1.2.2023 | Svátek má Hynek


ZDRAVOTNICTVÍ: Zdůvodnění

25.10.2007

aneb Jakmile se začne něco zdůvodňovat, jedná se už nejspíše o pochybný podnik

MF Dnes přinesla článkem Lékařům hrozí pracovní soboty oznámení snahy ministra zdravotnictví zavést pracovní týden lékařů o osm hodin delší než současný. Hodiny navíc, které mají lékaři nyní placeny jako přesčas, budou zahrnuty v základní pracovní době. MF Dnes se přitom dopustila určitých nepřesností :

- pod č.j. 31530/2007 ze 4. října 2007 je ministrem předložen návrh, aby vláda stanovila nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve zdravotnictví, což jsou lékaři, zubní lékaři, farmaceuti a zdravotničtí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání.

- nejde o omezení dobře placených přesčasů, jak se v článku píše, ale o možnost určit rozsah týdenní pracovní doby až do výše 56 hodin včetně práce přesčas. Nevím, co MF Dnes míní dobře placenými přesčasy - odměna za práci je určena právními normami všem stejně, bez ohledu na profesi.

MF Dnes cituje mínění mluvčího Cikrta: "Platný zákoník práce se neustále porušuje, protože lékaři i tak pracují více než čtyřicet hodin, jen v jiném režimu," míní mluvčí a dodává: "Bojíme se, že by byla časem ohrožena péče o pacienty, protože na ni peníze nezbudou." To je jádro pudla.

Chtělo by se říci nemáte-li na doktora, nemáte ani na péči. V důvodové zprávě ministr uvádí, že lze v nejbližší době očekávat dopad Zákona č. 262/2006 Sb. na dostupnost zdravotní péče, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce (síc!!), dodržování zákoníku je až nemožné a asociace nemocnic apelují na okamžité řešení, záměr zamezit přetěžování lékařů a zajistit jejich odpočinek se minul s účinkem. Takže přidejme hodin a účinek se dostaví? To už je příliš na školskou logiku a jen okamžik zmizení při diferenciálním počtu by mohl dát způsob k pochopení. Nebo o ten účinek nejde ?

V návrhu jsou podmínky sjednání delší pracovní doby, m.j. souhlas zaměstnance.Ten v privátních nemocnicích, kterých je většina, bude snadné získat. Jistě v jiném režimu, než který zmínil mluvčí.

Ministr před časem slíbil, že nemocnicím vypomohou lékaři z Bulharska a Rumunska. Kde jsou, aby pomohli, když hoří až tak, že vláda musí nařídit delší pracovní dobu? Proč jsou do návrhu zahrnuty i zdravotní sestry, když je třeba řešit přesčasovou práci lékařů? Z jakého principu může vláda stanovit nařízení, skrze něž zaniká rovný přístup k právům? Jak vláda ví, že zvýšení pracovní doby o 20% na straně jedné stačí k řešení, na straně druhé neponíží principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Pravice proklamativně horuje proti silnému státu. Skutek je tu - výkonná moc státu loni hlásala, že je třeba bezpečnost, letos dostupnost. Sledování času práce řidičů kamionů je na minuty. Je to pro bezpečnost jejich a okolí. Zdravotníkům a od nich asi nebezpeční nehrozí. Děkuji vládě za důvěru, ale prosil bych upřímnost: je třeba ušetřit ročně avisovaných deset miliard a není populární omezit péči samotnou, sníží se tedy odměna za její poskytování. Politikové, kteří to myslí upřímně, jsou známí všeobecně. Kážou vodu a pijí víno, říkají my a myslí já. Mají na to své mluvčí a netečný už národ.

Všeho však do času. ČTK 22.10.2007: Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt řekl, že ministerstvo sice návrh na tripartitě předložilo, ale protože neprošel, netrvá na něm. A co bude s dostupností?

Autor je lékař