6.6.2020 | Svátek má Norbert


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (40)

4.7.2018

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Samozřejmě, že řada znamenitých lékařů byla (a je) i mezi těmi, kteří netvořili součást univerzitního prostředí a věnovali svůj um tak říkajíc práci v terénu. I za nimi musíme občas odskočit.

Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí měli.

V roce 2012 vyšla znamenitá kniha autora Gustava Novotného s titulem „Jaroslav Bakeš (1871-1930): lékař, na něhož se zapomnělo“. Bohužel, jde o jednoho vynikajícího lékaře z tisíců jiných významných osobností všech oborů, které jsme většinou z nízkých pudů, špatné ideologie a vlastní nevzdělanosti, zavrhli. Historie nám sice po roce 1989 dala příležitost k nápravě, avšak v čele této země nestáli (a bohužel ani dnes nestojí) ti, kdož by uměli (a chtěli) této příležitosti využít. Mnohé možnosti ani netušili a netuší je dodnes. Inu, tak svět odplácí.

40 Znamenití 1

Bakešův děd, MUDr. Jindřich Wankel (1829-1897) lékař, český vlastenec a badatel v Moravském krasu, objevitel fosilního člověka v Býčí skále.

Když dostal císař František Josef I. (1830-1916) v roce 1888 na stůl žádost jistého studenta Jaroslava Jindřicha Bakeše z Brna, vnuka známého lékaře a badatele Jindřicha Wankela, aby mu bylo povoleno zapsat se na lékařská studia vídeňské univerzity, jemuž k dovršení osmnácti let věku scházelo několik měsíců, pravděpodobně onu žádost rád schválil. Vždyť on sám se v osmnácti letech stal císařem. Udělal dobře, neboť takto zajistil medicínskému nebi jednoho z jeho úžasných kraleviců. Mezi námi, budete rozumět této stati?

Ve svém díle dosáhl čtyř světových priorit – provedl a jako první publikoval choledochojejunostomii, dále duodenocholedochocystoanastomózu, zkonstruoval jeden z prvních endoskopických nástrojů – choledochopapiloskop – a konečně geniálně jednoduše navrhl a zhotovil sadu dilatačních sond s olivkovitým zakončením, které jsou ve světě stále nazývány Bakešovy dilatátory.

Jaroslav Bakeš dne 27. července 1895 složil akademický slib a byl mu udělen titul MUDr. Svou právní praxi „prožil“ v zoologické expedici do Řecka, při níž navštívil nejen ostrovy ve Středozemním moři, ale také Kanárské ostrovy. Odtud jeho pozdější nadšení pro lovecké výpravy.

40 Znamenití 2

MUDr. Eduard Albert, zanícený český vlastenec, lékař, literát, jemuž české i evropské lékařství vděčí za mnohé

MUDr. Eduard Albert (1841-1900) přednosta 1. chirurgické kliniky ve vídeňské Všeobecné nemocnici mu v roce 1897 nabídl funkci asistenta, což mladý lékař s povděkem přijal. V červenci 1902 vyhrál MUDr. Jaroslav Bakeš konkurz na místo primáře nově postavené nemocnice v Třebíči. Již zde, díky předchozí praxi u profesora Alberta, zavadl přísný řád a dokonalou evidenci všech chirurgických operací. Jeho postavení v třebíčské nemocnici nebylo prosto konfliktů, avšak ze strany vedení nemocnice šlo spíše o mnohá nepochopení a nedorozumění mezi originálním chirurgem a konzervativní radou města. Konec konců například v roce 1906 přednáší MUDr. Bakeš například v Lisabonu o karcinomu slepého střeva, když čtyři roky předtím lékařům v Berlíně demonstruje svůj objev dilatátoru (speciální pomůcka pro patologické stavy).

Nakonec z velmi úspěšné třebíčské nemocnice odchází tehdy již docent Bakeš do funkce primáře II. chirurgického oddělení v brněnské Moravské zemské nemocnici u svaté Anny. Pozdější neshody s MUDr. Juliem Petřivalským (1873-1945), který byl nečekaně jmenován prvním přednostou chirurgické kliniky nově zřízené Masarykovy univerzity v Brně (1919), jakkoli se očekávalo jmenování Bakeše. Nakonec to přežil tento vynikající chirurg s nadhledem. Při té příležitosti si mnozí neodpustili různé pomluvy a denunciace. A tak mu veřejně vytýkali lásku k automobilům, zálibu v lovu i přátelství s některými členy šlechtických rodů.

A tak se v roce 1922 přemístil doc. MUDr. Bakeš na Žlutý kopec. Tehdy do jeho života vstoupila jeho matka Lucie Bakešová (1853-1935), dcera lékaře a významného moravského archeologa MUDr. Jindřicha Wankela (1821-1897). V roce 1928 iniciovala vznik spolku budoucího „Domu útěchy“ v němž by se měla věnovat prioritní pozornost pacientům s rakovinou a jinými nádory. V debatách o zaměření tohoto zařízení, které mimo jiné výrazně podpořil prezident Masaryk, zvítězil odborný Bakešův názor, že nemůže jít o charitativní zařízení (což tak trochu předpokládala jeho matka), ale o speciální ústav pro léčení rakoviny. Takové byly již v Nex Yorku nebo ve Stockholmu. Ve vlně odporu proti vůbec nějakému zřízení ústavu se vezl i profesor MUDr. Julius Petřivalský, kterému se zdálo absurdní, aby jiná instituce než univerzitní vykonávala samostatnou vědeckou činnost.

40 Znamenití 3

V první fázi ovšem zvítězil projekt MUDr. Bakeše, jeho matky a jejích význačných a mnohých přátel. V té době vydává doktor Bakeš publikaci o tom jak čelit vzrůstajícímu nebezpečí rakoviny

V té době se MUDr. Bakeš svěřil svému zástupci MUDr. Antonínu Novotnému s tím, že jeho organismus se nevyrovnal s napětími okolo vzniku „Domu útěchy“, a že ho zřejmě postihla srdeční příhoda. Kolega Novotný se mu snažil medicínsky (i přátelsky) pomoci, avšak nemohl ovlivnit to, že jeho kolega se rozhodl koncem září 1930 pro odpočinek a rehabilitaci (především lov) v polské Nádworné na východním úpatí Karpat.

Jenže zde onemocněl zápalem plic a oslabené srdce nevydrželo. Šestého října 1930 byl MUDr. Jaroslav Bakeš uložen do rodinného hrobu v Ořechově u Brna. O tři roky později se začal na Žlutém kopci stavět Dům útěchy a jeho první budova byla otevřena dva roky poté. V témže roce zemřela i Lucie Bakešová.

Vynikající český chirurg docent MUDr. Bakeš má na svém kontě řadu prvenství v oboru (zvláštní steh u kýly, vlastní řez na ledvinu, zdokonalení operací nádoru, zvláštní způsob operace slepého střeva při akutním zánětu a jiné). To, že zcela záměrně upadl v zapomnění, spočívá právě s naší smutnou českou povahou – neodpouštíme těm, kteří „přesahují místní poměry a nečiní jim potíže spolupracovat s blízkou i dalekou cizinou“. Jeho představy o léčbě rakoviny odpovídají mnohým dnešním poznatkům, čímž zdaleka předběhl svoji dobu.

40 Znamenití 4

Od roku 1991 nese Zemská nemocnice na Žlutém kopci v Brně název Bakešova chirurgická nemocnice. Nemusíme zrovna umět vysvětlit, co jsou to celosvětově známé Bakešovy dilatátory (sondy s olivkovitým zakončením), ale něco o tomto muži, úžasnému odborníkovi a současně (jak jinak) renesančním člověku, bychom vědět měli.

Příště: prof. Dr. Med. František Jan MošnerHledáme 80 testerek: Vyzkoušejte s námi tapiokový puding od Dr. Oetker
Hledáme 80 testerek: Vyzkoušejte s námi tapiokový puding od Dr. Oetker

Vyzkoušejte s námi lahodný, bezlepkový tapiokových puding Dr. Oetker. Stačí se zaregistrovat jako testerka a do komentářů odpovědět na otázku.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.