1.10.2023 | Svátek má Igor


EKOLOGIE: Nahradit uhlí dřevem?

18.9.2008

Akú plochu lesov by sme na to potrebovali?

Klimatológ z NASA James Hansen doporučuje (aj tu), aby elektrárne spaľujúce uhlie prešli čo najskôr na spaľovanie biomasy (dreva). A to do času, kým bude možné využiť technológiu CCS (Carbon Capture and Storage, teda uskladňovania CO2 do zeme). Je však takáto požiadavka reálna? Koľko plochy lesa by sme potrebovali, aby sme mohli nahradiť všetku energiu z uhlia?

Globálna spotreba energie v roku 2005 bola ekvivalentná 138 900 TWh. Z toho asi 25 % poskytuje uhlie, teda 34 725 TWh. Ak predpokladáme, že priemerný výťažok z jedného hektáru lesa (tj. 10 000 m2) je asi 20 kWh za deň (a to je rovné 4 kg suchého dreva denne), tak by sme na náhradu energie z uhlia potrebovali 475 849 315 hektárov lesa. To je asi 1,18 násobne viac, ako je celková plocha lesov na Zemi (niečo menej ako 4 miliardy hektárov lesa).

Ešte inak. Na jedného obyvateľa planéty dnes pripadá asi 0,62 hektáru lesa (a každý deň o niečo menej v dôsledku odlesňovania a pribúdajúcej populácie). Z tejto plochy lesa možno v priemere získať asi kWh – a to je takmer o polovicu menej energie, aká bola podľa odhadov spotreba priemerného Angličana v stredoveku a takmer 5 násobne menej, ako je priemerná spotreba energie na jedného obyvateľa dnes.

Takže ak by sme chceli zobrať odporučenie klimatológa Jamesa Hansena vážne, potrebovali by sme na energiu z biomasy využívať všetky dostupné lesy a ešte o niečo viac, aby sme sa vyhli rastúcim emisiám v dôsledku spaľovania uhlia.

Poznámka: údaj 20 kWh/deň/ha pochádza z knihy Davida MacKay – Sustainable energy without hot air – online na www.WithoutHotAir.com a ide o priemernú hodnotu pre európske lesy.