Neviditelný pes

HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (85)

15.5.2019

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné.

85 Znamenití 1

To je obálka publikace, která má název OTAKAR TEYSCHL a nad jejím titulem jsou tato slova: univerzitní profesor * lékař * sběratel * mecenáš. Ta slova zcela charakterizují významného představitele evropské pediatrie, akademika profesora MUDr. Otakara Teyschla (1891-1968).

Skvěle vybavenou a čtivou monografii vydalo na sklonku roku 2012 město Brno společně s Archivem města Brna. Není divu – průkopník dětského lékařství Otakar Teyschl v roce 1922 vybudoval Dětskou kliniku v Zemské nemocnici u sv. Anny, byl u vzniku Krajské dětské nemocnice v Brně – Černých Polích a v neposlední řadě se zasloužil o vybudování oboru pediatrie na brněnské lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Avšak zmíněná publikace představuje doktora Teyschla především jako milovníka a sběratele umění. Ale také jako organizátora uměleckého života - v roce 1933 se stal prvním předsedou Odboru přátel umění, který vznikl při Skupině výtvarných umělců v Brně. Jeho velice nadčasová umělecká sbírka je naprosto originální (akvarely, kresby, stará i soudobá grafika, asiatika, cenné tisky, staré rytiny a lepty, obrazy aj.). Současně navázal mnohá přátelství s řadou umělců. Za všechny snad jen jmenujme malíře Antonína Procházku, Maxe Švabinského, Františka Bílka a mohli bychom uvést mnohé další. Jeho mecenášství se projevovalo především v tom, že nakupoval díla mladých začínajících umělců - Václava Zykmunda, Bohdana Laciny, Bohumíra Mataly či sester Jitky a Květy Válových. Autoři publikace se shodují především v tom, že profesor Teyschl „útěchu od svého náročného povolání nacházel ve svém vztahu k umění.“

85 Znamenití 2

Snímek z roku 1937 – profesor Teyschl na dětské klinice v Zemské nemocnici u sv. Anny.

Již v 18. století byla vesnička Vír v údolí Svratky předmětem turistického zájmu. V průběhu doby vyšel v Časopise českých turistů i cestopis „K Víru a z Víru“, jehož autorem byl pražský středoškolský profesor a filozof doktor Gustav Zába. O Vír se zajímal i brněnský turistický spolek Dalibor – zbudoval zde dokonce rozhlednu Daliborku. Konec konců Vír je od Brna vzdálen něco přes padesát kilometrů. Není tedy divu, že v roce 1927 koupil ve Víru secesní vilku (vila Anna) i profesor MUDr. Otakar Teyschl. Zde odpočíval, ale aktivně. Zval sem mnohé umělce, kolegy, literáty či politiky. Měl pouze jednu podmínku – všichni se museli vždy podepsat na stěnu jídelny tohoto jeho letního sídla. Popisy zde zůstaly dodnes. Takže víme, že přijížděli Arne Novák, Jaroslav Stránský, Antonín a Linka Procházkovi, Petr Dillinger, Ferdinand Peroutka, František Bednář, Berty Vojtěch Ženatý, Eugen Dostál, Jiří Mahen a mnozí další.

85 Znamenití 3

Otakar Teyschl se narodil 5. května 1891 v Bosně (Sanski Most, okres Banja Luka), kde byl jeho tatínek soudním úředníkem. Byl třetím dítětem v pořadí a rodiče chtěli, aby děti navštěvovaly české školy, takže se rodina přestěhovala do Prahy. Otakar maturoval v roce 1909 na Císařsko-královském českém vyšším gymnáziu v Praze a v prosinci 1914 ukončil lékařská studia. Promoci si odbyl ovšem později – v té době neměl na zaplacení promočního poplatku. Osud ho na první lékařskou štaci zavedl do námořního batalionu ve válečném přístavu v Pule. Posléze pracoval jako klinický asistent v pražské České dětské nemocnici a vypracoval se ve schopného pediatra. V roce 1923 se habilitoval, avšak v témže roce byl povolán na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Stal se také prvním přednostou pediatrické kliniky, kterou ve svatoanenské nemocnici založil, byl také jeden rok děkanem lékařské fakulty (1937-1938). V roce 1928 byl jmenován řádným profesorem a tři roky poté vydává první českou učebnici pediatrie – Dětské choroby I. Ta se stala základním studijním materiálem pro několik generací mediků. Výborně přednášel a studenti dostávali cyklostylované texty hned po přednášce. Přednášel, léčil, publikoval. Osvědčil se jako vynikající organizátor a podílel se na vzniku samostatné Fakultní dětské nemocnice v Brně – Černých Polích, kde založil II. dětskou kliniku (1953), na níž působil až do penze. Naslouchali mu i v zahraničí – například na III. mezinárodním pediatrickém sjezdu v USA (1947) či na Světovém kongresu na obranu práv dítěte ve Vídni (1952). Jako první se u nás zabýval duševním vývojem dětí - Duševní vývoj kojenců 1947; Ošetřování nedonošenců 1951; Duševní vývoj a výchova dítěte 1957 a další.

85 Znamenití 4

V roce 1922 se MUDr. Teyschl oženil s Annou, rozenou Mecheldovou. Syn Otakar se stal lékařem a dcery Lea a Hana historičkami umění. Oboje měly děti doma. Medicínu i umění.

Byl společností sice oceňován – 1954 akademik, 1956 Řád práce, v Brně – Bystrci má dokonce svoji ulici, avšak režim ho moc rád neměl. Byla mu vytýkána kritická jednostrannost a také přílišné zdůrazňování úrovně západní medicíny. Pocítili to i jeho potomci. Avšak jeho věhlas nebylo lze pominout – byl čestným členem mnoha zahraničních odborných společností, avšak když chtěl v roce 1950 odejet budovat dětské lékařství do Číny, nebyl schválen. V roce 1963 spolu s pediatrem a genetikem profesorem MUDr. Zdeňkem Bruneckým (1915-1985) založili Výzkumný ústav pediatrický (Brunecký byl v letech 1963-1970 jeho prvním ředitelem) a nepřetržitě pracoval ve Společnosti pro péči o dítě. Byl dopisujícím členem pařížské pediatrické společnosti, předsedou pediatrické sekce Společnosti J. E. Purkyně a zakladatelem Československé demografické společnosti.

Akademik profesor MUDr. Otakar Teyschl se mimořádně zasloužil o vysokou prestiž brněnské pediatrie. Jako odborný dětský lékař byl a je uznáván při nejmenším v evropském měřítku. Jako pedagog a organizátor odvedl v naší společnosti úžasnou práci. Jako milovník umění a mecenáš byl v mnoha směrech nezastupitelný.

Příště: MUDr. František Veselýzpět na článek