10.12.2022 | Svátek má Julie


ZDRAVOTNICTVÍ: Zbytečná panika kolem osobních účtů

12.12.2005

Proč tak vehementně Rath zavrhuje osobní účty ve zdravotních pojišťovnách? Odpověď je prostá. Pacient by si velmi dobře ohlídal své náklady a to se nemůže některým lékařským zařízením naprosto hodit. Kupříkladu při přijetí pacienta na operaci v pátek, když operační den je v úterý, by si nemohly nemocnice účtovat za pátek až neděli, protože pacient by jim to nedovolil a přišel až v pondělí. Za současného sytému přijatého pacienta pustí na sobotu a neděli domů a nastoupí až v pondělí, ačkoli pojišťovně účtují tři dny naprosto nevynaložených nákladů..

Mít svůj osobní účet v pojišťovně je výhodou nejen pro pacienta, který tak ušetří své prostředky, ale i pro celý sytém zdravotnictví. Uveďme si příklad takového fungování zdravotního účtu.

Úhrada péče: peníze za úhradu zdravotní péče přijdou do pojišťovny, kde je pacient registrován. Je jedno, zda od státu za státní pojištěnce, zaměstnavatele či osobního plátce. Tam se rozdělí v poměru kupříkladu 50% do společného účtu či rezervního fondu pod jeho kódem, ze kterého se budou platit operace a dlouhodobé nemoci včetně léků pro všechny nemocné v poměrné části, a 50% na jeho osobní účet.

Návštěva lékaře: pacient předá kartičku od pojišťovny sestře, ta ji projede čtecím zařízením a na počítači doktora automaticky naskočí karta pojištěnce jednotná pro všechny. Lékař provede prohlídku, zanese údaje do karty, vyjede mu z tiskárny recept s jeho přidělenou číselnou řadou z MZ a účet ve trojím provedení. Pacient podepíše, jedna kopie jemu, jedna pojišťovně, na základě níž pak pojišťovna provede úhradu z pacientova či společného účtu dle povahy nemoci. Samozřejmě, lékař musí být napojen on-line na internet. Na to by mu mělo přispět ročním paušálem MZ, které by mělo úsporný a kontrolní systém podpořit. Údaje z karty pacienta a předepsaný lék včetně částky, kterou mu spočítá program dle výkonu a bodu přenese lékař do dané pojišťovny jedním kliknutím. Každý v pojišťovně bude mít svou elektronickou zdravotní kartu s možností dálkového přístupu pod kódem. Pojišťovna již jen odešle některé statistické údaje do centrálního registru MZ. Recept se celý přenese do centrálního registru MZ.

Návštěva lékárníka: lékárník vezme kartičku pojišťovny, projede čtecím zařízením a podívá se do registru receptů MZ, zda souhlasí číslo. Pak vydá lék. Pokud nebude souhlasit číslo, lék nevydá a pojištěnce nahlásí pojišťovně. Tak se zamezí falšování receptů a prodejům léků přes internet různými šíbry, kteří si na falšovaný recept vyzvednou léky a pak s nimi kšeftují s obrovským ziskem sobě do kapsy, přitom lék už jednou zaplatila pojišťovna. Často jsou to prostředníci spolupracující s lékaři. Zamezí se i vydávání léků narkomanům na falešný recept. To vše platíme ze společné kapsy zdravotního pojištění. Všechny léky do 100 Kč si hradí pacient sám. Důchodci do 50 Kč. Pak není třeba kontrola lékárníka v registru MZ.

Převod prostředků na jiný účet: Účty se budou dědit bez zatížení notářských poplatků a jakýchkoli daní. Peníze přejdou na účet dědice, a to i nespotřebované z rezervního fondu uložené pod jeho kódem. V tomto rozložení se načtou na účty jiné pojišťovny. Totéž při přechodu k jiné pojišťovně. Kdo bude chtít ze svého účtu dotovat účet svého rodiče či příbuzného, stejný postup. Kdo překročí na svém účtu určitou částku, může dostat od pojišťovny čerpání bonusů, mít z účtu placenou kompletně lázeňskou péči, refundace doplatků za léky po předložení účtu atd. Na jiné platby než související se zdravím pacienta nebude možno peníze z účtu čerpat. Při malé částce na účtu z důvodu nehospodárnosti písemné varování pojišťovny, že účet je třeba nadotovat. Při přečerpání částky na účtu výpověď pro klienta, zaplacení péče ze zbytku na rezervním fondu a přeplatek zaslán pacientovi, nedoplatek vymáhán exekučně. Výpisy z účtu po internetu kdykoli nebo jednou ročně spolu se zpravodajem pojišťovny.

Komentář: tímto opatřením vznikne naprosto přesná kontrola jak MZ, tak revizních lékařů, kteří budou také nahlížet do registru MZ a hlavně dokonalá kontrola pacienta a pojišťovny. Pacient už si ohlídá, aby nešel na zbytečné kontroly, které zaplatí z účtu, aby nečerpal léky, které pak nebere, protože je zaplatí buď v hotovosti či ze svého adresného účtu. Při zavedení osobních účtů je jakákoli spoluúčast pacienta za prohlídku a recept, kterou chce nyní zavádět ČSSD, zbytečná. Proč se tedy bát osobních účtů, které by financovaly zdravotnictví naprosto stejně jako nyní, jen s tou úpravou, že bude velmi důsledná kontrola peněz, ze které nic neunikne zbytečně a hlavním kontrolorem svých financí bude sám pacient. Snad jen to vadí kritikům, že se již nebude moci podvádět, a to je účel osobních účtů.

Pavel Kuthan st.