Neviditelný Pes

AUSTRÁLIE: Nejstarší umělecké památky lidstva?

29.2.2016

Oblast Kimberley se nachází v severozápadní části australského kontinentu. Už dávno se ví, že jeskynní a skalní malby domorodců, jichž zde bylo objeveno obrovské množství, mohou být mezi těmi nejstaršími na světě, pokud nejsou vůbec nejstarší. Právě na to se nyní soustřeďuje úsilí jak vědců, tak i tradičních majitelů půdy. Míst, na nichž se nacházejí malby, je zde v řádech desetitisíců; ne všechny ovšem si mohou činit nárok na to zvát se starými, natož prastarými.

Kimberley 1

V řadách Aboriginálců zřejmě vždy byli umělci, z nichž někteří snad i požívali zvláštního statutu ve svých komunitách ─ to podle toho, jak dalece zde byl, či stále ještě je, spojen život jejich kmene s tradicemi, které jej ve větší či menší míře dosud ovládají. Nejčastěji se objevují obrazy lidských tváří, postav, lidské i zvířecí, případně to, co bychom nazvali obludami, monstry. V zásadě se jedná o totemismus a podle toho, která zvířata má ten který kmen za své znamení, se řídí to, co domorodí umělci malují - i když musíme počítat i s tím, že často mohou malovat jen pro vlastní potěšení. Z těchto i z jiných důvodů je dnes obtížné určit stáří jednotlivých maleb i celých „galerií“. Některé mohly být periodicky obnovovány, zejména ty, které přímo souvisely s kmenovými tradicemi či mytologií. Mohli bychom je snad i přirovnat k evropským modlitebnám, kostelům a katedrálám, které také procházejí vývojem, zejména pokud jde o jejich umělecký obsah. Základní stavba, tak jak ji vidíme dnes, mohla přitom též vzniknout na místě, kde již předtím stála stavba jiná, mnohem staršího data. Což nemusí už vůbec být patrné. To vše musejí týmy vědců, které začaly zmíněné malby zkoumat, brát v úvahu.

Kimberley 2

Dnes se odhaduje, že Austrálie byla osídlena obyvatelstvem, které dnes máme za původní, zhruba před 50 tisíci lety. Je ovšem dost možné, že zde byla předchozí osídlení, že existovaly předchozí civilizace, o čemž bývá přesvědčeno stále víc a víc lidí. Pokud se ale budeme držet známých faktů, je tomu asi těch padesát tisíc let od doby, kdy sem přišly, či spíše se připlavily, první domorodé kmeny, nejpravděpodobněji odkudsi z Asie. Pokud se ti anonymní malíři mezi nimi dali do práce někdy v průběhu prvních deseti tisíců let prožitých na tomto kontinentu, což je dosti možné, snad i pravděpodobné, asi by jejich práce pobily ty, které známe z jeskyní ve Španělsku či ve Francii, o nichž se odhaduje, že jsou staré asi čtyřicet tisíc let. Prozatím tam, kde to šlo, je stáří nejstaršího umění nalezeného v oblasti Kimberley, odhadováno asi na 17 500 let. Úctyhodné, to jistě, avšak nikoliv světoborné. Ovšem zatím byla analyzována jen nepatrná část existujících maleb. Některé mohou být poměrně nedávného data, v řádu „pouhých“ stovek let. Kdyby se ale podařilo prokázat, že toto umění se začalo vytvářet už brzy po příchodu původního obyvatelstva na australský kontinent, jednalo by se zřejmě o nejstarší souvislý řetězec umění, až doposud objevený kdekoliv na světě.

Kimberley 3

Je tedy možné, že by mohlo dojít k objevům, jimiž by se takto posunuly hranice lidské tvořivosti? Velice to závisí na tom, co se podaří zjistit týmům z australských univerzit, v současnosti z Melbourne a Perthu, zabývajících se datováním těchto obrazů. Vědci užívají nejnovějších metod založených na rozkladu radioaktivních částic nepatrných částí minerálního povlaku nacházejícího se v největší blízkosti vrstev samotných maleb. Protože takovýchto rozborů jsou zapotřebí stovky i tisíce, než lze cokoliv prohlásit pokud ne už přímo za prokázané, tedy aspoň za pravděpodobné, musí být jasné, že na výsledky si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Třeba to ale bude stát za to!

Autorovy memoáry: http://www.vojen.com
Autorovy stránky: http://www.voyenk.comzpět na článek