1.10.2023 | Svátek má Igor


EKOLOGIE: Postřehy z polemiky Metelka vs. Motl

7.6.2007

Tak se zdá, že neuběhne ani den, aby se na scéně "klimaskepticko - globálně oteplovačské" něco neudálo.
Tentokrát mě zaujal článek Luboše Motla, který je reakcí na článek českého klimatologa Ladislava Metelky a jde rovněž o volné pokračování výměny názorů (aspoň ze strany pana Motla), která na Neviditelném psu už proběhla. Domnívám se, že argumentace pana Motla v jeho posledním příspěvku se může zdát v očích laické veřejnosti velmi odborná a smysluplná. Při bližším zkoumání některých jeho tvrzení je však možno nabýt dojmu úplně opačného. Pokusím se ukázat, proč.
Jedním z nosných argumentů Luboše Motla je vyvrácení tzv. "hokejového grafu". K tomu je nám nabídnut následující graf:

Ač - Obr. 1

Obr. 1: Hokejkový graf, jak ho prezentuje Luboš Motl: vzniká tak dojem, že průměrná teplota na severní polokouli v období s maximem kolem roku 1200 je zhruba o 0.5°C vyšší než v současnosti.

Z grafu se zdá, že rekonstrukce teplot končí v roku 2000 nebo těsně před ním. (Obdobné manipulace bylo dosaženo v grafech dokumentu, který Luboš Motl vřele doporučuje - t.j. Velký švindl s globálním oteplováním) Pravda je však taková, že tenhle graf končí někdy kolem let sedmdesátých, jak je patrné ze srovnání s druhým grafem, který ukazuje instrumentální teplotní záznam až do současnosti.

 Ač - Obr. 2

Obr. 2: (v původní velikosti zde - pozn.red.) Graf z poslední zprávy IPCC ukazuje skutečné teploty do současnosti. Obsahuje samozřejmě i původní "hokejkovou" studii Michaela Manna z roku 1999. Tlustá šedá čára, která sahá do roku 1500, je paleoklimatická rekonstrukce ze zemních vrtů od autorů Pollacka a Smerdona, 2004. Všechny studie dokládají, že průměrné teploty na severní polokouli jsou nejvyšší za posledních 1300 let (já osobně na grafu vidím hokejek dvanáct).

I kdybychom předpokládali, že byly rekonstrukce znázorněné červenou linií na obr. 1, uvedené ve zprávě IPCC z roku 1990, korektní (původní zprávy IPCC z roku 1990 jsem se bohužel nedopátral, takže zda tam opravdu byla publikována tato data, nemohu potvrdit ani vyvrátit), tak ve srovnání s průměrnými teplotami, které panují na severní polokouli dnes, nejsou vyšší, ale přinejlepším stejné. Jednoduše proto, že průměrná teplota nejnižší vrstvy atmosféry se zvedla od roku 1970 asi o 0.5°C. Dále lze je jen stěží přijmout skutečnost, že by si poslední zpráva IPCC z roku 2007 dovolila do publikace zařadit jakoukoli vědeckou práci, která byla někým (ať už ekonomem nebo teoretickým fyzikem) opravdu vyvrácena. Zůstává jen otázkou, jak dlouho se bude objevovat argument o "rozkladu" hokejkového grafu (kdo by se chtěl dozvědět víc o faktech a mýtech kolem Mannovy hokejky, ať zkusí informace v angličtině zde a ve slovenštině zde.)

Nelze opomenout ani slovní spojení "puč v paleoklimatologii" a ti, kteří trochu sledují dění v "klimaskepticko-globálně-oteplovačské" bitvě vědí, že tvrzení tohoto typu lze velmi dobře zařadit mezi konspirační teorie (viz článek Luboše Motla v angličtině). Tato tvrzení mají základ ve víře, že původní práce týkající se analýzy teplot až 20 000 let do minulosti (Graf 3) již není více používána, protože "nevyhovovala" představám alarmistů.

Ač - Obr. 3

Obr. 3: Graf z původního článku Huanga a Pollacka (1997). Ti samí autoři o rok později publikovali s použitím stejné metodiky další článek, který však využívá data jen 500 let do minulosti a rovněž data jen z určité frakce lokalit zemských vrtů.

Nejpravděpodobnějším tvrzením, proč uvedení autoři analýzy teploty na základě zemských vrtů omezili data jak v čase (místo 20 000 let jen 500), tak v prostoru (místo 6000 lokalit pouze 358)‚ je kvalita dat. V žádném odborném článku od roku 1997 nebyly analýzy zemských vrtů užity k analýze průměrné teploty na víc než několik stovek let, protože s klesající hloubkou klesá rovněž jejich spolehlivost. Navíc neexistuje jeden jediný důvod, proč by samotní autoři studie z roku 1997 najednou přestali využívat uvedená data, pokud by v nich sami neodhalili nějaké nedostatky.

Tvrzení Luboše Motla, že grafy HadCRUT3 jsou ovlivněné efektem "tepelných městských ostrovů", je jednoduše mylné. Tato data jsou pro tento efekt korigována výběrem meteorologických stanic, které jsou mimo městská sídla. Efekt tepelných městských ostrovů má navíc na globální záznam povrchové teploty zanedbatelný vliv.
Pak ovšem vyvstává otázka, proč grafy uvedené Lubošem Motlem získané ze satelitů prakticky nevykazují trend oteplování. Jelikož podle standardní vědecké literatury satelitní měření vykazují významný trend oteplování, nabízí se možnost, že Luboš Motl prezentoval teploty jiných vrstev atmosféry, které se oteplují pomaleji. Avšak jaké satelitní měření má na mysli, blíže nespecifikoval. Je možné, že jde o měření střední troposféry, kde je podle autorů Spencera a Christyho globální trend 0.057°C za deset let, i když u jiných autorů jsou údaje poněkud jiné. Nicméně kdo by stejně chtěl věřit, že efekt tepelných městských ostrovů má významný vliv na měření meteorologických stanic a znemožňuje vhodně analyzovat trendy povrchových teplot vzduchu, musel by být s to ještě vysvětlit tání ledovců prakticky na celém světě, zrychlující se tání grónského ledu, tání plovoucího arktického ledu a v neposlední řadě zdokumentovaný posun v areálu (kap. 2.3.) výskytu živočichů a rostlin.
Co se týče poznámky, že globální oteplování by mohlo být způsobeno (proč ale globální oteplování vůbec vysvětlovat, když satelity údajně výrazné oteplování neukazují?) Sluncem, tak jak se to snaží chybnými grafy ukázat dokument Velký švindl s globálním oteplováním, tomu doporučuji nahlédnutí do druhého grafu v tomto článku publikovaném v odborném časopise Earth Observíng System (EOS) v roce 2004.
Kdo by chtěl podobně jako Luboš Motl věřit, že nadějným kandidátem na viníka v roli oteplování je tzv. kosmické záření (které však má prokázaný vliv - 2. graf v odkazu - na formování nízké oblačnosti), měl by si prohlédnout tento graf, popřípadě si přečíst tento článek, kde je vše vysvětleno.
I když nepatřím mezi lidi, kteří by se kvůli globálnímu oteplování báli dýchat, rovněž si nemyslím, že lidstvo může vypouštět skleníkové plyny v takovém rozsahu ještě několik desetiletí nebo dokonce století.

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR