8.7.2020 | Svátek má Nora


ARCHEOLOGIE: Záhadný nález z Opavska

26.4.2019

Tajemné kletby a zaříkávadla na olověných tabulkách

Nedávno se ke mně dostala docela podivná věc. Šlo o olověnou tabulku, kterou mi přinesl přítel. Našel ji jeho známý na poli někde u Opavy. V jednom malém regionálním muzeu, kam ji přinesl ukázat, o ni neměli zájem. Nic zvláštního na ní neviděli a prý nemají techniku na to, aby zviditelnili nezřetelné vrypy. Po pravdě řečeno deformovaná tabulka na první pohled vypadá jako kus instalatérského odpadu z nedávné doby, kdy se ještě pro instalace vodovodních rozvodů běžně používalo olovo. Pracovníci v muzeích jsou ale snad placeni za to, aby se zabývali i takovými neobvyklými nálezy. Můj úkol byl pokusit se pořídit fotografie vrypů a zjistit, zda něco znamenají.

olověná tabulka

Ukázalo se, že to zas až tak složité není. Při šikmém osvětlení destičky žárovkou 500 W byly na fotografiích patrné dvě řady znaků a pod každou z nich řada písma. Nejlepší výsledek byl dosažen fotografováním při přímém osvětlení dvěma pětisetwattovými žárovkami a použití infračerveného filtru HOYA.

Na olověné tabulce (134 x 72 mm, tloušťka 3 – 3,5 mm, váha 278 g) jsou vyryty dva obdélníky cca 10 x 2 cm. V každém obdélníku je řada znaků a pod znaky řada písma. Znaky nejspíše nemají žádný význam, jde o ornamenty. Řada ornamentů ve spodním obdélníku začíná a končí křížkem. Podle prvního dojmu těch, kterým jsem fotografie ukázal, by nápis snad mohl mít něco společného se starogermánskými jazyky, například gótštinou a pocházet z doby stěhování národů, tedy z 4. - 6. století. To rozhodlo o tom, na koho se obrátit.

levá část tabulky, infrafotografie.
pravá část tabulky, infrafotografie

levá a pravá část tabulky v IR světle

Odborníků na gótštinu a další starogermánské jazyky u nás mnoho není. Přesně dva – jeden na Univerzitě Karlově, druhý na Ostravské univerzitě. Oba se nápisy na tabulce ochotně zabývali a došli k závěru, že zde není žádná spojitost s gótštinou, starou severštinou či jinými starogermánskými jazyky.

Fotografie tabulky byly vystaveny na jednom německém archeologickém webu. K tabulce se vyjádřilo několik návštěvníků diskusního fóra. Shodli se v tom, že se jedná o moderní písmo, směs písma Sütterlin a německého psacího písma. Na vysvětlení jen tolik, že písmo Sütterlin je pojmenováno po svém tvůrci, vzniklo z podnětu pruského ministerstva kultury a školství v roce 1911 a do pruských škol bylo zavedeno v roce 1915 pro účely výuky psaného německého písma. Text lze prý číst takto:

První řada: Metzeriny / Behton / Rafet / Kocha / nečitelné/ Baul . Druhá řada: Mothon / Bhiton / Reser / Broch / Bosi / Brotn..(?). Nelze zjistit, zda text něco znamená. Nápis může mít nejvýš 100 let. Shoda na diskusním fóru byla i o způsobu čtení, pouze u písmena, které jeden z diskutujících interpretoval jako B (např. první písmeno druhého slova v prvním řádku „Behton“) se podle jiného návštěvníka webu jedná o písmeno P, jak se údajně psalo v 17. století. Šlo by pak o „výpůjčku“ v novodobém textu. Určitý smysl v němčině by mohlo dát čtvrté slovo ve druhém řádku Broch – pozměněno od Brach - zlomil a po něm následující slovo Bosi, které může být zkomoleninou německého slova Böse – zlo.

hypotetická interpretace: zlomil zlo

hypotetická interpretace: zlomil zlo

Dostal jsem články o kletbách vyrytých na olověných destičkách. Olověné tabulky s tajemnými znaky se používaly (např. za účelem někoho proklít) v antice. Z oblasti Římského impéria je známo 1600 takových olověných tabulek s kletbami. Byla to kouzla, která měla způsobit nějakou škodu. Používali je například při závodech vozů nebo vražedných bojích gladiátorů diváci, kteří sázeli na vítězství svých favoritů. Olověná tabulka s kletbou, která měla někomu uškodit, se pohodila někde v blízkosti závodní dráhy. Jsou psané starou řečtinou a latinou a většinou jsou nečitelné.

Olověné tabulky s tajemnými zaříkáními proti zlu pocházejí i z křesťanské doby. V Evropě je od 11. století známo 68 nálezů takových olověných tabulek, většinou ze Skandinávie. Z Německa pochází 13 nálezů. Mají křesťanské symboly a začínají slovy z Evangelia. Nacházejí se v ženských a v dětských hrobech a také na polích. Bývají přeložené a stlačené, takže text není vidět. Proto byly dlouho v hrobech přehlíženy. Nejsou v nich kletby, ale tajemná zaříkávadla proti zlu.

Podle české legislativy je za archeologický nález považována jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, včetně období 20. a 21. století. Archeologickým nálezem je tudíž i olověná tabulka s ornamenty a záhadným nápisem. Smysl textu se patrně nepodaří zjistit, neboť nejspíše obsahuje záměrně slova bez významu, popřípadě slova nějak pozměněná. Unikátnost této olověné tabulky může být v tom, že jde o ojedinělý nález v České republice a zřejmě také o neobvyklý příklad použití starého rituálu – psaní zaříkávadel proti zlu na olověné tabulce ještě počátkem 20. století. Nabízená interpretace čtení slov jako „zlomil zlo“ (?) by docela pěkně odpovídala účelu olověných tabulek se zaříkáními proti zlu. Rovněž vzhledem k nevelkému počtu nálezů olověných destiček by nález z Česka mohl být unikátem. S výsledky dosavadních šetření předá nálezce olověnou tabulku muzeu.

Foto: autorSOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa
SOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa

Království lesa je unikátní rodinné hřiště inspirované šumavskou přírodou. Kousek od Lipenské přehrady a Stezky korunami stromů tak naleznete pro sebe a svou rodinu místo, kde si užijete skvělou zábavu. Zapojte se do soutěže a vyhrajte celodenní vstupné.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.