byla dcerou známého českého pražského právníka, člena strany Staročeské a poslance českého Zemského sněmu JUDr. Josefa Mildeho (1839-1900). Jejich dvě děti vyrůstaly v ryze právnickém ovzduší. Kamil a Marie se však právníky nestali. Syn Kamil Henner (1895-1967) patří mezi zakladatele moderní neurologie v českých zemích a dcera Marie, provdaná Pujmanová (1893-1958) byla známou levicově orientovanou spisovatelkou. Syn dostal jméno po otci, dcera po mamince.

Kamil původně medicínu studovat nechtěl. Avšak na reálce v Křemencové ulici mu několik spolužáků vrstevníků „naočkovalo“ zájem o studium lékařství. Není také divu – byli mezi pozdější náš výborný psychiatr, profesor MUDr. Vladimír Vondráček (1895-1978), či pozdější zakladatel II. stomatologické kliniky v Praze profesor MUDr. František Neuwirth (1895-1959) a jiní. Profesor Vondráček na svého osobního přítele profesora MUDr. Kamila Hennera mile vzpomíná ve své knize „Lékař dále vzpomíná (1920-1938)“. Zmiňuje jeho tradiční nedochvilnost, řadu historek týkajících se Hennerových neuvěřitelných řidičských příhod, či jeho slabost pro bílá francouzská vína a pití silných čajů. Málo se ví, že byl levák, avšak psal pravou rukou, proto byly jeho rukopisy velice těžko čitelné. Chodil vybraně oblečen a velmi přísně dbal na společenská pravidla, byl mimo jiné i výborným vypravěčem a žádaným společníkem. Rád hrál tenis, byl vášnivým nimrodem a také sázel na klusáckých dostizích na Letné. Jenže, než tohle všechno nastalo, musel se budoucí akademik a neurolog prokousat medicínou.

93 Znamenití 2

Studium nedělalo Kamilu Hennerovi (na snímku) potíže. Již na gymnáziu byl výborným studentem a jako první promoval v roce 1921 na Karlově univerzitě „sub auspiciis“ (dávná forma slavnostní promoce, při níž je vynikajícímu absolventovi udílen titul pod patronátem hlavy státu). Budoucí lékař Kamil Henner dostal tehdy od prezidenta republiky zlaté hodinky. Jeho promoční přednáška se týkala hysterie a histriónství (zálibě v herectví).

První medicínské krůčky absolvoval jako asistent na první interní klinice profesora Ladislava Syllaby (1868-1930). A zde se již začal zabývat neurologií, nejprve léčením nádorů a zánětů mozků.

V roce 1927 se habilitoval, o šest let později byl jmenován mimořádným profesorem, v roce 1937 převzal vedení neurologické kliniky (po profesoru Ladislav Haškovcovi 1866-1944) a konečně v roce 1939 byl jmenován řádným profesorem neurologie.

Již v té době se o profesoru Hennerovi tradovalo, že málo spí a hodně pracuje. A to měl na klinice i soukromou ordinaci, léčil, přednášel a publikoval. Mimo učebnice neurologie napsal asi pět set vědeckých prací, v nichž se zabýval epilepsií, roztroušenou sklerózou, encefalitidou, mozkovými a míšními nádory, ischiasem a mozečkovými funkcemi. Jeho záběr byl obdivuhodný. Získal si také zaslouženě značné autority mezinárodní. Byl také talentovaným řečníkem a bez problémů komunikoval ve francouzštině, v angličtině a v němčině. V pozdějším věku se naučil také italsky.

V roce 1962 byl zvolen viceprezidentem Světové neurologické federace. V roce 1925 absolvoval studijní pobyty ve Štrasburku a v Paříži, velice úspěšné byly jeho přednášky po druhé světové válce ve Spojených státech. Díky jeho cílevědomému působení patří dodnes naše země v péči o nervově nemocné mezi nejlepší na světě.

93 Znamenití 3

Na klinice profesora Syllaby se Kamil Henner seznámil se zdravotní sestrou z I. školící stanice Jarmilou Rösslerovou (1899-1978) rodačkou z Frýdku, kterou si v lednu 1924 vzal za manželku. Ta v roce 1920 absolvovala první státní ošetřovatelskou školu a celý život se aktivně zajímala o vzdělávání zdravotních sester, pomáhala se zakládáním ošetřovatelských škol v Československu. Na snímku z roku 1922 stojící čtvrtá zprava. Byla mu také dobrou průvodkyní na všech jeho zahraničních cestách, v roce 1946 se zasadila o zřízení Vyšší ošetřovatelské školy a byla předsedkyní jejího kuratoria. Byla i mimo jiné čestnou členkou mezinárodní organizace Florence Nachtigalové (1820- 1884). Florence Nachtigalová je považována za zakladatelku moderní ošetřovací péče.

Profesor MUDr. Kamil Henner je tvůrcem moderní funkční klinické neurologie. Má mnohá další prvenství. Jako první doložil existenci dominantní mozečkové hemisféry, jeho práce o klíšťové encefalitidě vzbudily světový ohlas. Po druhé světové válce založil v Kateřinské ulici neurologickou kliniku, v jejíchž počátcích již vyčlenil jedno křídlo budovy pro dětské pacienty (dětská neurologie). Zde také po zkušenostech získaných ve Spojených státech založil oddělení rehabilitace. V roce 1954 byl jmenován akademikem. A nebál se. Za okupace byl zapojen do odbojového hnutí, a když to bylo v padesátých letech třeba, držel i ochrannou ruku nad profesorem MUDr. Václavem Vojtou (1917-2000), který byl u tehdejšího režimu v nemilosti, pro

jeho katolické vyznání a často projevovaný antikomunismus. Profesor Vojta, vynikající dětský neurolog, nakonec v roce 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo. Dvacet let předtím, po promoci v roce 1948, nastoupil jako asistent právě k profesoru Hennerovi.

Kamil Henner zemřel 26. srpna 1967. Byl uložen do rodinné hrobky na vyšehradském hřbitově. Každým rokem, ve výroční den jeho smrti, přicházejí k rodinné hrobce Hennerových někteří jeho žáci a spolupracovníci. Přinášejí květiny a tiché vzpomínky na výborného lékaře, vědce a hlavně laskavého a obětavého člověka.

Příště: profesor MUDr. Václav Vojta
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.