1.2.2023 | Svátek má Hynek


HISTORIE: Životní prostředí vyhladilo velmoc

11.12.2014

Téměř dva tisíce let ovládala Asyrská říše Blízký východ. Asi před dvěma tisíci sedmi sty lety se tato velmoc mezi severním Irákem a Sýrií (tedy na území, které dnes ovládá Islámský stát) sama zhroutila díky vnitřním problémům. Pak ji ovládli Chetité (sídlící v dnešním Turecku) a Babylóňané (dnešní Irák).

Její náhlé zhroucení bylo důsledkem přelidnění a sucha. Tato zjištění turecko-amerického badatelského týmu vyvolávají starosti zejména v Izraeli, který je v mezinárodním seznamu přelidněných zemí na druhém místě mezi Singapurem a Kuvajtem. Zároveň má kvůli změně podnebí v celé oblasti narůstat sucho. Adam Schneider z Kalifornské univerzity v San Diegu a Selim Adali z univerzity v Istanbulu tvrdí, že poprvé zjistili souvislost mezi změnou klimatu a zánikem supervelmoci. Své tvrzení zveřejnili v časopise Climatic Change s výrokem krále Sancheriba (či Sinacheriba) v titulku „Nepřivezli žádnou sklizeň“.

V roce 701 př. Kr., za krále Chizkijáše, vypuklo v Judeji protiasyrské povstání podporované Egyptem a Babylónií. Sancherib přitáhl a oblehl Jeruzalém, jehož bezpečí tvořil krom hradeb též dodnes z Chizkijášových časů zachovaný podzemní vodní tunel. Asyrský král však nic nepořídil, protože se musel vrátit domů kvůli povstání v Ninive - a též proto, že podle Bible „Hospodinův anděl ... pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc“ (2 Kr 19,35).

Badatelé tvrdí, že se hospodářství zhroutilo kvůli pětiletému suchu a přelidnění a že občanské války značně oslabily vládní systém, takže se velmoc stala kořistí jiných národů. Ninive dobyli v roce 612 př. Kr. Babylóňané a Midjánci.

Mimochodem, v někdejším asyrském hlavním městě Ninive před nedávnem Islámský stát rozbořil hrob biblického proroka Jonáše.

Mezi katastrofou, k níž došlo před téměř třemi tisíci lety, a situací na území ovládaném dnes Islámským státem můžeme zjistit obdobné prvky: chronický nedostatek vody a skutečnost, že zajišťování životních potřeb lidí z přelidněných zničených měst se hroutí kvůli vnitřním válkám a velkému přílivu uprchlíků.

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová
www.wilberforce.cz