20.1.2022 | Svátek má Ilona


DOKUMENT: Stanovisko 66 k EU

27.5.2006

Prohlášení 66 českých vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s názory a postoji presidenta republiky k dalšímu směřování Evropské unie.

Se znepokojením sledujeme opakovaná kritická vyjádření prezidenta republiky k budoucnosti Evropské unie (EU). Naposledy k tomu došlo při zasedání Učené společnosti ČR 15. května t.r. (text zveřejněný v MFD 16.5.). Chtěli bychom upozornit na to, že:
1) na základě dosavadního vývoje v EU považujeme za zcela liché obavy o ztrátu naší národní či kulturní identity,
2) se naprosto nenaplnily obavy z ekonomických problémů krátce po vstupu do EU - naopak došlo ke zrychlení hospodářského růstu v naší zemi,
3) nepozorujeme žádný nesnesitelný tlak bruselské byrokracie, která nás údajně čím dál tím více dusí.
Nesdílíme prezidentův kritický pohled na proces evropské integrace a jeho srovnávání s dřívějšími integračními snahami v rámci sovětského bloku považujeme za velmi nepřípadné. Stejně tak nepociťujeme, že by náš vstup do EU byl provázen deficitem demokratičnosti.
Nesouhlasíme s návrhy pana prezidenta vrátit současnou EU o 20 let zpět do podoby pouhé celní unie. Jsme přesvědčeni, že je v bytostném zájmu naší země, aby se EU nadále upevňovala a aby se vztahy mezi členskými státy institucionálně prohlubovaly.
Věříme, že je správné usilovat o to, aby co nejdříve reálně vzniklo povědomí o "evropském občanství", aby byl přijat základní evropský ústavní dokument a aby se posílil význam demokraticky zvoleného Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že takový vývoj zajistí Evropě důstojné místo v dnešním a zvláště budoucím světě mezi ostatními silnými politickými a ekonomickými partnery a konkurenty - USA, Čínou, Indií, Ruskem a dalšími státy či společenstvími států.

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c.
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.
MUDr. Jan Bureš, DrSc, Dr.h.c. mult.
RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.
Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Dr.h.c.
RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc.
Prof. MUDr.Tomáš Eckschlager, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek
Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Prof. RNDr. Petr Horák, PhD.
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Chýla, DrSc.
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c.
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.,
Prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Dr.h.c.
Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.
Doc. Ivana Noble, Ph.D.
Prof. Mgr. Petr Oslzlý
Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc.
Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ing. Zdeněk Šroubek, DrSc.
Doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
Ing. Karel Ždánský, CSc.
Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.

66 signatářů Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.