21.5.2022 | Svátek má Monika


ARCHEOLOGIE: Objev, který stojí za pozornost

24.2.2020

Archeologickým hitem těchto dnů je informace o nalezení starověkého kananejského chrámu v lokalitě Lakíš (též Lachiš, v kralické Bibli Lachis). Jak právě naznačeno, zmíněno je toto město v Bibli. Ale nejen tam.

Jmenováno je také na tabulkách tzv. Achetatonského archivu nalezených v egyptské El Amarně a pocházejících ze 14. století před naším letopočtem.

Biblický Lakíš se nachází asi 60 km jihozápadně od Jeruzaléma. Ve starověku ho poznamenal nelehký osud, několikrát byl zničen a po čase znovu obnoven. Nás ale zajímá jeho historie z doby, kdy se lid Izraele vrátil z egyptského otroctví, vůdce Mojžíš byl po smrti a jeho nástupce Jozue čelil obří výzvě: Zaslíbenou zemi opanovat a vytvořit v ní fungující národní pospolitost.

Nepřáteli byli nejen všeobecně více známí Filištínští (biblický výraz), ale ještě před nimi Kananejci, seskupení do městských států. Měl-li být Jozue úspěšný, musel tato města dobýt, jejich vojska porazit a populaci nemilosrdně zlikvidovat (případně podrobit); zdá-li se nám to dnes kruté, pak jistě právem, leč jiné cesty nebylo. Pokud by Jozue neuspěl, znamenalo by to, že celá mojžíšovsko-aronovská mise „z otroctví do svobody“ byla marná.

A tak v Jozuově biblické knize čteme (ve verších 31 a 32 desáté kapitoly):

Potom táhl Jozue spolu s celým Izraelem z Libny do Lakíše, oblehl jej a bojoval proti němu. I vydal Hospodin Lakíš do rukou Izraele. Druhého dne jej dobyl, vybil jej ostřím meče i vše živé v něm, stejně jako naložil s Libnou. (Text dle ekumenického překladu).

Podobně porazil Jozue další a další města, jejich krále a vojska a vyčistil zemi od pohanů pro lid Izraele. Znovu opakuji: nemusí se nám to líbit, můžeme být šťastni, že žijeme v jiné době, nicméně takové byly ve starověku poměry. Vezměme to na vědomí.

Uvedl jsem, že Kananejci byli pohané. V biblickém slova smyslu ano – uctívali modly, jmenovitě Baala, kterému byly v zemi stavěny svatyně. Jednu takovou odkryli při archeologickém průzkumu právě v Lakíši. V čele prací stáli prof. Yosef Garfinkel z jeruzalémské Hebrejské univerzity a prof. Michael Hasel ze Southern Adventist University v americkém Tennessee.

Při odkrývání ruin lakíšského kananejského chrámu starého asi 3200 let byly objeveny bronzové kotle, dýky a hlavy seker vyzdobené obrázky ptáků, dále se našlo vyobrazení posvátného brouka scarabea, zlacená láhev se jménem jednoho z nejmocnějších faraonů Ramsese II., amulet s nákresem bohyně připomínající starověkou Hathor nebo úlomky bronzových nádob s hieroglyfickými nápisy – to vše nasvědčuje úzkým vazbám Kaananejců na starověký Egypt.

Nejen to.

U chrámového oltáře byly objeveny dvě figurky boha Baala v jeho typickém postoji se zvednutou pravou paží a jako naprostá senzace je hodnoceno vůbec první vyobrazení písmene samech protokananejské abecedy, z níž se pak vyvinulo stejnojmenné písmeno abecedy hebrejské.

Opět se potvrdilo, že mezi biblickým poselstvím a vědou, v tomto případě archeologií, není takový rozpor, jak soudí ateisté. Je ale věcí každého z nás, jaký postoj k Bibli zaujme. Cílem tohoto článku je toliko rozšířit všeobecný přehled.

Fotoodkazy
Dvě sošky Baala ZDE
Části pozlacených bronzových nádob s hieroglyfy
ZDE
Keramický střep s vyobrazením písmene samech (označen žlutě)
ZDE

Stejskal.estranky.czPro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou
Pro všechny šťastné andílky: Nenechte si ujít testování s Havlíkovou apotékou

Trápí vaše miminko opruzeniny, odřeniny od plenek, zarudlá místa, ekzémy a suchá pokožka po koupeli? Otestujte s námi zdarma léčivou mast od...