Neviditelný pes

ZDRAVOTNICTVÍ: U Madridu se bojuje za Prahu

4.3.2006

Současná diskuse o zdravotnictví se začíná blížit archetypálnímu boji dobra se zlem.

Každý diskutující neopomene zdůraznit, že jeho ústy promlouvá pravda, na druhé straně je nejčernější zlo. Na mě z toho dýchla doba, kdy zuřil nelítostný třídní boj - proletariát, zbohatlíci, keťasové a jiná pakáž a na druhé straně barikády pacient a „prostý lid“. Objevují se články typu: David Rath, kandidát ČSSD, musí jít! Zisky, marže a politické zadání, o to však půjde, píše redaktor Práva J. Hanák. Někde v hloubi mozku se mi vynořila ještě jedna vzpomínka, a to na heslo „U Madridu se bojuje za Prahu“. Chtěl bych toto heslo pozměnit na “Na Staroměstském náměstí se bojovalo za pacienta a zdravotníky“.

Stále se snažím najít na jednání pana ministra pozitivum, jedno jsem našel: podařilo se mu a zdá se, že se dále daří, donutit vládu k zvýšení sumy peněz plynoucích do zdravotnictví. První krok, který se povedl, bylo zvýšení úhrady za pacienty od státu. Jeho zatím poslední krok je shánění 2GKč do zadlužených fakultních nemocnic.

Podívejme se na tento vysoce nesystémový krok poněkud blíže .Do soukromých zdravotních zařízení se dostává ze zdravotního pojištění asi 25%, zbytek jsou léky a nemocnice. Největší podíl pak nemocnice řízené státem, to jsou nemocnice fakultní. To znamená, že ten, kdo nešetřil a špatně hospodařil, nebude potrestán, ale odměněn zaplacením jeho dluhů. Naopak ti, kteří jsou donuceni již delší dobu chovat se úsporně, jsou potrestáni vyhláškou a jejími limity. Peníze, které půjdou do fakultních nemocnic, ministerstvo financí a zdravotnictví nenajde někde ukryté, ale vezme je jako část daní právě nás, pacientů. Existuje stará ekonomická poučka, nejsou neadresné peníze, peníze, které se dají na určitý účel, se vždy musí někomu vzít. To znamená jen nehospodárné přemístění pacientských daní do fakultních nemocnic.

Docela by mě zajímalo, jak se dnes tváří ředitelé těch nemocnic, které v r. 2005 přistoupily na úsporná opatření a teď doslova ostrouhají. Napadá mě ředitel FN Brno Bohunice, kde si lékaři museli vzít mimořádnou dovolenou, protože některá oddělení byla ke konci roku uzavřena.

Jasně slyším argument, který podporuje zaplacení dluhu státem, že na klinikách se dělají mimořádné a komplikované výkony. To je samozřejmé, ale 75% náplně jejich práce je běžná léčba, taková, které se dělá v krajských či okresních nemocnicích, a málokdo ví, že za stejnou operaci, např. slepého střeva, dostane fakultní nemocnice mnohem více peněz než krajská, a to nemluvím o těch menších. Na dokreslení konkrétní odpověď od nuceného správce VZP doktora Pečenky na serveru ZdN.cz:

Dotaz:
Pracuje se též na problému stejných plateb za srovnatelné výkony v různých ZZ? Bude tedy platba za např. appendectomii stejná v Motole, ve Zlínské nemocnici či ve Vsetíně nebo v Táboře? Proč jsou platby v různých krajích na pojištěnce VZP různé, osobně se cítím diskriminován. Výdaje VZP na jednoho pojištěnce 15 405 Kč - Praha 11 670 Kč - Zlínský kraj (zdroj: http://www.ihned.cz/1-10072040-14358950-002000_d-d1). Dojde tedy po skončení nucené správy k narovnání? .

Odpověď:
Systém zdravotního pojištění v ČR není nastaven k platbě za výkon (jednotku produkce) a proto se vlastně ani nejedná o zdravotní pojištění. K dosažení tohoto efektu bude třeba přijmout realistický ceník výkonů ( původní seznam výkonů je výsledek lobbyistických tlaků, je asymetrický oborově a není vyjádřen v korunách), smluvní politika zdravotních pojišťoven musí mít jednotná pravidla bez individuálních výjimek

Dosažení tohoto stavu bude trvat déle nežli rok a bude vyžadovat silnou politickou podporu, všichni dosud zvýhodňovaní budou křičet a brát si pacienty za rukojmí. Bez této rovnosti nelze zdravotnictví reformovat.


Dalším krokem MZ 1.3.2006 je snížení úhrady léků od VZP, takže pacient zaplatí zase více. Znovu opakuji: na Staroměstském náměstí se bojovalo za pacienta a zdravotníky, proti nesystémovým patřením vlády, která vytahuje peníze z kapes daňových poplatníků -pacientů. Nezuří třídní boj, bohatá skupina zdravotníků versus pacienti, ale netřídní boj stát versus pacient a zdravotníci.Zaplacení 2Gkč neekonomicky se chovajícím se subjektům.a potrestání těch zdravotníků, kteří se snaží se chovat ekonomicky, je přesně podle starého židovského moudra “každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán".zpět na článek