Neviditelný pes

HISTORIE: Benešův archiv na internetu

23.11.2005

Na internetové stránce Masarykova ústavu Akademie věd ČR byla zpřístupněna pod názvem Digitální fotoarchiv on-line databáze obsahující přes 3000 digitálních kopií fotografií z Benešova archivního fondu. Práce je významným popularizačním aktem, praktickou pomůckou pro badatele a důkazem pozorné péče, která se věnuje svěřeným archiváliím, významné části našeho kulturního dědictví. Původních fotografií by se lidská ruka již neměla dotknout.

W. Sebekowski jako řečník SdP na oslavách 1. máje 1938 v LiberciSnímky jsou na základě kombinovaného věcně-chronologického principu rozděleny do skupin. Fotografie zachycující mnoho témat spjatých s Eduardem Benešem byly do fondu začleňovány v několika etapách. První historicky vzniklá skupina dokumentuje činnost E. Beneše v souvislosti s výkonem funkce ministra zahraničí. Snímky mají převážně oficiální charakter, zachycují například jednání Pařížské mírové konference nebo různá setkání představitelů Malé dohody. Druhá skupina obrazové dokumentace vznikala za druhé světové války. Fotografie objemově představují třetinu všech snímků a zachycují exilový odboj a jeho snahu o obnovu národní samostatnosti a státnosti. Přibližují prezidenta při práci i v soukromí, činnost politické reprezentace, aktivity humanitárních organizací, výcvik a bojové akce československých a spojeneckých vojenských jednotek ap. Skupina je nejcennější složkou fotoarchivu, vizuálně přibližuje tragické a zároveň hrdinné období naší minulosti. Ve třetím, obsahově nehomogenním celku převládají fotografie ze života prezidenta po r. 1945. Nejméně je ve fondu zastoupeno období 1935-1938, snad mělo být pokryto hromadným nákupem, ke kterému již nedošlo.

Nejširší veřejnost může k seznámení s Benešovým fotoarchivem využít originální přístupovou cestu. Je jí internetová aplikace, opatřená nápovědou pro uživatele, obsáhlým úvodem a vyhledáváním podle osoby, místa a času s možností volby řazení. Aplikaci je možné vyzkoušet a používat po zadání této adresy. Autoři Digitálního fotoarchivu Masarykova ústavu doufají, že jim veřejnost pomůže některé fotografie blíže určit. Pro náročné rešerše slouží interní databáze, která usnadňuje vyhledávání podle různých kritérií. Na žádost se z ní poskytují snímky v tiskové kvalitě.

Kontakt:

Mgr. Jan Bílek
Masarykův ústav AV ČR

(Jde o velice zajímavý projekt, nicméně e-mail zaslaný na výše uvedenou adresu magistra Bílka se vrací jako nedoručitelný a redakce se tedy nedozvěděla, zda i po svolení k uveřejnění potřebné fotografie bude snímek i nadále znehodnocen nápisem Archiv Ústavu T.G. Masaryka napříč celou fotografií, což činí řadu obrázků nečitelnými - pozn. red.)

P.S. - Až po uveřejnění článku byla redakci zaslána odpověď mgr. Bílka, kterou uveřejňujeme v původním znění:

Vážený pane redaktore,

připomínka je jasná. Provedení jsem vybral z několika variant. Cílem je znemožnit fotografii ukrást (ta je automaticky stažena při prohlížení do návštěvníkova počítače). Skryté znaky před krádeží v našem tak málo právo ctícím prostředí neuchrání. Řešení s průhledným (obrysovým) nápisem nešlo z důvodu měnícího se pozadí fotografie. Řešení ponechávající pouze loga nezabrání výřezu a krádeži. Prostě - u dejme tomu 10 procent fotek z těch 4 tisíc - nastane tento problém. Jako pracovní foto to stačí. Plně kvalitní foto jsou k dispozici v naší badatelně v databázi, kde jsou i foto s tiskovou kvalitou (pochopitelně bez nápisu). Badatelům je práce usnadněna a foto je chráněno, toť nejpodstatnější. A systém je otevřený, do budoucna je možná úprava.

S pozdravem

J. Bílek
vedoucí archivu

Veronika Kratochvílová


zpět na článek