1.10.2023 | Svátek má Igor


EKOLOGIE: Smutek aktivistů

2.4.2010

Aktivisté statečně hájí svoji víru v ďábelský původ transgenose, tedy přenosu genů, kterou úředníci pro vyděšení veřejnosti nazvali „genetická modifikace“. Snaží se lidi přesvědčit, že přeměna vlka v ratlíka není vůbec žádný zásah do přirozenosti organismů (nebo do díla Stvořitele – podle cílové skupiny obyvatel), ale přidání jednoho či tří genů k desetitisícům rostlinám vlastních je zcela nepřípustná arogance vědců. Volají po „tradičním“ stříkání pesticidy, neboť použití plodin bránícím se hmyzu jedním vneseným genem je nutno neprodleně zakázat.

Navíc jim není trapné ohánět se vědou. Aby své masce dodali věrohodnost, naleznou (nebo si zaplatí) vědce, kteří z různých pohnutek vyrobí výsledky podporující aktivistickou propagandu. Tak vznikají ikony Pusztaie, Séraliniho a podobných. Jenže splaskávají a ulétnou jako Danaus stěhovavý, známý Monarch, v jehož kostýmech pan Hrdinka kdysi přivedl školáky s řehtačkomi na mezinárodní konferenci do Průhonic.

Nedávno se aktivistům zjevila nová ikona. Pan profesor Jürgen Zentek z Vídeňské univerzity (nyní na Technické universitě v Berlíně) se zavděčil rakouské politické víře v nebezpečí transgenose studií svého kolektivu, která prý ukazovala, jak geneticky modifikovaná kukuřice poškozuje rozmnožování myší. Zprávu vydalo rakouské ministerstvo a aktivisté ihned vydali příslušné tiskové prohlášení a zvěst s velkou slávou rozšířili do medií. Samozřejmě současně požadovali odsoudit (nejlépe zrušit) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), protože nezodpovědně neidentifikovat toto dílo ďáblovo.

Rakousko oficielně předložilo „studii“ Evropské unii v prosinci 2008. „Studie“ byla věcně kritizovaná mnohými vědci, což ovšem aktivistům nikdy nevadilo. Rakousko bylo na jednání v Bruselu vyzváno k předložení experimentálních dat, aby mohla být nezávisle vyhodnocena. Nestalo se tak.

Jenže nyní si aktivisté mohou roztrhnout roucha svá. Rakousko studii pana profesora Zenteka odvolalo. Na shromáždění Výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat komise EU oznámilo, že „vědci pověření studií nedokázali předložit uspokojivé statistické vyhodnocení získaných dat“ a příslušní rakouští vládní činitelé dávají od „studie“ ruce pryč.

Chudáci aktivisté. Zase jim splaskl jeden nafouknutý balón, na kterém se snaží zachránit lidstvo před strašnými GMO. Nyní si můžeme ověřit jejich povahu: Posypou si hlavu popelem a vydají odpovídající tiskové prohlášení?

Katedra genetiky a mikrobiologie, přírodovědecká fakulta UK