3.10.2023 | Svátek má Bohumil


EKOLOGIE: Devět lží Al Gora?

18.10.2007

V posledních dnech vyvolala v určitých kruzích rozruch informace, že Nobelova cena míru byla přidělena vědcům z panelu IPCC a zejména Al Gorovi. V této souvislosti se objevila také informace, že film Al Gora Nepohodlná pravda, který mu k zisku této ceny určitě pomohl, obsahuje devět zásadních lží – jak informuje například portál Osel.cz (nebo článek Romana Šuly nebo zápis Nejvyššího soudu v Anglii, který rozsudek vynesl). O chybách ve filmu Al Gora se mluví v souvislosti se snahou začlenit tento dokument do výuky mladých školáků.

Nezaškodí tedy, když si ony zmiňované „zásadní chyby“ prohlédneme, pokud možno nestranně. Věty jsou citované přímo od Nejvyššího soudu (zdroj – klimatolog William Connolley).

Tvrzení 1.

I když je mnoho příkladů, které dokládají vliv lidmi vyvolané klimatické změny ve filmu zvolených vhodně, příčiny úbytku sněhu na Kilimandžáru jsou komplexní a lokálního charakteru. Není možné říci, že úbytek sněhu je převážně vlivem lidmi vyvolané klimatické změny.

Legitimní hodnocení. Nešťastně zvolený příklad Kilimandžára však nic nemění na faktu, že masívní ústup (nejen!) tropických ledovců je nepochybným znakem oteplování atmosféry posledních desetiletí. Gore si tuto horu zvolil pravděpodobně proto, že je všem lidem na Zemi dobře známa a představuje jakýsi symbol. Rovněž je pravděpodobné, že pravděpodobně do roku 2030 (nejen) tam už sníh nebude.

Tvrzení 2.

Žáci ve škole můžou mít dojem, že graf vztahu teploty a CO2 za posledních 650 000 let potvrzuje, že CO2 je příčinou nárůstu teploty. Většina klimatologů sice uznává, že nárůst CO2 způsobuje i nárůst teploty za toto období, avšak (ve filmu) chybí reference ke grafu. Bližší zkoumání tohoto vztahu ukazuje, že po většinu období 650 000 let nárůst teploty předchází nárůstu CO2 o několik stovek let.“

Předpokládám, že není úlohou populárně-naučného filmu dopodrobna definovat vztah teplota-CO2 za posledních 650 000 let. To může dodatečně vysvětlit učitel střední, nebo i základní školy. Všichni klimatologové vědí, že nárůst teploty v minulosti předcházel nárůstu CO2. Všichni klimatologové však rovněž vědí, že nárůst globální teploty by nebyl tak výrazný bez dodatečného vlivu CO2. Gore navíc nikde ve filmu netvrdí, že jde o kauzální důkaz vztahu teplota-CO2, ale tvrdí, že tento vztah „je o něco složitější“.

Tvrzení 3.

Neexistují dostatečné důkazy pro tvrzení, že jedna událost v počasí, jako např. hurikán Katrina, je důsledkem klimatické změny. Na druhou stranu IPCC uzavírá, že v některých regionech pravděpodobně došlo ke zvýšení intenzity tropických cyklónů, a to pravděpodobně vlivem lidí.“

Možná mi selhává paměť, ale nevzpomínám si, že by Gore vysloveně tvrdil, že hurikán Katrina byl způsoben globálním oteplováním. Pokud chtěl tenhle dojem „vyvolat“, jde o zavádění.

Tvrzení 4.

Všeobecně je přijímán nedostatek důkazů pro tvrzení, že vysychání jezera Chad je převážně způsobeno oteplováním.“

Existuje studie, které tvrdí něco jiného1. Je z roku 2006, takže Gore o ní při tvorbě filmu vědět nemohl. Nicméně je pravděpodobné, že klimatická změna se na vysychání jezera Chad podílí, byť dominatní v tomto případě je pravděpodobně zemědělství a pasení dobytka.

Tvrzení 5.

Není jasné, na kterou studii se Gore odvolává, tvrdí-li, že polární medvědi tonou.“

Nejsem si zcela jist, jestli Gore ve filmu vysloveně tvrdí, že polární medvědi „tonou“, podle abstraktu studie v časopise Polar Biology (2006) se však riziko utonutí medvědů s ubývajícím ledem zvyšuje. Pokud měl soudce na mysli kreslený film, ve kterém polární medvěd bezradně hledá ledovou kru, tak si myslím, že jde spíš o ilustraci rychlého tání plovoucího ledu v Arktidě (obr. 1).

led v Antarktidě

Obr. 1.: Rok 2007 doslova šokoval odborníky. Úbytek ledu byl enormní. Poslední klimatické modely předpovídají zmizení arktického ledu v létě kolem roku 2040, ve světle pozorovaného miznutí někteří hovoří už o roku 2030. Ještě před pár lety se vědci domnívali, že led roztaje kolem roku 2100. Zelená linie zobrazuje led v posledním rekordním roce 2005 a žlutá průměr v letech 1979-2000). Zdroj: NASA

Existuje však studie, která dokládá nikoliv snižování počtu polárních medvědů, ale snižování jejich hmotnosti v důsledku zvýšeného výdaje energie při shánění potravy.

Tvrzení 6.

Podle IPCC je nepravděpodobné, že došlo k prudkým změnám v oceánském výměníku, známém i jako „termohalinní cirkulace“, v průběhu tohoto století. Pravděpodobně však dojde k jeho zpomalení. Většina vědců by úvahy o příchodu doby ledové brala jako čistou spekulaci.“

Pravdou je ovšem také, že Gore vysloveně neříká, kdy by mohl nástup doby ledové začít.

Tvrzení 7.

Správa IPCC předpovídá, že pokud teploty vzrostou o 1-3°C, může dojít k zvýšenému blednutí korálů (coral bleaching) a následně k zvýšené mortalitě, pokud se korály neadaptují nebo neaklimatizují. Zatímco existují důkazy, že klimatická změna má vliv na stres korálů, je těžké odlišit její působení od jiných stresorů, např. nadměrný rybolov nebo znečištění.“

Zdá se mi docela legitimní, že Gore mluví o korálech a klimatické změně, pokud ovšem neříká, že klimatická změna je jediný faktor při jejich zvýšeném úhynu. Naopak se zdá, že korály v budoucnu budou mít veliké problémy.

Tvrzení 8.

Školáci by mohli mít dojem, že nárůst hladiny moře o 7 metrů (v důsledku úplného roztátí Grónska anebo částečného roztátí Grónska a Západo-Antarktického štítu) by mohl nastat v průběhu následujících desetiletí. Podle předpovědí IPCC by takový nárůst moře trval tisíciletí. Na druhou stranu školáci by měli vědět, že i předpovídaný menší nárůst hladiny moře může mít vážné důsledky.

Gore chce filmem vzbudit u (mladých?!) lidí určité pohnutky a přinutit je zamyslet se nad (svou) budoucností, zřejmě proto zde značně přehání. Na jeho obranu lze říct, že netvrdí, kdy k nárůstu hladiny moře může dojít. Na druhou stranu se však množí hlasy, že tání pevninského ledu (a tím i nárůst hladiny moře) opravdu může být mnohem rychlejší, z důvodu (zatím) značné nedokonalosti ve znalostech fyziky chování tajícího ledu. Varovný by měl být i signál, že ke zvýšení hladiny moří i o několik metrů za sto let už v minulosti došlo.

Tvrzení 9.

Není jasné, které národy v Tichém oceánu má Gore na mysli, když mluví o evakuaci na Nový Zéland. Není jasné, že existuje nějaký důkaz o evakuaci v Tichém Oceánu v důsledku lidmi vyvolané klimatické změny.“

Snímek ve filmu přebral Al Gore od Marka Lynase, který ho obhajuje v Guardianu. Je rovněž prokázáno, že i malý nárůst hladiny moře se výrazněji projeví při bouřích.

Jde tedy skutečně o devět zásadních chyb, které zpochybňují základní poselství filmu? Toto hodnocení ponechám na čtenáři. Je dobré rovněž vědět, že Nejvyšší soud v Anglii souhlasí se zavedením filmu do výukového procesu žáků, avšak až po opravě nepřesných tvrzení.

Zdroje:
1- Biasutti, M. and Giannini, A. 2006: Robust Sahel drying in response to late 20th century forcings. Geophys. Res. Lett., 11, L11706. doi:10.1029/2006GL026067
http://gnosis9.net/gallery.php?akce=galerie_ukaz&galerie_id=1 – obrazová příloha tání ledu na Aljašce
www.nsidc.org
earthobservatory.nasa.gov
William Connolley – recenze 9 chyb, které identifikoval Nejvyšší soud
Stanislav Mihulka – poznámka o 9 chybách Al Gora na populárně-vědeckém portálu www.osel.cz
a v neposlední řadě Neviditelný pes

autor je doktorand Ústavu systémové biologie a ekologie v Brně

www.ac.blog.sme.sk