23.9.2023 | Svátek má Berta


BOTANICKÁ ZAHRADA: Pouště premiérově ve Fata Morganě

25.1.2006

Putovní výstava Boj proti suchu a rozšiřování pouští startuje

Rozšiřování světových pouští představuje jeden z největších současných problémů životního prostředí: ohrožuje jednu pětinu světové populace (od severní Afriky až po centrální Asii žijí v oblastech ohrožených zvětšováním pouští dvě miliardy lidí) a třetinu zemského povrchu (což je více než 4 miliardy hektarů planety)…

V roce 1994 hospodářsky vyspělé země sjednaly Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci, ve které se zavázaly, že poskytnou zemím ohroženým tímto jevem pomoc, a to nejen finanční, ale také ve formě potřebných technologií a "know how". K červnu loňského roku k Úmluvě přistoupilo již 191 zemí z celého světa. Česká republika se k ní připojila v dubnu 2000 jako jedna z prvních zemí střední a východní Evropy, v kategorii tzv. dárcovských zemí, neboť sama nepatří k desertifikací postiženým zemím.

SaharaBotanická zahrada hl. města Prahy se 26. ledna stane místem, kde zahájí svou trasu putovní výstava Boj proti suchu a rozšiřování pouští. Výstava je věnovaná roku 2006 - Mezinárodnímu roku boje proti suchu a rozšiřování pouští. Na panelech umístěných ve skleníku Fata Morgana se budou moci návštěvníci dozvědět o roli České republiky v boji proti desertifikaci. Nebo o tom, že společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství, řadou soukromých subjektů, univerzit, výzkumných ústavů a dalších nevládních organizací už zahájila konkrétní formu pomoci. Např. při zajištění zásobování pitnou vodou postižených míst v Etiopii, Mongolsku a Burkina Faso (západoafrický stát). Vernisáže, která ve Fata Morganě proběhne 26. ledna 2006 ve 13 hodin se vedle ministra životního prostředí Libora Ambrozka zúčastní i velvyslanci afrických zemí a další členové diplomatického sboru. Výstava potrvá do 28. února 2006.

Úplné vyřešení problémů, spojených s desertifikací, pokud je vůbec možné, představuje úkol pro mnoho následujících generací…

Možná nevíte, že:
*
Desertifikace (význam slova) = proces rozšiřování pouště (zejména na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka.
* 17. červen je od roku 2004 OSN vyhlášen Mezinárodním dnem boje proti desertifikaci.
* Česká republika se k Úmluvě připojila podpisem dne 25 ledna 2000 jako 161. stát.
* Desertifikace má závažné sociálně ekonomické aspekty, přispívá k prohlubování chudoby místního obyvatelstva, často ji doprovází hladovění.
* Desertifikace se spolu se změnou klimatu a ztrátou biodiverzity řadí k největším současným celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž řešení není možné bez mezinárodní spolupráce a společného úsilí.
* Bouře mohou zvednout jemný písek ze Sahary a způsobit jím dýchací problémy lidem až v Severní Americe.
* Někteří vědci odhadují, že se každý rok do atmosféry dostává až miliarda tun prachu z oblasti Sahary.
* Prachem přenášené mikroorganismy z Afriky poškodily korálové útesy v Karibském moři a písečné bouře z Afriky mohou poškodit schopnost rostlin růst třeba až na Floridě.

FOTO: Pouště ohrožují třetinu zemského povrchu, což je více než 4 miliardy hektarů planety.

www.botanicka.cz