Neviditelný pes

EKOLOGIE: Růst globální teploty se v 21. století zastavil

24.1.2008

Ve druhé polovině minulého století rostla globální teplota, což podnítilo popularizaci teorie o globálním oteplování zaviněném spalováním fosilních paliv (ropy, uhlí a plynu), tj. činností člověka.

Tento růst teplot se ale na začátku 21. století zastavil, jak ukazuje obrázek měsíčních průměrů teplot od ledna 2000 do prosince 2007:

konec oteplovani

(Zdrojem dat jsou souhrnné průměry globální teploty shromažďované Goddardovým institutem NASA, v grafu je odchylka od průměru leden 2001-prosinec 2007)

Přestože emise CO2 pokračují a jeho koncentrace ve vzduchu dál prudce roste, teplota přestala růst. Jako kdyby nevěřila závěrům a projekcím panelu OSN, jako kdyby nevěřila Al Goreovi a Martinu Bursíkovi.

Pro zelené politiky je to samozřejmě smutná zpráva, protože ti si určitě přejí, aby teplota pokud možno co nejprudčeji rostla. Růst teploty totiž slouží zeleným politikům k ospravedlňování spotřebních daní na elektřinu, uhlí a plyn, k ospravedlňování povinných kvót na přimíchávání biosložek do benzínu a nafty, které zdražují nejen benzín, ale i potraviny, k ospravedlňování povinného výkupu větrné a sluneční elektřiny za několikanásobky tržní hodnoty apod.

výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politikuzpět na článek