27.1.2023 | Svátek má Ingrid


ZDRAVOTNICTVÍ: Tak za co budeme platit u lékaře?

19.9.2007

Komentář (tučně) k některým odpovědím (kurzíva) Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) na Aktualne.centrum.cz

" ….příchod nového potomka na svět je vždy spojen se zvýšenými náklady, předpokládám, že s tím každý budoucí rodič předem počítá. Částka 60,- Kč za den pobytu v nemocnici pouze vyjadřuje alespoň malý podíl občana na nezdravotnických nákladech zdravotnických zařízení. Také doma každý den spotřebováváme nějakou energii, potraviny, apod. Peníze ze zdravotního pojištění jsou omezené a určené především k léčbě. Tím, že si připlatíme na "oběd" v nemocnici, bude více volných peněz pro více lidí na léčbu rakoviny, infarktu, ale i závažných nemocí malých dětí. Tak vnímáme úctu k životu ve zdravotnictví."

Nevím, co se tu míní úctou k životu ve zdravotnictví, ale nechť. MZd zde ale sděluje, že občan se bude povinně podílet na nezdravotnických nákladech zdravotnických zařízení, a to tedy bude zřetelný průlom do lidských práv a svobod.

" ….Účtenku od lékaře dostanete pouze pokud o to požádáte. Od regulačních poplatků očekáváme, že poklesne počet návštěv u lékaře a že tedy bude mít více času na pacienty, kteří to skutečně potřebují. Administrace poplatků je čistě technickou záležitostí a očekáváme, že se se způsobem jejich vybírání lékaři snadno vyrovnají. Když zvládnou inkasovat třicetikoruny obchodníci, dopravci apod., proč by to mělo činit problém vysokoškolsky vzdělaným lidem."

Jaké je to účtování a evidence příjmu, když účtenka se vystavuje jen tomu, kdo ji chce.

Jak MZd ví, že pokles počtu návštěv u lékaře bude dán poklesem počtu návštěv těch, kteří to nepotřebují?

Srovnání s obchodníky kulhá v jednom: vysokoškolsky vzdělaní v obchodech peníze nevybírají. Nicméně je to vyjádření, kterým MZd dává najevo, jak si cení lékařů.

Otázka: "….Např. skoro všichni kojenci chodí pravidelně (i několikrát týdně) na rehabilitace. To budou platit za každou návštěvu?"

Tomáš Cikrt: "Ano, platí se za každou návštěvu lékaře, při níž je provedeno klinické vyšetření. Za fyzioterapii se neplatí."

Tak to už nevím, co platí. Zákon - tedy dle sněmovních tisků - určuje, že poplatku jsou zproštěny dispensarisované děti, což dle jiného zákona jsou všichni kojenci. Ale MZd sděluje, že i oni budou platit za každou návštěvu, při níž je provedeno klinické vyšetření.

"odvody …..vyjadřují solidaritu nás všech s nemocnými."

Řekl bych, že nikdo, ani MZd není kompetentní nařizovat solidaritu. Rozdíl mezi solidaritou a subsidiaritou nejspíše zůstal před MZd utajen.

"Už u tří léků podaných najednou dochází k tzv. interakcím, které mají za následek změny "chování" každého jednoho léku v organismu a tím i jeho účinnosti. Šest a více léků by měli lékaři podávat jenom zcela výjimečně v odůvodněných případech. Číslo 14 může také znamenat, že jednu polovinu léků užíváte jenom proto, aby Vám řešily obtíže způsobené tou druhou polovinou. Prosím, navštivte alespoň svého lékárníka a zeptejte se ho na to."

Hrdopych moci tu dává MZd zasahovat do vlastní medicíny. U dvou léků k interakcím nedochází? Kde MZd přišlo k počtu 6? A má snad za to, že jen nižší počet léků než je právě oněch 6 je předepisován odůvodněně a že správnost indikace je dána počtem předepsaných léků? Podaná interpretace významu čísla 14 je už za hranicemi intuicí a odeslání pacienta pro vysvětlení k lékárníkovi je okázalým projevem naprostého ministerského nepochopení postavení jednotlivých účastníků v systému zdravotní péče.

"….. pokud tomu rozumím dobře, jsou to všechno preventivní prohlídky a ty jsou od poplatků osvobozeny. "

Na jiném místě ovšem MZd sděluje, že každá návštěva lékaře, spojená s klinickým vyšetřením, bude spojena s poplatkem. Preventivní prohlídky nebude provádět lékař nebo nebudou spojeny s klinickým vyšetřením?

Otázka: "Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu, poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany. Je to lež?"

Tomáš Cikrt: "Ne, je to pravda. Tyto závazky plníme."

Kdo plní tyto závazky? Kdo je to " my "? MZd takové závazky na sebe vzalo? Kde se o tom dočteme? Má se snad MZd za zákonodárnou moc? Sděluje se na jiném místě, že mluvčí MZd není členem ODS.

" Poplatky jsou plně v souladu s touto listinou, protože, jak sám správně citujete, ústava, i při své velkorysosti, počítá s tím, že veřejné zdroje jsou omezené, a proto ukládá zákonodárcům právo na bezplatnou zdravotní péči upravit zákonem. A to je to, co činíme."

Kolik má tento stát zákonodárců? Takže ministerstvo zdravotnictví činí to, že zákonodárce zákonem upraví právo na bezplatnou péči určením povinnosti platit? Tomu tedy nerozumím ani trochu.

" …..Poplatky zůstanou tomu, kdo je vybírá. Čili lékaři, nemocnici či lékárně. U lékařů a nemocnic tuto skutečnost zohlední pojišťovny při vyjednávání o úhradách zdravotní péče na příští rok a v případě lékáren bude příjem z poplatků kompenzován snížením obchodních přirážek na léky.

Takže ve skutečnosti bude reálný zisk poskytovatele péče z poplatků jaký? Nulový?

"Češi utratí u veterináře a za léky pro zvířata 5 miliard korun. V lékárně za různé doplňky, které nejsou léky a jejichž účinnost je sporná, také 5 miliard korun a v sázkových kancelářích dokonce 100 miliard korun….. Chtěl bych vás potěšit tím, že všechny další kroky, které připravujeme, už budou populární. To "nejhorší" máme za sebou."

Arogance a jáství státní moci velmi hrubého zrna: Protože vy, spoluobčané, NÁM utrácíte jinde, tak za tu libozvůli zaplatíte. Kdybyste nechali zvířata zdechnout a nekupovali si pochybné doplňky a nebavili se sázením, naše zdravotnictví by vzkvétalo. Pro váš klid na práci už chystáme jen populární kroky.

Autor je lékař